Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Điểm tin văn bản trong lĩnh vực thuế đáng lưu ý tuần qua (13/10 - 18/10/2014)

Tác giả : AA006 | 20 - 10 - 2014 | 8:21 AM | 860 Lượt xem
Tài Việt điểm qua một số văn bản pháp luật trong lĩnh vực thuế cần lưu ý trong tuần qua (13/10 - 18/10/2014):
 
Công văn 4413/TCT-TNCN ngày 09/10/2014 - Hướng dẫn về chính sách thuế TNCN đối với chuyển nhượng BĐS
 
Công văn này giải đáp vướng mắc về chính sách thuế TNCN đối với chuyển nhượng BĐS. Theo đó, trường hợp cá nhân thời điểm Ông Thiệt chuyển nhượng căn nhà số 25 Trần Bình Trọng theo quy định của pháp luật về Luật Đất đai, trong khi cá nhân này sở hữu 02 căn nhà là căn nhà số 25 Trần Bình Trọng và căn nhà tại khu đô thị Hưng Phú. Như vậy, thu nhập từ việc chuyển nhượng căn nhà số 25 Trần Bình Trọng không được miễn thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở.
 
Công văn 4227/TCT-DNL ngày 30/09/2014 - Hướng dẫn về hoàn thuế GTGT
 
Công văn này hướng dẫn về hoàn thuế GTGT. Theo đó, kiến nghị của Công ty về việc hoàn thuế GTGT đối với hoạt động đầu tư mở rộng, nâng cấp cơ sở hạ tầng mạng lưới viễn thông, mua sắm tài sản cố định phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh theo trường hợp dự án đầu tư mới là không có cơ sở để xem xét giải quyết do không nằm trong các trường hợp được hoàn thuế GTGT theo quy định của pháp luật về thuế.
 
Công văn 4317/TCT-CS ngày 03/10/2014 - Nghĩa vụ thuế liên quan đến việc chuyển nhượng vốn của nhà đầu tư
 
Công văn này giải đáp vướng mắc về nghĩa vụ thuế liên quan đến việc chuyển nhượng vốn của nhà đầu tư. Theo đó, Công ty nước ngoài là công ty con của tập đoàn có chuyển nhượng vốn góp trong cùng tập đoàn cho Công ty trong nước thì Công ty trong nước có trách nhiệm xác định, kê khai, khấu trừ và nộp thay tổ chức nước ngoài số thuế TNDN phải nộp theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý thuế. Trường hợp trong quá trình chuyển nhượng có phát sinh thu nhập (kể cả thu nhập phát sinh từ chênh lệch tỷ giá) thì thu nhập này thuộc đối tượng chịu thuế TNDN đối với hoạt động chuyển nhượng vốn.
 
Công văn 4261/TCT-CS Ngày 01/10/2014 - Hướng dẫn về quản lý, sử dụng hóa đơn

 

Công văn này giải đáp một số vướng mắc về việc quản lý, sử dụng hóa đơn. Cụ thể như sau:

1. Về báo cáo hóa đơn:

- Doanh nghiệp mới thành lập và hoạt động dưới 12 tháng nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn hàng tháng chậm nhất là ngày 30 của tháng tiếp sau hoặc cùng thời gian nộp hồ sơ khai thuế GTGT và không phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn hóa đơn theo quý.

- Từ ngày 01/06 - 01/09/2014: Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính.

- Từ ngày 01/09/2014: Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính.

2. Xử lý mất hóa đơn đã lập:

Trường hợp doanh nghiệp làm mất hóa đơn đã lập nhưng chưa giao cho khách hàng, khi lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi mất hóa đơn chưa giao cho khách hàng thì doanh nghiệp đã vi phạm vào Khoản 1 Điều 15 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Với hành vi này Công ty có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đến 20 triệu đồng theo quy định tại điểm a khoản 4 điều 38 Nghị định 109/2013/NĐ-CP.

Công văn 4277/TCT-CS ngày 02/10/2014 - Hướng dẫn về về chênh lệch tỷ giá trong chính sách thuế TNDN

Công văn này hướng dẫn về về chênh lệch tỷ giá trong chính sách thuế TNDN. Theo đó, trong năm tính thuế Doanh nghiệp có chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ và chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản nợ phải trả có gốc ngoại tệ cuối năm tài chính, thì được xác định như sau: “Khoản chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ liên quan trực tiếp đến doanh thu, chi phí của hoạt động sản xuất kinh doanh chính của doanh nghiệp được tính vào chi phí hoặc thu nhập của hoạt động sản xuất kinh doanh chính của doanh nghiệp. Khoản chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ không liên quan trực tiếp đến doanh thu, chi phí của hoạt động sản xuất kinh doanh chính của doanh nghiệp, nếu phát sinh lỗ chênh lệch tỷ giá tính vào chi phí sản xuất kinh doanh chính, nếu phát sinh lãi chênh lệch tỷ giá tính vào thu nhập khác.”

Do đó, trường hợp Công ty thanh toán khoản nợ vay ngắn hạn và dài hạn bằng ngoại tệ cho Công ty Nhật Bản trên cơ sở chuyển đổi từ khoản tiền vay thành vốn góp thì khoản lỗ chênh lệch tỷ giá do đánh giá khoản tiền vay ngoại tệ tại thời điểm trả nợ (thời điểm chuyển đổi nợ vay thành vốn góp - ngày 27/11/2011) là khoản lỗ chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ và được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Công văn 4315/TCT-CS ngày 03/10/2014 - Hướng dẫn về chính sách thuế về việc chuyển lỗ của chi nhánh hạch toán độc lập đã giải thể

Công văn này hướng dẫn về chính sách thuế về việc chuyển lỗ của chi nhánh hạch toán độc lập đã giải thể. Theo đó, trường hợp nếu thực tế Công ty TNHH Becker Industrial Coatings Việt Nam kế thừa toàn bộ quyền lợi và trách nhiệm của chi nhánh của Công ty TNHH Becker Industrial Coatings Việt Nam khi giải thể, đã được cơ quan thuế kiểm tra quyết toán thuế tại chi nhánh xác định số lỗ chi tiết của từng năm thì số lỗ đó được theo dõi chi tiết theo năm phát sinh và chuyển lỗ vào Công ty TNHH Becker Industrial Coatings Việt Nam, thời gian chuyển lỗ thực hiện theo quy định.

Người đọc có thể tham khảo thêm các văn bản mới khác tại:

Bản tin thuế số 4014

Nguồn: taiviet.net


Share: 

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]