Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Điểm tin văn bản trong lĩnh vực thuế đáng lưu ý tuần qua (08/06 - 13/06/2015)

Tác giả : AA005 | 13 - 06 - 2015 | 3:00 PM | 791 Lượt xem

Tài Việt điểm qua một số văn bản pháp luật trong lĩnh vực thuế cần lưu ý trong tuần (07/06 - 13/06/2015):

Công văn 2139/TCT-CS ngày 01/06/2015: Chính sách thuế GTGT đối với hoạt động chuyển nhượng dự án, chuyển nhượng bất động sản.

Công văn này hướng dẫn chính sách thuế GTGT đối với hoạt động chuyển nhượng dự án, chuyển nhượng bất động sản. Theo đó, trường hợp Công ty đã ký hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ dự án và tài sản cho Công ty khác thì Công ty phải xuất hóa đơn cho toàn bộ giá trị chuyển nhượng giao cho người mua theo quy định. Việc xác định giá tính thuế GTGT và giá đất được trừ khi tính thuế GTGT đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản đối với các hợp đồng chuyển nhượng bất động sản ký và thu tiền từ năm 2011 đến ngày 29/2/2012, giá tính thuế GTGT và giá đất được trừ được xác định theo quy định tại Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 và công văn số 10383/BTC-TCT ngày 22/7/2009 của Bộ Tài chính.

Công văn 2192/TCT-KK ngày 04/06/2015: Hướng dẫn về việc kê khai thuế GTGT.

Công văn này hướng dẫn về việc kê khai thuế GTGT. Theo đó, trường hợp Ngân hàng có Hội sở chính tại Hà Nội và có các đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc tại các tỉnh, thành phố trên cả nước, đề nghị Ngân hàng thực hiện theo quy định về kê khai, nộp thuế GTGT tại Thông tư số 156/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính nêu trên từ kỳ khai thuế GTGT tháng 7/2015, số thuế GTGT đã kê khai tập trung tại Hội sở chính từ kỳ khai thuế tháng 04/2013 đến hết tháng 6/2015, Ngân hàng không phải kê khai, điều chỉnh lại.

Công văn 2191/TCT-TNC ngày 04/06/2015: Giải đáp vướng mắc chính sách thuế thu nhập cá nhân.

Công văn này giải đáp vướng mắc chính sách thuế thu nhập cá nhân. Theo đó,  trường hợp Công ty trả thu nhập cho người lao động (thu nhập đã bao gồm thuế thu nhập cá nhân) như: tiền lương, tiền công, tiền điện, nước, các khoản lợi ích được hưởng và tiền thuê nhà công ty trả thay thì thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân là tổng các khoản tiền lương, tiền công, tiền điện, nước, các khoản lợi ích được hưởng và tiền thuê nhà công ty trả thay (tiền thuê nhà theo số thực tế công ty trả thay nhưng không vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế chưa bao gồm tiền thuê nhà tại đơn vị).

Công văn 2179/TCT-CS ngày 04/06/2015: Hướng dẫn chính sách thuế GTGT.

Công văn này hướng dẫn chính sách thuế GTGT. Theo đó, trường hợp bên nước ngoài mất khả năng thanh toán, cơ sở xuất khẩu hàng hóa phải có văn bản giải trình rõ lý do và được sử dụng một trong số các giấy tờ để thay thế cho chứng từ thanh toán qua ngân hàng. Trường hợp Cục Thuế đã hoàn thuế GTGT cho Công ty  theo trường hợp hoàn thuế trước, kiểm tra sau thì Cục Thuế chịu trách nhiệm về việc xử lý hồ sơ hoàn thuế GTGT của Công ty theo quy định.

Công văn 2178/TCT-TNC ngày 04/06/2015: Giải đáp vướng mắc về chứng từ, tài liệu khi thực hiện chính sách thuế TNCN đối với khoản tiền thuế giả định.

Công văn này giải đáp vướng mắc về chứng từ, tài liệu khi thực hiện chính sách thuế TNCN đối với khoản tiền thuế giả định. Theo đó, đối với chứng từ, tài liệu liên quan để thực hiện trừ khoản tiền thuế giả định ra khỏi thu nhập làm căn cứ quy đổi của cá nhân gồm có:

+ Hợp đồng lao động (hoặc văn bản thỏa thuận, hoặc thư bổ nhiệm, ...) của cá nhân người lao động thể hiện việc người lao động được thực hiện chính sách cân bằng thuế (chính sách khấu trừ thuế giả định trước khi trả thu nhập cho cá nhân);

+ Các chứng từ thanh toán thu nhập của cá nhân (bao gồm cả Bảng thanh toán cân bằng thuế giả định (nếu có).

Công văn 2162/TCT-CS ngày 03/06/2015: Lập hóa đơn đối với trường hợp doanh nghiệp chế xuất (DNCX) có hoạt động chuyển quyền thuê lại mặt bằng.

Công văn này hướng dẫn về về việc lập hóa đơn đối với trường hợp doanh nghiệp chế xuất (DNCX) có hoạt động chuyển quyền thuê lại mặt bằng. Theo đó, trường hợp doanh nghiệp chế xuất có hoạt động chuyển nhượng quyền thuê lại mặt bằng, nếu việc chuyển nhượng quyền thuê lại mặt bằng của doanh nghiệp chế xuất là phù hợp với các quy định pháp luật về đất đai thì để tạo thuận lợi cho các bên và đảm bảo thực hiện theo chính sách thuế GTGT, cơ quan thuế quản lý cấp lẻ 01 hóa đơn GTGT cho DNCX để DNCX lập giao cho Công ty.

Công văn 2163/TCT-CS ngày 03/06/2015: Giải đáp vướng mắc về khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào.

Công văn này giải đáp vướng mắc về khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào. Theo đó, Công ty thành lập Công ty mới để thực hiện dự án đầu tư Nhà máy sản xuất và kinh doanh sản phẩm hàng dệt may, Công ty  ký các hợp đồng thuê đất, hợp đồng với các nhà thầu để thi công xây dựng nhà xưởng, mua sắm máy móc thiết bị và các dịch vụ khác để thực hiện dự án đầu tư thì khi Công ty mới đã hoàn thành và hoàn tất các thủ tục về đăng ký kinh doanh, đăng ký nộp thuế, Công ty là chủ dự án đầu tư phải tổng hợp số thuế giá trị gia tăng phát sinh, số thuế giá trị gia tăng đã hoàn, số thuế giá trị gia tăng chưa được hoàn của dự án để bàn giao cho Công ty mới thành lập để Công ty mới thực hiện kê khai, nộp thuế và đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng theo quy định với cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Khi Công ty bàn giao toàn bộ giá trị tài sản đã đầu tư nhà máy cho Công ty mới thì Công ty phải có Biên bản bàn giao tài sản, kèm theo bộ hồ sơ nguồn gốc tài sản và không phải xuất hóa đơn.

 

 

 Nguồn: taiviet.net

Người đọc có thể tham khảo thêm các văn bản mới khác tại:

 

 

Bản tin thuế số 2215


Share: 

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]