Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Điểm tin văn bản trong lĩnh vực thuế đáng lưu ý tuần qua (12/01 - 17/01/2015)

Tác giả : AA005 | 18 - 01 - 2015 | 2:58 PM | 733 Lượt xem

Công văn 17/TCT-CS ngày 05/01/2015: Giải đáp vướng mắc về chính sách thu tiền thuê đất.

Công văn này giải đáp vướng mắc về chính sách thu tiền thuê đất. Theo đó, dự án thuê đất trước ngày Nghị định số 46/2014/NĐ-CP có hiệu lực thi hành mà tại một trong ba loại giấy tờ: Giấy chứng nhận đầu tư (Giấy phép đầu tư), Quyết định cho thuê đất, Hợp đồng thuê đất do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp (ký kết) có quy định đơn giá thuê đất và có ghi nguyên tắc điều chỉnh đơn giá thuê đất theo quy định tại Khoản 2 Điều 9 Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ hoặc đã thực hiện cấp đổi Giấy chứng nhận đầu tư (Giấy phép đầu tư), thay đổi lại mẫu Hợp đồng thuê đất do quy định về thủ tục hành chính mà tại các giấy tờ được cấp đổi không còn nội dung ghi nguyên tắc điều chỉnh đơn giá thuê đất nhưng mục đích sử dụng đất không thay đổi và đã thực hiện điều chỉnh lại đơn giá thuê đất theo quy định tại Khoản 2 Điều 9 Nghị định số 142/2005/NĐ-CP, khi đến các kỳ điều chỉnh đơn giá thuê đất tiếp theo thì cơ quan thuế báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết mức điều chỉnh đơn giá thuê đất, mức điều chỉnh đơn giá thuê đất không vượt quá mức tỷ lệ (%) điều chỉnh đơn giá thuê đất đã được quy định tại một trong ba loại giấy tờ nêu trên.

Công văn 49/TCT-CS ngày 07/01/2015: Hướng dẫn xác định doanh thu hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.

Công văn này hướng dẫn xác định doanh thu hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp. Theo đó, trường hợp hai công ty con của Công ty có trụ sở tại Bà Rịa - Vũng Tàu và Công ty có trụ sở tại Quảng Nam sáp nhập thành các chi nhánh phụ thuộc của Công ty mẹ thì các chi nhánh này được kế thừa các ưu đãi về thuế TNDN của Công ty trước khi sáp nhập trong thời gian còn lại nếu tiếp tục đáp ứng các điều kiện ưu đãi thuế TNDN.

Nếu các chi nhánh được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo các trường hợp ưu đãi khác nhau thì Công ty phải tính riêng thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (bao gồm mức thuế suất ưu đãi, mức miễn thuế, giảm thuế) và thu nhập từ hoạt động kinh doanh không được hưởng ưu đãi thuế của các Chi nhánh để kê khai nộp thuế riêng. Doanh thu của các chi nhánh sản xuất làm cơ sở xác định ưu đãi thuế TNDN dựa trên giá bán cho đại lý, người mua hàng ngoài công ty của sản phẩm do chi nhánh đó sản xuất.

Công văn 63/TCT-CS ngày 08/01/2015: Giải đáp vướng mắc về chính sách thu tiền thuê đất.

Công văn này giải đáp vướng mắc về chính sách thu tiền thuê đất. Theo đó, trường hợp Công ty được nhà nước cho thuê đất để thực hiện dự án xây dựng dự án Nhà máy tại cụm Công nghiệp vừa và nhỏ, Công ty đã nộp hồ sơ xin miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản từ ngày 29/5/2013 gửi Cục Thuế tỉnh. Nhưng do các thủ tục liên quan đến việc thu hồi đất không đáp ứng tiến độ thực hiện dự án song song với việc hoàn tất các thủ tục pháp lý liên quan, nên Công ty đã tiến hành xây dựng công trình mà không có được giấy phép xây dựng. Sau khi xây dựng hoàn thành công trình Công ty đã xin cấp phép xây dựng nhưng Sở xây dựng tỉnh không cấp giấy phép xây dựng mà chỉ cấp giấy chứng nhận hoàn thành công trình đảm bảo phù hợp với mặt bằng tổng thể của dự án (do dự án đã xây dựng hoàn thành).

