Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Điểm tin văn bản trong lĩnh vực thuế đáng lưu ý tuần qua (05/01 - 10/01/2015)

Tác giả : AA005 | 11 - 01 - 2015 | 11:33 AM | 1074 Lượt xem

Công văn 5877/TCT-CS ngày 27/12/2014: Hướng dẫn về chính sách thuế TNDN.

Công văn này hướng dẫn về chính sách thuế TNDN. Theo đó, trường hợp Công ty có đăng ký kinh doanh hoạt động dạy nghề, thành lập loại hình cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực dạy nghề nếu trong niên độ thanh tra 2009-2011 Công ty chưa thực hiện các thủ tục để được cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề theo quy định tại khoản 4 Điều 15 Quyết định số 72/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 30/12/2008 của Bộ Lao động Thương binh Xã hội về đăng ký hoạt động dạy nghề thì Công ty chưa đảm bảo quy định về đăng ký hoạt động dạy nghề theo quy định của Bộ Lao động Thương binh Xã hội.

Trường hợp Công ty được Sở ban ngành có thẩm quyền cho phép thành lập trung tâm dạy nghề nếu Công ty chưa đăng ký với cơ quan thuế khi hoạt động và thực tế chưa đáp ứng các điều kiện cụ thể quy định tại Mục II Danh mục loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực dạy nghề ban hành kèm theo Quyết định 1466/QĐ-TTg ngày 10/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ (loại hình Trung tâm dạy nghề) thì Công ty chưa đủ điều kiện được hưởng thuế suất thuế TNDN 10% đối với thu nhập từ hoạt động xã hội hóa trong lĩnh vực dạy nghề.

Công văn 5929/TCT-CS ngày 31/12/2014: Hướng dẫn về chính sách thuế GTGT.

Công văn này hướng dẫn về chính sách thuế GTGT. Theo đó, thuế suất thuế GTGT 0% chỉ áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu. Đối với hoạt động tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu hàng hóa không thuộc hoạt động xuất khẩu hàng hóa để áp dụng thuế suất 0%: hàng hóa tạm nhập vào Việt Nam thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, khi tái xuất khẩu chính hàng hóa đó ra khỏi Việt Nam cũng thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, doanh nghiệp không được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào của hàng tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu.

Công văn 5876/TCT-CS ngày 27/12/2014: Hướng dẫn về chính sách miễn tiền thuê đất.

Công văn này hướng dẫn về chính sách miễn tiền thuê đất. Theo đó, nếu trường hợp Công ty được Nhà nước cho thuê đất trước ngày 01/07/2014, Công ty nộp đủ hồ sơ hợp lệ xin miễn, giảm tiền thuê đất trước ngày 01/07/2014 theo quy định thì Công ty thuộc đối tượng xem xét miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định của Luật Đất đai trước ngày Nghị định số 46/2014/NĐ-CP có hiệu lực.

Trường hợp kể từ ngày 01/07/2014, Công ty mới nộp đủ hồ sơ hợp lệ xin miễn, giảm tiền sử dụng đất thì Công ty không thuộc đối tượng được xem xét miễn, giảm tiền sử dụng đất theo quy định tại Khoản 5, Điều 18 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP.

Công văn 5791/TCT-CS ngày 24/12/2014: Hướng dẫn về chính sách thuế TNDN.

Công văn này hướng dẫn về chính sách thuế TNDN. Theo đó, trường hợp Công ty được thành lập mới từ dự án BOT đường ĐT741 trên cơ sở hợp đồng BOT nâng cấp, mở rộng đường ĐT741 với UBND tỉnh, phát sinh doanh thu của dự án được ưu đãi thuế từ ngày 15/11/2005, đăng ký ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp từ 01/01/2006 thì Công ty áp dụng thuế suất 10% trong toàn bộ thời gian thực hiện dự án kể từ năm 2007, miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 4 năm (từ năm 2006 đến năm 2009), giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo (kể từ năm 2010). Nếu Công ty phát hiện hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp cho cơ quan thuế còn sai sót thì Công ty được khai bổ sung, điều chỉnh hồ sơ khai thuế.

Công văn 5869/TCT-CS ngày 26/12/2014: Hướng dẫn về cấp hóa đơn lẻ.

Công văn này hướng dẫn về việc cấp hóa đơn lẻ đối với trường hợp hộ, cá nhân có tài sản cho thuê. Theo đó, cá nhân từ năm 2012 có ký hợp đồng cho thuê lắp đặt cột ăng ten trên mái nhà với giá 3.500.000/tháng. Trong tháng 4/2014 để có hóa đơn giao cho bên thuê số tiền thuê của năm 2014, Đội thuế phường thuộc Chi cục Thuế thành phố đã cấp hóa đơn lẻ cho cá nhân và thu tiền thuế của năm 2014 (gồm thuếGTGT, TNCN, thuếmôn bài). Do cá nhân chỉ có thu nhập duy nhất từ cho thuê hợp đồng nói trên nên tổng doanh thu năm 2014 dưới 100 triệu đồng thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, nên không thuộc đối tượng được cơ quan Thuế cấp hóa đơn lẻ, việc cấp hóa đơn lẻ của Chi cục Thuế thành phố là không đúng, riêng thuế môn bài năm 2014, cá nhân vẫn phải nộp theo quy định thì cá nhân được hoàn lại số thuế đã thu không đúng quy định.

Công văn 5918/TCT-CS ngày 30/12/2014: Hướng dẫn về áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Malaysia.

Công văn này hướng dẫn về việc áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Malaysia. Cụ thể, thu nhập Công ty VN (với tư cách là đối tượng cư trú của Việt Nam) thu được từ việc cho Công ty M thuê một số phương tiện khai thác và vận chuyển cát trong vùng biển Malaysia đã bị đánh thuế tại Malaysia phù hợp với quy định của nội luật Malaysia và các quy định của Hiệp định thì Việt Nam sẽ cho phép khấu trừ vào số thuế thu nhập của Công ty VN một khoản tiền thuế bằng với số thuế đã nộp tại Malaysia, số thuế được khấu trừ không vượt quá phần thuế Việt Nam được tính trên khoản thu nhập đó trước khi cho phép khấu trừ.

Người đọc có thể tham khảo thêm các văn bản mới khác tại:

http://taiviet.net/upload/images/Ban_tin_Thue_0115.pdf

 Nguồn: taiviet.net


Share: 

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]