Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Điểm tin văn bản trong lĩnh vực thuế đáng lưu ý tuần qua (11/08 - 16/08/2014)

Tác giả : AA005 | 16 - 08 - 2014 | 3:45 PM | 1013 Lượt xem

Tài Việt điểm qua một số văn bản pháp luật trong lĩnh vực thuế cần lưu ý trong tuần qua (11/08 - 16/08/2014):

Công văn số 3074/TCT-CS ngày 06/08/2014: Hướng dẫn về hóa đơn

1/ Về việc tạo hóa đơn tự in, đặt in:

Trường hợp Hợp tác xã đang sử dụng hóa đơn đặt in và kê khai thuế ổn định không có vi phạm không thuộc đối tượng rủi ro thì tiếp tục giải quyết cho đơn vị được tạo hóa đơn đặt in.

Đối với Hợp tác xã mới thành lập từ ngày 1/6/2014 thì mua hóa đơn của cơ quan thuế, không được tạo hóa đơn tự in, đặt in.

2/ Vềsửdụng hóa đơn xuất khẩu tự in:

Từ ngày 1/6/2014, doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh sử dụng hóa đơn GTGT trong hoạt động xuất khẩu. Việc tiếp tục sử dụng hóa đơn xuất khẩu chỉ áp dụng đối với trường hợp hóa đơn xuất khẩu đã đặt in.

3/ Về hiệu lực thi hành:

Từ 1/6/2014, doanh nghiệp mới thành lập thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp theo tỷ lệ % nhân với doanh thu không thuộc trường hợp được tạo hóa đơn đặt in, tự in mà thuộc đối tượng mua hóa đơn của cơ quan thuế.

Trường hợp doanh nghiệp chuyển đổi phương pháp nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp theo tỷ lệ % nhân với doanh thu đã thực hiện đặt in hóa đơn bán hàng và đã thực hiện Thông báo phát hành theo hướng dẫn tại Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010, Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính mà chưa sử dụng hết thì được tiếp tục sử dụng.

Công văn số 3070/TCT-CS ngày 06/08/2014: Hướng dẫn về thuế GTGT

Trường hợp Công ty là tổ chức nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, khi Công ty cung cấp các sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, hải sản chưa qua chế biến hoặc chỉ qua sơ chế, bảo quản thông thường cho Công ty khch hàng ở khâu kinh doanh thương mại thì không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT. Trường hợp Công ty cung cấp các hàng hóa trên cho các đối tượng khác như hộ, cá nhân kinh doanh và các tổ chức, cá nhân khác thì phải thực hiện kê khai, tính nộp thuế GTGT theo mức thuế suất 5% theo quy định.

Công văn số 3073/TCT-CS ngày 06/08/2014: Hướng dẫn về vướng mắc về chính sách thuế

Trường hợp thời gian sử dụng tài sản là 28%, việc thanh lý tài sản không thông qua tổ chức bán đấu giá công khai, không có cơ quan độc lập xác định giá trị của tài sản trước khi thanh lý, không đủ điều kiện để thanh lý tài sản theo quy định tại Thông tư số 01/2005/TT-BTM ngày 06/01/2005 của Bộ Thương mại, do vậy phần giá trị còn lại của tài sản không đủ điều kiện hạch toán vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Công văn số 3116/TCT-KK ngày 08/08/2014: Hướng dẫn về kê khai, khấu trừ thuế đối với đơn vị trực thuộc

Trường hợp Chi nhánh Công ty có trụ sở tại tỉnh (thành phố khác), Chi nhánh đã đăng ký kê khai nộp thuế theo phương pháp khấu trừ, hạch toán theo hình thức phụ thuộc báo sổ về trụ sở chính. Tuy nhiên, từ tháng 01/2006 đến tháng 6/2011 Chi nhánh Công ty không thực hiện đầy đủ chế độ sổ sách kế toán, không lập hóa đơn chứng từ khi xuất bán hàng hóa theo quy định. Như vậy, theo quy định của pháp luật về thuế có hiệu lực tại thời điểm từ tháng 01/2006 đến tháng 6/2011, Chi nhánh Công ty không được khấu trừ số tiền thuế GTGT đầu vào từ tháng 01/2006 đến tháng 6/2011. Ngoài ra Công ty còn bị xử phạt vi phạm pháp luật về thuế theo quy định về xử lý vi phạm pháp luật về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế hiện hành.

Công văn số 3118/TCT-CS ngày 08/08/2014: Hướng dẫn về thuế suất thuế GTGT

Trường hợp Công ty (là doanh nghiệp nội địa) cung cấp một số dịch vụ để phục vụ cho hoạt động kinh doanh hàng hóa xuất khẩu của Công ty khách hàng (là doanh nghiệp chế xuất, nằm trong khu chế xuất) thì các khoản phí mà Công ty khách hàng phải trả cho Công ty: phí xếp dỡ (THC), phí chứng từ (BL fee), phí niêm chì (Seal), phí lưu container & phí lưu bãi (DD), phí vệ sinh container (CCC) và một số phụ phí khác được áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 0% của dịch vụ xuất khẩu nếu không thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC và đáp ứng được các điều kiện về hợp đồng, hóa đơn và thanh toán qua ngân hàng quy định tại Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC nêu trên.

Người đọc có thể tham khảo thêm các văn bản mới khác tại:

Bản tin thuế số 3114

Nguồn: taiviet.net


Share: 

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]