Như vậy, theo quy định tại Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính thì hồ sơ miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản phải có giấy phép xây dựng. Tuy nhiên, đối với trường hợp của Công ty không có giấy phép xây dựng mà có giấy chứng nhận hoàn thành công trình và nếu việc triển khai xây dựng công trình của đơn vị diễn ra theo đúng quy định của pháp luật đảm bảo tính hợp pháp của hoạt động xây dựng thì giấy chứng nhận hoàn thành công trình được coi là giấy phép xây dựng. Theo đó, Công ty đủ điều kiện để xem xét miễn tiền thuê đất xây dựng cơ bản theo quy định tại Khoản 5, Điều 46, Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính.

Công văn 5923/TCT-KK ngày 30/12/2014: Hướng dẫn chính sách thuế GTGT.

Công văn này hướng dẫn chính sách thuế GTGT. Theo đó, trường hợp doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa, đã kê khai thuế và được cơ quan thuế giải quyết hoàn thuế GTGT đầu vào của hàng hoá xuất khẩu theo quy định. Sau đó, khách hàng nước ngoài trả lại hàng hoá đã xuất khẩu do không đảm bảo theo tiêu chí đã ký kết trong hợp đồng, thì số thuế GTGT đầu vào của hàng hoá xuất khẩu bị khách hàng nước ngoài trả lại không được hoàn thuế, cơ quan thuế thực hiện thu hồi số thuế không được hoàn tương ứng với giá trị hàng hóa xuất khẩu bị trả lại. Do việc thu hồi hoàn chỉ phát sinh khi doanh nghiệp có hàng xuất khẩu bị trả lại, nên thời điểm tính tiền chậm nộp tiền hoàn thuế GTGT đối với hàng xuất khẩu bị trả lại là thời điểm hoàn thành thủ tục hải quan nhập khẩu đối với hàng xuất khẩu bị trả lại.

Công văn 5945/TCT-CS ngày 31/12/2014: Hướng dẫn về việc tạm thời chưa thu thuế NK và thuế GTGT đối với NTNN (nhà thầu nước ngoài).

Công văn này hướng dẫn về việc tạm thời chưa thu thuế NK và thuế GTGT đối với nhà thầu nước ngoài (NTNN). Trường hợp nguồn vốn ODA là nguồn vốn thuộc NSNN, các dự án nêu trên được NSNN cấp vốn đối ứng để trả thuế và nếu các nhà thầu nước ngoài chưa được Bộ GTVT bố trí vốn đối ứng để trả thuế dẫn đến NTNN chưa có khả năng nộp thuế GTGT thì:

- Tạm thời chưa thu thuế GTGT đối với NTNN thực hiện Dự án xây dựng cầu Nhật Tân và đường nối hai đầu và Dự án đường nối sân bay Nội Bài - cầu Nhật Tân theo đúng chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải;

- Thời gian tạm thời chưa thu thuế cho đến khi Bộ GTVT bố trí được vốn đối ứng để thanh toán cho NTNN. Trong thời gian tạm thời chưa thu thuế GTGT thì NTNN không phải nộp tiền chậm nộp tính trên số tiền thuế còn nợ nhưng không vượt quá số tiền NSNN chưa thanh toán phát sinh trong thời gian NSNN chưa thanh toán.

- Thủ tục, hồ sơ, thẩm quyền việc tạm thời chưa thu thuế thực hiện theo quy định hiện hành.

- Trong thời gian tạm thời chưa thu thuế GTGT, nếu Bộ GTVT bố trí được vốn đối ứng để thanh toán thì các NTNN phải nộp ngay số thuế đã được gia hạn.

Người đọc có thể tham khảo thêm các văn bản mới khác tại:

http://taiviet.net/upload/images/Ban_tin_Thue_0215.pdf

Nguồn: taiviet.net


Share: 

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]