Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Điểm tin văn bản trong lĩnh vực thuế đáng lưu ý tuần qua (10/10 - 15/10/2016)

Tác giả : AA006 | 15 - 10 - 2016 | 12:11 PM | 710 Lượt xem

Công văn 4511/TCT-DNL  ngày 13/10/2016 về thực hiện Thông tư 61/2016/TT-BTC theo đó:

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 5297/CT-TTHT ngày 09/06/2016 của Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị hướng dẫn một số vướng mắc khi thực hiện Thông tư số 61/2016/TT-BTC ngày 11/04/2016 của Bộ Tài chính (viết tắt là Thông tư 61/2016/TT-BTC).

Về vấn đề này, sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về việc xác định doanh thu tài chính đối với cổ tức được chia bằng cổ phiếu:

Hiện nay, Tổng cục Thuế đang nghiên cứu và sẽ báo cáo Bộ Tài chính có hướng dẫn cụ thể đối với số cổ tức được chia bằng cổ phiếu của doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

2. Về xử lý vi phạm chậm nộp cổ tức, lợi nhuận được chia cho phần vốn nhà nước tại công ty cổ phần, công ty TNHH hai thành viên trở lên trước khi Thông tư 61/2016/TT-BTC có hiệu lực:

 - Tại Điều 7 và Điều 11 Thông tư số 61/2016/TT-BTCcủa Bộ Tài chính quy định:…

Căn cứ quy định trên, trường hợp năm 2016 công ty cổ phần, công ty TNHH hai thành viên trở lên đã thực hiện chia cổ tức, lợi nhuận cho phần vốn nhà nước trước ngày 26/5/2016 là ngày Thông tư 61/2016/TT-BTC có hiệu lực nhưng chưa nộp vào NSNN thì doanh nghiệp phải nộp vào NSNN theo quy định. Doanh nghiệp không bị xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi chậm nộp hồ sơ khai cổ tức, lợi nhuận được chia và chậm nộp cổ tức, lợi nhuận được chia tính đến ngày Thông tư 61/2016/TT-BTC có hiệu lực pháp luật.

 

Kể từ ngày Thông tư 61/2016/TT-BTC có hiệu lực, nếu doanh nghiệp chậm nộp hồ sơ khai cổ tức, lợi nhuận được chia và chậm nộp cổ tức, lợi nhuận được chia thì bị xử lý vi phạm theo quy định tại Thông tư 61/2016/TT-BTC.

Công văn 4618/TCT-KK ngày 13/10/2016 về hoàn thuế đối với dự án đầu tư theo đó:

 

Trả lời công văn số 03/CV-HSS ngày 10/8/2016 của Công ty CP xuất khẩu thủy hải sản sạch (địa chỉ: 2k, Phạm Hữu Chí, phường 12, Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Căn cứ khoản 3(c) Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT, Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ.

- Căn cứ hướng dẫn tại khoản 2(c) Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế:

-Căn cứ hướng dẫn tại khoản 6 Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT

Căn cứ vào các quy định, hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty Cổ phần xuất khẩu thủy hải sản sạch Trong quá trình thực hiện dự án đầu tư, mọi chi phí đầu vào phát sinh đều do Công ty mẹ chi trả, mang tên, MST của Công ty, được Công ty kê khai, báo cáo thuế tại Chi cục Thuế quận 5 thì việc khấu trừ, hoàn thuế GTGT được thực hiện như sau:

- Trường hợp dự án đầu tư chưa đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh thì Công ty lập hồ sơ khai thuế GTGT riêng cho dự án đầu tư đồng thời phải bù trừ với việc kê khai thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện. Sau khi bù trừ nếu có số thuế GTGT của dự án đầu tư theo mức quy định của pháp luật thì được hoàn thuế giá trị gia tăng cho dự án đầu tư với cơ quan Thuế quản lý trực tiếp (Chi cục Thuế quận 5).

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty CP xuất khẩu thủy hải sản sạch, Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh, Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp được biết./.

Công văn 4635/TCT-CS ngày 13/10/2016 về chính sách thuế theo đó :

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 3574/CT-TTHT ngày 09/08/2016 của Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế về chính sách thuế TNDN đối với dịch vụ khám chữa bệnh của Trung tâm điều trị theo yêu cầu và quốc tế. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 5 Điều 3 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính , Khoản 1 Điều 5 Thông tư số 78/2014/TT-BTC nêu trên quy định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế,điểm a Khoản 2 Điều 3 Thông tư số 37/2015/TTLT-BYT-BTC ngày 29/10/2015 quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa   bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc quy định:

“2. Giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh quy định tại Khoản 1 Điều này gồm các chi phí sau:

….                           

Căn cứ các quy định nêu trên thì không có quy định giảm trừ các khoản chi phí khi xác định doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp trong trường hợp tổ chức nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế được biết./.

Nguồn: taiviet.net

Người đọc có thể tham khảo thêm các văn bản mới khác tại:

Bản tin thuế số 1616

Tag:
  • ,
  • Share: 

    Hotline:

    (84) 2253 250 250

    Email:

    [email protected]