Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Điểm tin văn bản trong lĩnh vực thuế đáng lưu ý tuần qua (10/08 - 15/08/2015)

Tác giả : TT009 | 15 - 08 - 2015 | 12:41 AM | 1030 Lượt xem

Tài Việt điểm qua một số văn bản pháp luật trong lĩnh vực thuế cần lưu ý trong tuần (10/08 - 15/08/2015):

Công văn 3201/TCT-DNL ngày 11/08/2015: Hướng dẫn khấu trừ thuế GTGT

Công văn này hướng dẫn khấu trừ thuế GTGT. Theo đó, thuế GTGT đầu vào của chi phí liên quan đến hoạt động của tài sản cố định, máy móc, thiết bị của các tổ chức tín dụng không được khấu trừ mà tính vào nguyên giá của tài sản cố định hoặc chi phí được trừ theo quy định của luật thuế thu nhập doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Công văn 3218/TCT-CS ngày 11/08/2015: Hướng dẫn chính sách thuế TNDN

Công văn này hướng dẫn chính sách thuế TNDN. Theo đó, trường hợp năm 2014 trở đi, doanh nghiệp đang được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do đáp ứng điều kiện ưu đãi về địa bàn (dự án sản xuất trong khu công nghiệp do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập) thì thu nhập được hưởng ưu đãi thuế TNDN là toàn bộ thu nhập phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn ưu đãi trừ các khoản thu nhập nêu tại điểm a, b, c khoản 3 điều 18 chương VI thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính.

Công văn 3116/TCT-TNCN ngày 03/08/2015: Hướng dẫn hồ sơ giảm trừ gia cảnh

Công văn này giải đáp vướng mắc khi thực hiện hoàn thuế thu nhập cá nhân (TNCN).  Theo đó,  người phụ thuộc phải đáp ứng các điều kiện sau:

1. Đối với người trong độ tuổi lao động phải đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:

1.1 Bị khuyết tật, không có khả năng lao động.

1.2 Không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng.

2 Đối với người ngoài độ tuổi lao động phải không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng.

3 Người khuyết tật, không có khả năng lao động là những người thuộc đối tượng điều chỉnh của pháp luật về người khuyết tật, người mắc bệnh không có khả năng lao động (như bệnh AIDS, ung thư, suy thận mãn,...).

4 Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc là bố, mẹ đẻ và anh chị em một như sau:

4.1  Đối với cha đẻ, mẹ đẻ, cha vợ, mẹ vợ (hoặc cha chồng, mẹ chồng), cha dượng, mẹ kế, cha nuôi hợp pháp, mẹ nuôi hợp pháp hồ sơ chứng minh gồm: Bản chụp Chứng minh nhân dân;  Giấy tờ hợp pháp để xác định mối quan hệ của người phụ thuộc với người nộp thuế như bản chụp sổ hộ khẩu (nếu có cùng sổ hộ khẩu), giấy khai sinh, quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Trường hợp trong độ tuổi lao động thì ngoài các giấy tờ nêu trên, hồ sơ chứng minh cần có thêm giấy tờ chứng minh là người khuyết tật, không có khả năng lao động như bản chụp giấy xác nhận khuyết tật theo quy định của pháp luật về người khuyết tật đối với người khuyết tật không có khả năng lao động, bản chụp hồ sơ bệnh án đối với người mắc bệnh không có khả năng lao động (như bệnh AIDS, ung thư, suy thận mãn,..).

4.2  Đối với các cá nhân khác hồ sơ chứng minh gồm: Bản chụp chứng minh nhân dân hoặc giấy khai sinh; Các giấy tờ hợp pháp để xác định trách nhiệm nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật.

Trường hợp người phụ thuộc trong độ tuổi lao động thì ngoài các giấy tờ nêu trên, hồ sơ chứng minh cần có thêm giấy tờ chứng minh không có khả năng lao động như bản chụp giấy xác nhận khuyết tật theo quy định của pháp luật về người khuyết tật đối với người khuyết tật không có khả năng lao động, bản chụp hồ sơ bệnh án đối với người mắc bệnh không có khả năng lao động (như bệnh AIDS, ung thư, suy thận mãn,..).

Công văn 3127/TCT-DNL ngày 04/08/2015: Hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử

Công văn này hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử. Theo đó, doanh nghiệp triển khai thực hiện HĐĐT đối với hoạt động bán hàng qua mạng thì hàng quý doanh nghiệp căn cứ vào thời điểm lập HĐĐT đối với bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc ủy quyền - sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền và HĐĐT được thiết lập đầy đủ các thông tin theo quy định để lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn điện tử. Doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu trên báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn đảm bảo kê khai đầy đủ, chính xác doanh thu và các khoản thuế phát sinh của hoạt động bán hàng.

                                                                                                                  Nguồn: taiviet.net

Người đọc có thể tham khảo thêm các văn bản mới khác tại:

Bản tin thuế số 3015

Share: 

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]