Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Điểm tin văn bản trong lĩnh vực thuế đáng lưu ý tuần qua (09/03 - 14/03/2015)

Tác giả : AA006 | 14 - 03 - 2015 | 4:19 PM | 707 Lượt xem

Tài Việt điểm qua một số văn bản pháp luật trong lĩnh vực thuế cần lưu ý trong tuần qua (09/03 -14/03/2015):

Công văn 824/TCT-TNCN ngày 10/03/2015 - Hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ đầu tư vốn

Công văn này hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ đầu tư vốn. Theo đó, cá nhân là nông dân nhưng có các khoản thu nhập khác ngoài thu nhập được miễn thuế thì phải thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định hiện hành để bình đẳng với các đối tượng nộp thuế khác trong xã hội. Cụ thể, khoản thu nhập của cá nhân có được do đầu tư góp vốn vào Quỹ tín dụng nhân dân thuộc diện chịu thuế TNCN. Quỹ tín dụng nhân có trách nhiệm khấu trừ thuế TNCN 5% trước khi chi trả lợi tức cho cá nhân. Việc tính giảm trừ gia cảnh không áp dụng đối với thu nhập từ đầu tư vốn, chỉ áp dụng đối với thu nhập từ tiền lương tiền công và thu nhập từ kinh doanh.

Công văn 831/TCT-TNCN ngày 10/03/2015 - Hướng dẫn về hồ sơ khai thuế TNCN đối với hoạt động chuyển nhượng BĐS theo HĐ góp vốn để mua nền nhà, nhà, căn hộ

Công văn này hướng dẫn về hồ sơ khai thuế TNCN đối với hoạt động chuyển nhượng BĐS theo hợp đồng góp vốn để mua nền nhà, nhà, căn hộ. Theo đó, cá nhân chuyển nhượng hợp đồng góp vốn để có quyền mua nền nhà, nhà, căn hộ ký trước thời điểm có hiệu lực của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ thì hồ sơ khai thuế thực hiện như hướng dẫn tại điểm b.1, khoản 3, Điều 16 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính. Riêng bản sao hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai ký với chủ dự án cấp I, cấp II hoặc sàn giao dịch của chủ dự án thay thế bằng bản sao hợp đồng góp vốn để có quyền mua nền nhà, nhà, căn hộ; hợp đồng chuyển nhượng Hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai đã được công chứng được thay thế bằng Hợp đồng chuyển nhượng Hợp đồng góp vốn để có quyền mua nhà, nền nhà căn hộ đã được công chứng.

Công văn 834/TCT-KK ngày 10/03/2015 - Giải đáp vướng mắc về chứng từ thanh toán qua ngân hàng

Công văn này giải đáp vướng mắc về chứng từ thanh toán qua ngân hàng. Theo đó, nếu Ngân hàng có văn bản thông báo cho Doanh nghiệp về số tiền đã nhận được từ khách hàng nước ngoài đối với hàng hóa xuất khẩu có liên quan về chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt (thanh toán qua ngân hàng) và các thông tin theo Hợp đồng chiết khấu miễn truy đòi hối phiếu đòi nợ thì văn bản này là chứng từ thanh toán qua ngân hàng được xét khấu trừ, hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa xuất khẩu có liên quan.

Công văn 731/TCT-KK ngày 03/03/2015 - Hướng dẫn về việc khấu trừ thuế GTGT đối với hóa đơn xuất không đúng thời điểm

Công văn này hướng dẫn về việc khấu trừ thuế GTGT đối với hóa đơn xuất không đúng thời điểm.Theo đó, các tổ chức, cá nhân khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ phải lập hóa đơn theo quy định và giao cho khách hàng. Hóa đơn phải được lập ngay khi cung cấp hàng hóa, dịch vụ và các khoản thu tiền phát sinh theo quy định. Đối với trường hợpDoanh nghiệpđã thực hiện kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với các hóa đơn xuất không đúng thời điểm. Cơ quan Thuếkiểm tra thực tế về nguồn gốc hàng hóa, đối tượng, mục đích sử dụng hàng hóa, nguyên nhân của việc xuất hóa đơn không đúng thời điểm, việc hạch toán kế toán của các Doanh nghiệp đối với các hóa đơn liên quan, căn cứ hồ sơ cụ thể để xử lý theo thẩm quyền.

Nguồn: taiviet.net

Người đọc có thể tham khảo thêm các văn bản mới khác tại:

 Bản tin thuế số 0915


Share: 

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]