Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Điểm tin văn bản trong lĩnh vực thuế đáng lưu ý tuần qua (13/07 - 18/07/2015)

Tác giả : TT009 | 20 - 07 - 2015 | 11:11 AM | 1009 Lượt xem

Tài Việt điểm qua một số văn bản pháp luật trong lĩnh vực thuế cần lưu ý trong tuần (13/07 - 18/07/2015):

Công văn 2808/TCT-TNCN ngày 10/07/2015: Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân của người nộp thuế đã chết.

Công văn này hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân của người nộp thuế đã chết. Theo đó, người nộp thuế là người được pháp luật coi là đã chết nếu chỉ có một nguồn thu nhập duy nhất tại Trung tâm Thông tin tín dụng quốc gia Việt Nam thì Trung tâm quyết toán thuế thu nhập cá nhân thay cho cá nhân. Người hưởng thừa kế theo quy định của pháp luật có trách nhiệm nộp số thuế TNCN còn phải nộp hoặc được hoàn số thuế TNCN nộp thừa cho người nộp thuế là người được pháp luật coi là đã chết sau khi được tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế TNCN theo quy định hiện hành.

Công văn 2758/TCT-DNL ngày 08/07/2015: Chính sách thuế GTGT đối với dự án đầu tư chấm dứt hoạt động.

Công văn này hướng dẫn chính sách thuế GTGT đối với dự án đầu tư chấm dứt hoạt động. Theo đó, cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế được hoàn thuế giá trị gia tăng khi chuyển đổi sở hữu, chuyển đổi doanh nghiệp, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động có số thuế giá trị gia tăng nộp thừa hoặc số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết. Trường hợp cơ sở kinh doanh trong giai đoạn đầu tư chưa đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh giải thể không phát sinh thuế GTGT đầu ra của hoạt động kinh doanh chính theo dự án đầu tư thì không thuộc đối tượng được hoàn thuế GTGT. Trường hợp cơ sở kinh doanh đã được hoàn thuế cho dự án đầu tư thì phải truy hoàn số thuế đã được hoàn cho ngân sách nhà nước.

Công văn 2691/TCT-QLN ngày 02/07/2015: Hướng dẫn về việc xóa nợ tiền thuế, tiền phạt cho các hộ gia đình, cá nhân.

Công văn này hướng dẫn về việc xóa nợ tiền thuế, tiền phạt cho các hộ gia đình, cá nhân. Theo đó, tại Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 179/2013/TT-BTC ngày 02/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn xóa nợ tiền thuế, tiền phạt không có khả năng thu hồi phát sinh trước ngày 01/7/2007 quy định về điều kiện áp dụng xóa tiền thuế nợ như sau: “Đối với hộ gia đình, cá nhân nêu tại Khoản 1 Điều 2 Thông tư này đáp ứng điều kiện: gặp khó khăn, không thanh toán được số tiền thuế nợ, đã ngừng kinh doanh.” Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp những hộ gia đình, cá nhân không kinh doanh hoặc không đáp ứng đủ 03 điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều 3 Thông tư số179/2013/TT-BTC thì không thuộc đối tượng xóa tiền thuế nợ và tiền phạt.

Thông tư 92/TT-BTC ngày 15/06/2015: Hướng dẫn thực hiện thuế GTGT và thuế TNCN đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế TNCN.

Thông tư này hướng dẫn chi tiết việc kê khai thuế GTGT, thuế TNCN đối với cá nhân kinh doanh; việc kê khai thuế đối với cá nhân cho thuê tài sản, đại lý xổ số, bảo hiểm, bán hàng đa cấp; và sửa đổi một số quy định liên quan đến thu nhập chịu thuế TNCN, thu nhập được miễn thuế; thuế TNCN đối với chuyển nhượng chứng khoán, hồ sơ, biểu mẫu khai thuế TNCN,…Theo đó, cá nhân kinh doanh nếu có thu nhập dưới 100 triệu đồng/năm thì được miễn cả thuế GTGT và thuế TNCN.

Trường hợp có thu nhập từ 100 triệu trở lên thì phải khai nộp thuế GTGT, thuế TNCN theo tỷ lệ/doanh thu lần lượt như sau: Phân phối, cung cấp hàng hóa (1% thuế GTGT, 0,5% thuế TNCN); Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu (5% và 2%); Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu (3% và 1,5%); hoạt động kinh doanh khác (2% và 1%). Đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công, kể từ năm 2015, khoản chi đám hiếu, hỉ cho bản thân và gia đình người lao động cũng thuộc diện miễn thuế TNCN.

 Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/7/2015 và áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập cá nhân từ năm 2015 trở đi.

Nguồn: taiviet.net

Người đọc có thể tham khảo thêm các văn bản mới khác tại: 

 

 Bản tin thuế số 2715


Share: 

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]