Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Điểm tin văn bản trong lĩnh vực thuế đáng lưu ý tuần qua (15/02 - 20/02/2016)

Tác giả : TT009 | 23 - 02 - 2016 | 9:55 AM | 736 Lượt xem

Tài Việt điểm qua một số văn bản pháp luật trong lĩnh vực thuế cần lưu ý trong tuần qua (15/02- 20/02/2016):

Công văn 6313/CT-HTr ngày 04/02/2016/: Hướng dẫn về chính sách thuế và sử dụng hóa đơn.

Công văn này hướng dẫn chính sách thuế, sử dụng hóa đơn liên quan đến việc mua và tặng quà là phiếu mua hàng. Theo đó, khi công ty mua phiếu quà tặng hay phiếu mua hàng của các siêu thị, cửa hàng hoặc trung tâm thương mại để tặng cho khách hàng phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Công ty thì khi thu tiền, bên bán lập chứng từ thu. (Khi khách hàng sử dụng Phiếu quà tặng để mua hàng (bên bán chuyển giao quyền sở hữu) là thời điểm bên bán lập hóa đơn, kê khai thuế theo quy định). Khi tặng phiếu quà tặng Công ty không phải lập hóa đơn; Căn cứ vào chứng từ thu của bên bán và các hồ sơ tài liệu có liên quan đến chương trình tặng quà cho khách hàng, Công ty được tính vào chi phí được trừ theo quy định.

Công văn 6314/CT-HTr ngày 04/02/2016: Hướng dẫn về hóa đơn GTGT.

Công văn này hướng dẫn về việc lập hóa đơn GTGT cho hoạt động cho thuê nhà. Theo đó, trường hợp Công ty kinh doanh quản lý cho thuê nhà có phát sinh các khoản chi phí tiền điện, nước... thì căn cứ vào hợp đồng cho thuê nhà và các chi phí có hóa đơn GTGT, Công ty thực hiện xuất hóa đơn GTGT cho khách hàng để làm chứng từ hạch toán và kê khai thuế theo quy định của pháp luật. Đối với khoản phí bảo vệ môi trường (10%) thì Công ty kê khai vào tờ khai mẫu 01/GTGT ở chỉ tiêu “Giá trị hàng hóa dịch vụ mua vào” theo quy định.

Công văn 6168/CT-HTr ngày 03/02/2016: Hướng dẫn về nguyên tắc hạch toán kế toán.   

Công văn này hướng dẫn hạch toán đối với đồng ngọại tệ. Theo đó, trường hợp Công ty được phép sử dụng đồng ngoại tệ USD làm đơn vị tiền tệ trong hạch toán kế toán thì khi phát sinh các giao dịch bằng VND hoặc ngoại tệ khác đồng USD, Công ty phải quy đổi ra đồng USD để hạch toán doanh thu, chi phí thì:

- Đối với các khoản nợ phải thu, doanh thu nhận bằng VND thì tỷ giá giao dịch thực tế để hạch toán doanh thu bằng USD là tỷ giá mua VND (tức là tỷ giá bán USD) của Ngân hàng thương mại nơi Công ty mở tài khoản tại thời điểm phát sinh giao dịch.

- Đối với các khoản nợ phải trả, các khoản chi phí bằng VND thì tỷ giá để hạch toán chi phí là tỷ giá giao dịch thực tế bán ra VND (tức là tỷ giá mua vào USD) của Ngân hàng thương mại nơi Công ty mở tài khoản tại thời điểm phát sinh giao dịch.              

Công văn 6311/CT-HTr ngày 04/02/2016: Hướng dẫn về hóa đơn.

Công văn này hướng dẫn xử lý hóa đơn liên 2 bị mờ mực in. Theo đó, trường hợp Công ty khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ đã lập hóa đơn GTGT giao cho người mua, trong quá trình lưu trữ liên 2 (giao cho người mua) bị mờ phần nội dung trên hóa đơn đã lập thì người bán và người mua thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 24 Chương III Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính nêu trên.

Nguồn: taiviet.net

Người đọc có thể tham khảo thêm các văn bản mới khác tại:

Bản tin thuế số 0516

Share: 

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]