Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Điểm tin văn bản trong lĩnh vực thuế đáng lưu ý tuần qua (04/08 - 09/08/2014)

Tác giả : AA005 | 09 - 08 - 2014 | 1:23 PM | 1018 Lượt xem

Tài Việt điểm qua một số văn bản pháp luật trong lĩnh vực thuế cần lưu ý trong tuần qua (04/08 - 09/08/2014):

Công văn số 2784/TCT-CS ngày 23/07/2014: Hướng dẫn về hoàn thuế GTGT

"Trong quá trình thực hiện từ ngày 01/01/2014, nếu doanh nghiệp, hợp tác xã nộp thuế theo phương pháp khấu trừ đã bán sản phẩm trồng trọt chăn nuôi, thủy sản chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường cho doanh nghiệp, hợp tác xã và đã lập hóa đơn, kê khai, tính thuế GTGT thì người bán và người mua phải điều chỉnh hóa đơn để không phải kê khai tính nộp thuế GTGT".

Trường hợp các đơn vị thực hiện điều chỉnh hóa đơn theo hướng dẫn của Tổng cục Thuế nêu trên và sau khi bù trừ tự động với số tiền thuế phải nộp, tiền chậm nộp, tiền phạt theo nguyên tắc quy định mà vẫn còn phát sinh số thuế GTGT thừa thì đơn vị được giải quyết hoàn thuế ngay. Nguồn hoàn trả là từ Ngân sách tỉnh (thành phố).

Công văn số2924/TCT-CS ngày 11/07/2014: Hướng dẫn về hoàn thuế GTGT

Trường hợp Công ty có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu có số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa dịch vụ xuất khẩu còn được khấu trừ các tháng (đối với trường hợp kê khai theo tháng), quý (đối với trường hợp kê khai theo quý) dưới 300 triệu đồng thì khi lũy kế các tháng, quý đủ từ 300 triệu đồng trở lên đối với thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu thì Công ty đủ điều kiện hoàn thuế GTGT theo quy định tại khoản 4 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC nêu trên.

Công văn số 2930/TCT-CS ngày 30/07/2014: Hướng dẫn về thuế GTGT

Trường hợp Công ty xuất 02 hóa đơn GTGT cho khách hàng nội dung chuyển quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất, trên hóa đơn Công ty đã tính toàn bộ giá trị chuyển quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền trên đất thuế suất thuế GTGT 10% là không đúng quy định. Công ty và khách hàng phải thực hiện lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót đồng thời Công ty lập hóa đơn điều chỉnh sai sót theo quy định. Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, 02 Công ty kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào theo quy định.

Công văn số 2940/TCT-CS ngày 31/07/2014: Hướng dẫn về viết tắt tên, địa chỉ trên hóa đơn

Trường hợp tên, địa chỉ người mua quá dài, trên hóa đơn người bán được viết ngắn gọn một số danh từ thông dụng như: "Phường" thành "P"; "Quận" thành "Q", "Thành phố" thành "TP", ''Việt Nam" thành "VN" hoặc "Cổ phần" là "CP", "Trách nhiệm Hữu hạn" thành "TNHH", "khu công nghiệp" thành "KCN", "sản xuất" thành "SX", "Chi nhánh" thành "CN"... nhưng phải đảm bảo đầy đủ số nhà, tên đường phố, phường, xã, quận, huyện, thành phố, xác định được chính xác tên, địa chỉ doanh nghiệp và phù hợp với đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế của doanh nghiệp.”

Về nguyên tắc, khi bán điện cho Trung tâm thông tin di động các Công ty điện lực xuất hóa đơn tiền điện cho Trung tâm thông tin di động thì trên hóa đơn GTGT tại tiêu thức “Tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua”: ghi tên Trung tâm thông tin di động và địa chỉ là địa chỉ của Trung tâm theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Trường hợp các Công ty điện lực cần ghi địa chỉ nơi trực tiếp sử dụng điện để tiện theo dõi quản lý thì ghi địa chỉ nơi đặt trạm vào phần nội dung trên hóa đơn. Đối với những hóa đơn đã xuất trước đây giao Cục Thuế, nếu đảm bảo các tiêu chí: ghi đúng tên, mã số thuế của Trung tâm thông tin di động, địa chỉ ghi địa chỉ nơi đặt trạm phát sóng không dẫn đến việc hiểu sai lệch về thông tin người mua hàng và vẫn xác định được chính xác người mua hàng, có thanh toán qua ngân hàng theo quy định thì được chấp thuận để kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo quy định và hoạch toán chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Công văn số 2952/TCT-CS ngày 31/07/2014: Giải đáp vướng mắc chính sách giảm tiền thuê đất

Thông tư số 16/2013/TT-BTC ngày 08/02/2013 của Bộ Tài chính được ban hành nhằm giải quyết những khó khăn cho các trường hợp được Nhà nước cho thuê đất mà phải chịu sự điều chỉnh đơn giá thuê đất theo Nghị định số 121/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 của Chính phủ do hết chu kỳ ổn định (trước đây áp dụng đơn giá thuê đất theo Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ hoặc Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ). Nếu trường hợp của Công ty tiếp tục được Ủy ban nhân dân tỉnh (thành phố) cho thuê đất để sản xuất kinh doanh theo Quyết định số 1185/QĐ-UBND ngày 25/5/2011 mà Công ty thuộc đối tượng xác định lại đơn giá tính tiền thuê đất theo Nghị định số 121/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 của Chính phủ thì Công ty thuộc đối tượng xem xét giảm tiền thuê đất. Tuy nhiên, Công ty đã được kế thừa đơn giá tính tiền thuê đất đã trả từ năm 2008 theo Quyết định số 505/QĐ-STC ngày 14/12/2011 của Sở Tài chính. Do vậy, Công ty không thuộc đối tượng được xem xét giảm tiền thuê đất quy định tại điểm a, Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 16/2013/TT-BTC ngày 08/02/2013 của Bộ Tài chính.

Người đọc có thể tham khảo thêm các văn bản mới khác tại:

Bản tin thuế số 3014

Nguồn: taiviet.net


Share: 

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]