Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Điểm tin văn bản trong lĩnh vực thuế đáng lưu ý tuần qua (06/10 - 11/10/2014)

Tác giả : AA005 | 11 - 10 - 2014 | 8:36 AM | 847 Lượt xem

Công văn 4150/BTC-TCT ngày 25/09/2014: Hướng dẫn về chính sách thuế TNDN.

Công văn này hướng dẫn về ưu đãi thuế đối với dự án đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực xã hội hóa. Theo đó, Công ty (100% vốn nước ngoài) thành lập năm 2009 là Công ty thành lập mới từ dự án đầu tư thuộc lĩnh vực giáo dục thì thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo điều kiện doanh nghiệp thành lập mới hoạt động trong lĩnh vực xã hội hóa theo điều kiện thực tế đáp ứng ưu đãi đầu tư.

Trong thời gian đang được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp nếu Công ty thực hiện nhiều hoạt động sản xuất, kinh doanh thì Công ty phải tính riêng thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (bao gồm mức thuế suất ưu đãi, mức miễn thuế, giảm thuế) và thu nhập từ hoạt động kinh doanh không được hưởng ưu đãi thuế để kê khai nộp thuế riêng.

Công văn 4262/TCT-CS ngày 01/10/2014: Hướng dẫn về thuế suất thuế GTGT.

Công văn này hướng dẫn về thuế GTGT áp dụng đối với dịch vụ kiểm nghiệm, kiểm định cho hàng hóa xuất khẩu và tiêu dùng ở nước ngoài. Theo đó, trường hợp Công ty ký hợp đồng với tổ chức, cá nhân nước ngoài và tổ chức trong khu phi thuế quan để cung cấp dịch vụ kiểm nghiệm, giám định hàng hóa xuất khẩu từ Việt Nam và ký hợp đồng với tổ chức, cá nhân nước ngoài để cung cấp dịch vụ kiểm nghiệm, giám định hàng hóa được sản xuất tại nước ngoài, các dịch vụ này được tiêu dùng ngoài Việt Nam thì dịch vụ kiểm nghiệm, giám định hàng hóa xuất khẩu này của Công ty là dịch vụ xuất khẩu, được áp dụng mức thuế suất thuế GTGT là 0% (nếu đáp ứng được các điều kiện về hợp đồng và thanh toán qua ngân hàng quy định tại Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC).

Công văn 4151/TCT-CS ngày 25/09/2014: Hướng dẫn về hóa đơn chứng từ.

Công văn này giải đáp vướng mắc về hóa đơn, chứng từ. Trường hợp, công ty dược phẩm (Bên bán) cung cấp hàng hóa (thuốc) cho các bệnh viện công lập, trạm y tế và cơ sở y tế công cộng (Bên mua). Bên bán đã xuất hàng, xuất hóa đơn cho Bên mua và đã kê khai, nộp thuế theo quy định. Sau đó, Bên mua trả lại một phần hàng hóa trên. Hai bên đã lập văn bản xác nhận việc trả lại hàng hóa. Bên mua lập Phiếu xuất kho giao cho Bên bán và làm thủ tục hồ sơ trình Kho bạc Nhà nước và Kho bạc Nhà nước căn cứ vào hồ sơ cùng với xác nhận của cơ quan bảo hiểm y tế để thanh toán tiền hàng cho Bên bán. Bên bán hoàn trả cho Kho bạc Nhà nước phần tiền hàng thu hồi đã nhận (có chứng từ hoàn trả thanh toán cho Kho Bạc). Bên bán không thể thu hồi hóa đơn đã lập do đã làm thủ tục với Kho bạc. Theo đó, căn cứ vào Phiếu xuất kho của Bên mua khi trả lại hàng, văn bản xác nhận giữa hai bên, chứng từ hoàn trả thanh toán cho Kho Bạc, Bên bán lập hóa đơn GTGT điều chỉnh giảm vào hóa đơn tiếp theo (hoặc kỳ gần nhất). Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh giảm số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng..., tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số..., ký hiệu..., Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, Bên bán kê khai điều chỉnh giảm doanh thu và thuế GTGT tương ứng lượng hàng bị trả lại.

Công văn 13738/BTC-CST ngày 29/09/2014: Hướng dẫn về chính sách thuế GTGT và thuế BVMT.

Công văn này hướng dẫn về chính sách thuế giá trị gia tăng (GTGT) khi bán hàng cho hãng hàng không nội địa tại sân bay nước ngoài và chính sách thuế bảo vệ môi trường (BVMT) đối với mặt hàng xăng dầu mua trong nước bán cho phương tiện vận tải quốc tế. Theo đó, Công ty mua xăng dầu của Công ty Lọc hóa dầu và đã khai, nộp thuế BVMT với cơ quan thuế nội địa để cung ứng cho phương tiện vận tải của hãng nước ngoài trên tuyến đường qua cảng Việt Nam hoặc phương tiện vận tải của Việt Nam trên tuyến đường vận tải quốc tế thì Công ty được hoàn thuế BVMT đã nộp tương ứng với lượng xăng dầu đã cung ứng. Cơ quan thuế nội địa nơi Công ty đã khai và nộp thuế BVMT khi mua xăng dầu của Công ty Lọc hóa dầu có trách nhiệm hoàn thuế BVMT tương ứng với lượng xăng dầu đã cung ứng.

Công văn 50486/CT-HTr ngày 02/10/2014: Chính sách thuế GTGT.

Công văn này hướng dẫn về chính sách thuế GTGT. Theo đó, Công ty có mức doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT hàng năm đạt từ 1 tỷ đồng trở lên thì Công ty thuộc đối tượng áp dụng phương pháp khấu trừ thuế. Công ty phải thực hiện kê khai, nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế theo qui định hiện hành.

Trường hợp Công ty thuộc đối tượng áp dụng phương pháp khấu trừ thuế có mức doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT hàng năm đạt dưới ngưỡng 1 tỷ đồng muốn chuyển sang phương pháp trực tiếp thì Công ty gửi văn bản thông báo đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp về việc chuyển đổi phương pháp tính thuế giá trị gia tăng theo mẫu số 06/GTGT theo hướng dẫn tại khoản 7 Điều 11 Chương Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính. Ngoài ra, Công ty đang thực hiện kê khai, nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế GTGT và đang sử dụng hóa đơn đặt in, nếu chuyển sang phương pháp trực tiếp thì Công ty thuộc đối tượng mua hóa đơn của Cơ quan thuế theo qui định tại tiết c khoản 1 Điều 11, đồng thời Công ty phải thực hiện hủy hóa đơn theo hướng dẫn tại khoản 3 Điều 29 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính.

Người đọc có thể tham khảo thêm các văn bản mới khác tại:

Bản tin thuế số 3914

Nguồn: taiviet.net


Share: 

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]