Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Điểm tin văn bản trong lĩnh vực thuế đáng lưu ý tuần qua (11/01 - 16/01/2016)

Tác giả : TT009 | 20 - 01 - 2016 | 10:31 AM | 897 Lượt xem

Tài Việt điểm qua một số văn bản pháp luật trong lĩnh vực thuế cần lưu ý trong tuần qua (11/01- 16/01/2016):

Công văn 43/TCT-DNL ngày 06/01/2016: Hướng dẫn lập hóa đơn trong trường hợp khách hàng không lấy hóa đơn.

 

Công văn này hướng dẫn lập hóa đơn trong trường hợp khách hàng không lấy hóa đơn. Theo đó, Trường hợp khi bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ từ 200.000 đồng trở lên mỗi lần, người mua không lấy hoá đơn hoặc không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế (nếu có) thì vẫn phải lập hoá đơn và ghi rõ người mua không lấy hoá đơn" hoặc người mua không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế". Riêng đối với các đơn vị bán lẻ xăng dầu, nếu người mua không yêu cầu lấy hoá đơn, cuối ngày đơn vị phải lập chung một hoá đơn cho tổng doanh thu người mua không lấy hoá đơn phát sinh trong ngày.". Tại Điều 18, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về bán hàng hóa, dịch vụ không bắt buộc phải lập hóa đơn quy định:

1. Bán hàng hóa, dịch vụ có tổng giá thanh toán dưới 200.000 đồng mỗi lần thì không phải lập hóa đơn, trừ trường hợp người mua yêu cầu lập và giao hóa đơn.

2. Khi bán hàng hóa, dịch vụ không phải lập hóa đơn hướng dẫn tại khoản 1 Điều này, người bán phải lập Bảng kê bán lẻ hàng hóa, dịch vụ. Bảng kê phải có tên, mã số thuế và địa chỉ của người bán, tên hàng hóa, dịch vụ, giá trị hàng hóa, dịch vụ bán ra, ngày lập, tên và chữ ký người lập Bảng kê. Trường hợp người bán nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thì Bảng kê bán lẻ phải có tiêu thức “thuế suất giá trị gia tăng” và “tiền thuế giá trị gia tăng”. Hàng hóa, dịch vụ bán ra ghi trên Bảng kê theo thứ tự bán hàng trong ngày (mẫu số 5.6 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này).

3. Cuối mỗi ngày, cơ sở kinh doanh lập một hóa đơn giá trị gia tăng hoặc hóa đơn bán hàng ghi số tiền bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trong ngày thể hiện trên dòng tổng cộng của bảng kê, ký tên và giữ liên giao cho người mua, các liên khác luân chuyển theo quy định. Tiêu thức “Tên, địa chỉ người mua” trên hóa đơn này ghi là “bán lẻ không giao hóa đơn”.

Thuế giá trị gia tăng được khai, nộp theo tháng. Việc Người nộp thuế thực hiện lập hóa đơn dựa trên bảng kê đối với các hóa đơn có giá trị dưới 200.000 đồng và các hóa đơn có giá trị từ 200.000 đồng trở lên mà khách hàng không lấy hóa đơn theo ngày hoặc theo tháng không làm ảnh hưởng tới nghĩa vụ khai, nộp NSNN của Người nộp thuế.

Công văn 58/TCT-CS ngày 07/01/2016: Hương dẫn trích lập dự phòng.

Công văn này hướng dẫn trích lập dự phòng. Theo đó, doanh nghiệp phải dự kiến mức tổn thất có thể xảy ra hoặc tuổi nợ quá hạn của các khoản nợ và tiến hành lập dự phòng cho từng khoản nợ phải thu khó đòi, kèm theo các chứng cứ chứng minh các khoản nợ khó đòi nói trên. Trường hợp Công ty có đăng ký ngành nghề và hoạt động mua bán nợ theo đúng quy định của pháp luật, Công ty có một số khoản nợ mua về nhưng chưa bán được hoặc bán được nhưng đến hạn thanh toán mà chưa thu được tiền thì đều dược coi là khoản nợ phải thu; do đó, các khoản nợ phải thu này nếu đủ điều kiện là khoản nợ khó đòi (căn cứ vào thời hạn chưa trả nợ so với kỳ trả nợ) thì Công ty thực hiện trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi theo quy định tại Điều 6 Thông tư số 228/2009/TT-BTC nêu trên. Số trích lập dự phòng tối đa bằng số mà công ty đã bỏ tiền ra để mua nợ.

Công văn 103/TCT-KK ngày08/01/2016: Hướng dẫn kiểm tra hoàn thuế giá trị gia tăng.

Công văn này hướng dẫn kiểm tra hoàn thuế giá trị gia tăng. Theo đó, Để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi gian lận nhằm chiếm đoạt tiền hoàn thuế giá trị gia tăng, chống thất thu ngân sách nhà nước, Tổng cục Thuế yêu cầu Cục Thuế thực hiện nghiêm các quy định về kiểm tra hoàn thuế giá trị gia tăng đối với các cơ sở kinh doanh có hàng hóa xuất khẩu qua cửa khẩu biên giới đất liền theo hướng dẫn tại công văn số 13822/BTC-TCT ngày 02/10/2015, công văn số 10492/BTC-TCT ngày 30/7/2015, công văn số 5642/BTC-TCT ngày 27/4/2015 của Bộ Tài chính.

 

Đồng thời, Cục Thuế thực hiện phối hợp, cung cấp thông tin về danh sách các cơ sở kinh doanh được phân loại có rủi ro cao về thuế theo công văn số 5642/BTC-TCT ngày 27/4/2015 của Bộ Tài chính trên địa bàn với Cơ quan Hải quan để thực hiện kiểm tra thực tế 100% hàng hóa xuất khẩu và thực hiện các thủ tục theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại các công văn số 12485/BTC-TCT ngày 18/9/2013; công văn số 10024/BTC-TCT ngày 22/7/2015 của Bộ Tài chính.

Nguồn: taiviet.net

Người đọc có thể tham khảo thêm các văn bản mới khác tại:

Bản tin thuế số 0216

Share: 

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]