Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Điểm tin văn bản trong lĩnh vực thuế đáng lưu ý tuần qua (09/02 - 14/02/2015)

Tác giả : AA006 | 15 - 02 - 2015 | 10:43 AM | 805 Lượt xem

Tài Việt điểm qua một số văn bản pháp luật trong lĩnh vực thuế cần lưu ý trong tuần qua (09/02 -14/02/2015):

Công văn 322/TCT-TNCN ngày 27/01/2015 - Giải đáp vướng mắc về  nộp quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Công văn này giải đáp vướng mắc về  nộp quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Theo đó, nhân viên luân chuyển nội bộ tại Ngân hàng phải thực hiện quyết toán thuế với cơ quan thuế trước khi xuất cảnh. Trường hợp việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân của nhân viên luân chuyển nội bộ tại Ngân hàng không thể thực hiện được do thời gian quá gấp không thể chuẩn bị tập hợp đủ hồ sơ và Ngân hàng cam kết chịu trách nhiệm với cơ quan thuế về số thuế thu nhập cá nhân phải nộp của nhân viên luân chuyển nội bộ trước khi xuất cảnh, cá nhân ủy quyền cho Ngân hàng quyết toán thuế thu nhập cá nhân thay cho nhân viên luân chuyển nội bộ chậm nhất là ngày thứ 45 (bốn mươi lăm) kể từ ngày cá nhân xuất cảnh.

Công văn 395/TCT-CS ngày 02/02/2015 - Giải đáp vướng mắc về chính sách thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

Công văn này giải đáp vướng mắc về chính sách thu tiền thuê đất, thuê mặt nước. Cụthể như sau:

1. Người thuê đất gửi hồ sơ đề nghị tạm miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản:

-  Trường hợp hồ sơ đến cơ quan thuế trước ngày 01/7/2014 (bao gồm cả trường hợp đang được cơ quan thuế tạm miễn tiền thuê đất) thì tiếp tục thực hiện theo quy trình miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định của pháp luật về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trước ngày 01/7/2014.

-  Trường hợp hồ sơ đến cơ quan thuế  từ ngày 01/7/2014 trở đi, quy trình miễn, giảm tiền thuê đất thực hiện theo quy định tại Nghị định số 46/2014/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành.

2. Hồ sơ miễn, giảm tiền thuê đất đối với dự án đầu tư:

Hồ sơ miễn, giảm tiền thuê đất thực hiện theo quy định tại Khoản 5 Điều 46 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính.

Công văn 405/TCT-CS ngày 02/02/2015 - Hướng dẫn về chính sách thuế TNDN

Công văn này hướng dẫn về ưu đãi thuế TNDN. Theo đó, Doanh nghiệp tự xác định các điều kiện ưu đãi thuế, lựa chọn một trong những trường hợp miễn thuế, giảm thuế có lợi nhất và thông báo cho cơ quan Thuế biết mà không phải đăng ký hưởng ưu đãi thuế TNDN với cơ quan thuế.

Trường hợp Doanh nghiệp nếu đang được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo diện doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư do đáp ứng 02 điều kiện là đầu tư vào lĩnh vực thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư (xây dựng chợ loại I) và thực hiện tại địa bàn thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn (Thành phố Rạch Giá) thì không được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo diện doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn. Đối với thu nhập từ hoạt động xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật khu dân cư tập trung tại địa bàn huyện An Biên (ngoài địa bàn thành lập) chỉ đáp ứng điều kiện về địa bàn ưu đãi đầu tư (không đáp ứng điều kiện về lĩnh vực ưu đãi đầu tư) nên không được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo điều kiện doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư tại địa bàn ưu đãi đầu tư.

Công văn 415/TCT-CS ngày 03/02/2015 - Hướng dẫn về thuế nhà thầu

Công văn này hướng dẫn về thuế nhà thầu. Theo đó, trường hợp năm 2009, Doanh nghiệp (Bên A) ký thoả thuận hợp tác với nhà thầu nước ngoài (Bên B) về việc Bên B cung cấp các dịch vụ về nhân sự và máy móc phục vụ cho các dự án của Bên A. Đến cuối năm 2013, Bên A chưa thanh toán cho bên B và được Bên B xóa nợ thì đối với khoản xóa nợ này do không phát sinh thanh toán tiền cho bên B nên Bên A không phải khai, nộp thuế nhà thầu. Khi Bên A được Bên B xóa nợ thì Bên A phải hạch toán tăng thu nhập khác để tính và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định.

Công văn 475/TCT-CS ngày 06/02/2015 - Trả lời vướng mắc về thuế GTGT

Công văn này trả lời vướng mắc về thuế GTGT. Theo đó, trường hợp Doanh nghiệp thành lập ngày 19/7/2013 và trong năm 2013 không phát sinh doanh thu. Doanh nghiệp có doanh thu năm trên 3 tỷ đồng trong năm 2014 và thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ thì sau năm dương lịch đầu tiên (năm 2014), Doanh nghiệp thực hiện thủ tục chuyên đổi từ phương pháp tính thuế GTGT trực tiếp sang áp dụng phương pháp khấu trừ thuế theo quy định tại khoản 7 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC để được chuyển đổi phương pháp tính thuế và áp dụng phương pháp khấu trừ thuế từ năm 2015 và cho hai năm 2015, 2016.

Nguồn: taiviet.net

Người đọc có thể tham khảo thêm các văn bản mới khác tại:

Bản tin thuế số 0615


Share: 

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]