Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Điểm tin văn bản trong lĩnh vực thuế đáng lưu ý tuần qua (13/04 - 18/04/2015)

Tác giả : AA005 | 18 - 04 - 2015 | 3:29 PM | 823 Lượt xem

Công văn 1223/TCT-CS ngày 07/04/2015: Hướng dẫn về thuế nhà thầu.

Công văn này giải đáp vướng mắc về thuế nhà thầu đối với thỏa thuận phân phối được ký kết ngày 01/11/2011 giữa Công ty và Công ty AG. Theo đó Cục Thuế căn cứ hợp đồng và tình hình thực tế tại đơn vị để hướng dẫn đơn vị thực hiện theo nguyên tắc như sau:

- Trường hợp các khoản thu nhập của Công ty AG từ việc cung cấp các dịch vụ được thực hiện ngoài Việt Nam như: Xúc tiến hoạt động quảng bá, quảng cáo; chăm sóc, hỗ trợ, đào tạo khách hàng; dự báo bán hàng, môi giới, trưng bày, phân phối sản phẩm thì thuộc đối tượng không chịu thuế nhà thầu.

- Trường hợp các khoản thu nhập của Công ty AG từ việc cung cấp các dịch vụ được thực hiện tại Việt Nam như: Xúc tiến hoạt động quảng bá, quảng cáo; chăm sóc, hỗ trợ, đào tạo khách hàng; dự báo bán hàng, môi giới, trưng bày, phân phối sản phẩm thì thuộc đối tượng chịu thuế nhà thầu.

 - Trường hợp khoản thu nhập Công ty AG nhận được từ chuyển giao cho nhà sản xuất các bí quyết liên quan đến công nghệ cũng như kinh doanh đối với sản phẩm mà khoản thu nhập này được xác định là thu nhập từ tiền bản quyền theo quy định thì thuộc đối tượng chịu thuế nhà thầu không phụ thuộc vào địa điểm tiến hành hoạt động kinh doanh của nhà thầu.

- Trường hợp đơn vị không tách riêng được các khoản thu nhập chịu thuế nhà thầu và các khoản thu nhập không chịu thuế nhà thầu thì thuế nhà thầu được tính chung cho cả hợp đồng.

Công văn 1316/TCT-KK ngày 08/04/2015: Hướng dẫn về hoàn thuế GTGT.

Công văn này hướng dẫn về hoàn thuế GTGT. Theo đó, trường hợp ngày 05/11/2014, Công ty vận tải xăng dầu và Công ty cảng xanh đã ký hợp đồng mua bán tài sản là toàn bộ hệ thống cầu cảng, nhà kho cùng các vật kiến trúc khác được xây dựng trên diện tích 152.694,9 m2 đất thuê, tại TP. Hải Phòng, đã được đăng ký quyền sử dụng đất (theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BN877675) được xác định là trường hợp chuyển nhượng dự án đầu tư nên thuộc đối tượng không phải phải tính kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định tại khoản 4 Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC. Công ty vận tải xăng dầu (bên bán) không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT theo quy định. Trường hợp Công ty vận tải xăng dầu đã kê khai và nộp thuế GTGT vào NSNN thì được coi là nộp thừa theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 33 Thông tư số 156/2013/TT-BTC. Cục Thuế có trách nhiệm hướng dẫn:

- Công ty vận tải xăng dầu (bên bán) kê khai điều chỉnh thuế GTGT đầu ra;

- Công ty cảng xanh (bên mua) thực hiện kê khai điều chỉnh thuế GTGT đầu vào theo quy định;

Công văn 1220/TCT-KK ngày 07/04/2015: Hướng dẫn về hoàn thuế giá trị gia tăng.

Công văn này hướng dẫn vềhoàn thuế giá trị gia tăng. Theo đó, trường hợp tại thời điểm tháng 6/2013 kiểm tra trước hoàn thuế GTGT đối với hồ sơ đề nghị hoàn của Công ty kỳ hoàn thuế từ tháng 5/2010 đến tháng 10/2012, Công ty không xuất trình được đầy đủ hồ sơ theo quy định tại điểm 1.7 b Khoản 1 Mục VI Phần B Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính, Điều 22 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính, Cục Thuế phát hiện và không hoàn đối với số tiền thuế của 07 hóa đơn GTGT phát sinh tháng 08/2010 Công ty bị mất liên 2 là đúng quy định và Công ty không được kê khai khấu trừ, hoàn số thuế GTGT của 07 hóa đơn GTGT nêu trên.

Công văn 1313/TCT-KK ngày 08/04/2015: Hướng dẫn về kê khai thuế GTGT cho các cửa hàng bán lẻ đặt cùng tỉnh với trụ sở chính hoặc chi nhánh.

Công văn này hướng dẫn về kê khai thuế GTGT cho các cửa hàng bán lẻ đặt cùng tỉnh với trụ sở chính hoặc chi nhánh. Theo đó:

- Trường hợp Công ty có đơn vị trực thuộc kinh doanh (địa điểm kinh doanh) ở trên cùng địa phương cấp tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương cùng nơi người nộp thuế có trụ sở chính/chi nhánh thì các địa điểm kinh doanh được quản lý theo mã số địa điểm kinh doanh là mã 5 chữ số do cơ quan thuế tạo và gửi cho phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh để ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đối với trường hợp địa điểm kinh doanh thuộc doanh nghiệp) hoặc ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh (đối với trường hợp địa điểm kinh doanh thuộc chi nhánh).

- Trường hợp Công ty có các địa điểm kinh doanh là các cửa hàng bán lẻ trên cùng địa bàn nơi Công ty đóng trụ sở chính thì Công ty thực hiện kê khai tập trung cho các cửa hàng này tại trụ sở chính; trường hợp các cửa hàng bán lẻ đặt trên cùng địa bàn với Chi nhánh của Công ty, Chi nhánh đã đăng ký kê khai nộp thuế tại cơ quan thuế quản lý thì Chi nhánh thực hiện kê khai tập trung cho các cửa hàng này tại chi nhánh.

- Trường hợp Công ty có địa điểm kinh doanh có hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống, nhà hàng, khách sạn, massage, karaoke thì tùy vào tình hình thực tế trên địa bàn quản lý, giao Cục trưởng Cục Thuế địa phương quyết định về nơi kê khai thuế.

Công văn 1314/TCT-KK ngày 08/04/2015: Hướng dẫn về hoàn thuế GTGT.

Công văn này hướng dẫn vềhoàn thuế giá trị gia tăng. Theo đó, trường hợp, qua thực tiễn thanh tra, kiểm tra hoàn thuế GTGT xuất khẩu qua biên giới đất liền đã phát hiện một số phương thức, thủ đoạn, hành vi gian lận hoàn thuế GTGT, trong đó có phương thức thanh toán hàng hóa từ tài khoản vãng lai của doanh nghiệp nước ngoài mở tại ngân hàng thương mại Việt Nam. Ngày 07/10/2014, Bộ Tài chính đã ban hành công văn số 14094/BTC-TCT hướng dẫn rủi ro liên quan đến thanh toán hàng hóa từ tài khoản vãng lai trong việc phân loại, giải quyết hoàn thuế GTGT có nêu rõ: “Giấy ủy quyền này chỉ áp dụng cho một lần mang tiền vào Việt Nam và phải ghi rõ số lượng tiền mang vào theo hợp đồng mua bán cụ thể”. Hiện nội dung này đã được quy định tại Điểm 11 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính.

Nguồn: taiviet.net

Người đọc có thể tham khảo thêm các văn bản mới khác tại:

Bản tin thuế số 1415


Share: 

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]