Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Điểm tin văn bản trong lĩnh vực thuế đáng lưu ý tuần qua (10/11 - 15/11/2014)

Tác giả : AA005 | 15 - 11 - 2014 | 2:51 PM | 945 Lượt xem

Tài Việt điểm qua một số văn bản pháp luật trong lĩnh vực hải quan cần lưu ý trong tuần qua (10/11 - 15/11/2014):

Công văn 4803/TCT-KK ngày 30/10/2014 - Hướng dẫn khấu trừ, hoàn thuế GTGT

Công văn này hướng dẫn về khấu trừ, hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hóa đơn lập sau thời điểm quy định. Theo đó, ngày nhà thầu phụ lập hóa đơn cho nhà thầu chính và ngày nhà thầu chính lập hóa đơn cho Chủ đầu tư là thời điểm 02 bên nghiệm thu, bàn giao khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Trường hợp thực tế việc xây dựng, lắp đặt nhà thầu phụ thực hiện là có thực; nhà thầu chính và nhà thầu phụ đã nghiệm thu khối lượng xây lắp trước thời điểm nhà thầu chính nghiệm thu bàn giao với Chủ đầu tư nhưng vì lý do khách quan nên hóa đơn của các nhà thầu phụ lập giao cho nhà thầu chính chậm hơn so với thời điểm nghiệm thu khối lượng xây lắp và xuất sau so với hóa đơn nhà thầu chính lập giao cho Chủ đầu tư thì Nhà thầu chính được xem xét và giải quyết hoàn thuế đối với các hóa đơn đầu vào này nếu đáp ứng các điều kiện khác về kê khai khấu trừ, hoàn thuế theo quy định. Đồng thời, nhà thầu phụ bị xử phạt về hành vi sử dụng hóa đơn theo quy định.

Công văn 4876/TCT-CS ngày 04/11/2014 - Báo cáo vướng mắc về thuế GTGT đối với hoạt động mua bán, chế tác vàng, bạc, đá quý

Công văn này hướng dẫn về báo cáo vướng mắc thuế GTGT với hoạt động mua bán, chế tác vàng, bạc, đá quý. Theo đó, Công ty trong các năm 2009, 2010 khi bán vàng, bạc, đá quý và gia công chế tác thì sử dụng hóa đơn GTGT. Trên hóa đơn GTGT tách riêng giá trị vàng, bạc, đá quý nguyên liệu và tiền gia công chế tác; dòng tiền thuế GTGT không ghi, gạch chéo thì hoạt động chế tác sản phẩm vàng, bạc, đá quý thuộc đối tượng nộp thuế theo phương pháp khấu trừ (áp dụng đối với doanh thu tiền gia công chế tác; doanh thu bán vàng, bạc, đá quý chưa gia công chế tác áp dụng phương pháp trực tiếp). Công ty được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào của chi phí phát sinh phục vụ hoạt động gia công chế tác vàng, bạc, đá quý theo quy định. Nếu Công ty kê khai tính thuế GTGT đối với hoạt động chế tác sản phẩm vàng, bạc, đá quý theo phương pháp tính trực tiếp thì Công ty phải thực hiện điều chỉnh tách riêng doanh thu tiền công để nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ theo hướng dẫn tại điểm 2.1c mục III Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC, trường hợp phát sinh số thuế GTGT phải nộp bổ sung thì Công ty bị truy thu theo quy định.

Công văn 4974/TCT-CS ngày 11/11/2014 - Hướng dẫn về chính sách thuế GTGT

Công văn này hướng dẫn về việc chuyển đổi áp dụng phương pháp tính thuế GTGT. Theo đó, trường hợp doanh nghiệp thành lập từ ngày 01/01/2014 đang thực hiện kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp, nếu đáp ứng các điều kiện hướng dẫn tại điểm b, c khoản 3 Điều 3 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính (có hiệu lực từ 01/09/2014) thì doanh nghiệp được chuyển đổi sang áp dụng kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ từ ngày 01/09/2014. Doanh nghiệp được khấu trừ thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ mua vào phát sinh kể từ kỳ đầu tiên kê khai, nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế. Việc quản lý, sử dụng hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ phải tuân thủ và thực hiện theo Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010, Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 và Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính. Trường hợp, doanh nghiệp phát hiện hóa đơn đã lập sai sót thì người bán và người mua lập biên bản hoặc thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót theo hướng dẫn tại Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính.

Công văn 4985/TCT-CS ngày 11/11/2014 - Hướng dẫn về chính sách thuế TNDN

Công văn này hướng dẫn về chính sách thuế TNDN.Theo đó, Công ty thực hiện cung cấp dịch vụ chứng thư số qua hệ thống đại lý bán hàng, khách hàng trả tiền dịch vụ trước cho nhiều năm, chi phí liên quan đến dịch vụ phát sinh trong các năm cung cấp dịch vụ thì Công ty có thể lựa chọn xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế được phân bổ cho số năm trả tiền trước hoặc được xác định theo doanh thu trả tiền một lần.

Trường hợp đối với các kỳ tính thuế trước năm 2014, Công ty đã thực hiện kê khai và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thu nhập từ cung cấp dịch vụ chứng thư số theo doanh thu được phân bổ cho số năm trả tiền trước thì không điều chỉnh lại nếu không làm thay đổi số thuế thu nhập doanh nghiệp Công ty phải nộp.

Công văn 4875/TCT-CS ngày 04/11/2014 - Trả lời về trường hợp của Công ty TNHH MTV Hòa Tân Lộc kiến nghị về thuế GTGT

Công văn này hướng dẫn vướng mắc về thuế GTGT. Cụ thể, khi thanh tra thuế tại Công ty, qua đối chiếu chứng từ hóa đơn Cơ quan thuế phát hiện trong tháng 10/2013, Công ty kê khai sử dụng hóa đơn GTGT bảng fax (không có liên 2, bản gốc) để khấu trừ thuế GTGT đầu vào gồm 05 số hóa đơn. Ngày 02/4/2014, Công ty giải trình vì còn nợ tiền hàng nên Công ty bên cung cấp chỉ giao bản sao liên 2 của các hóa đơn và Công đã kê khai thuế khấu trừ thuế GTGT đầu vào trong kỳ thuế tháng 10/2013.

Ngày 04/4/2014, Cục Thuế xác minh tại Công ty bên cung cấp có bản xác nhận đang lưu giữ 05 hóa đơn GTGT liên 2. Công ty bên cung cấp đã kê khai nộp thuế đầu ra cho 05 hoá đơn nói trên, đồng thời đảm bảo cho việc thu hồi công nợ nhanh chóng nên đã giữ lại những hóa đơn này để yêu cầu phía bên mua thanh toán khoản nợ còn lại. Đến ngày 29/4/2014, Công ty cung cấp 05 số hóa đơn GTGT bản gốc, liên 2.

Theo đó, Công ty được khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với 05 số hóa đơn GTGT mua hàng nói trên.

Người đọc có thể tham khảo thêm các văn bản mới khác tại:

Bản tin thuế số 4414

Nguồn: taiviet.net


Share: 

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]