Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Điểm tin văn bản trong lĩnh vực thuế đáng lưu ý tuần qua (04/05 - 09/05/2015)

Tác giả : AA005 | 10 - 05 - 2015 | 3:17 PM | 835 Lượt xem

Tài Việt điểm qua một số văn bản pháp luật trong lĩnh vực thuế cần lưu ý trong tuần qua (04/05 - 09/05/2015):

Công văn 1613/TCT-CS ngày 25/04/2015 - Giải đáp vướng mắc về chính sách thuế

Công văn này giải đáp vướng mắc về chính sách thuế. Theo đó, trường hợp Công ty không thực hiện hạch toán kế toán thì Công ty thực hiện khai thuế tại cơ quan thuế và phải nộp thuế GTGT theo tỷ lệ 2% (đối với hàng hóa chịu thuế suất thuế GTGT 10%) trên doanh thu theo giá chưa có thuế GTGT của sản phẩm sản xuất ra hoặc sản phẩm cùng loại tại TP Cần Thơ, theo quy định tại Khoản 1 Mục D Thông tư 129/2008/TT-BTC và điểm d Khoản 1 Điều 10 Thông tư số 28/2011/TT-BTC nêu trên.Tuy nhiên, Công ty đã thực hiện kê khai, nộp thuế GTGT tại trụ sở chính đối với số thuế phải nộp ở Cục Thuế TP Cần Thơ. Như vậy, nếu Cục Thuế TP Hồ Chí Minh xác định Công ty đã kê khai nộp thuế đầy đủ đối với số thuế phải nộp ở Cục Thuế TP Cần Thơ thì hành vi nêu trên của Công ty không phải là hành vi trốn thuế.

Về chính sách thuế BVMT, trường hợp Công ty không xuất bán xăng, dầu thì không phải kê khai nộp thuế BVMT tại TP Cần Thơ. Đơn vị chỉ kê khai nộp thuế BVMT khi xuất bán xăng, dầu khỏi hệ thống hoặc bán cho các tổ chức, cá nhân khác ngoài hệ thống.

Công văn 1630/TCT-CS ngày 27/04/2015 - Hướng dẫn hoàn thuế GTGT

Công văn này hướng dẫn hoàn thuế GTGT. Theo đó, số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ, tài sản cố định phục vụ cho sản xuất: phân bón, máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, tàu đánh bắt xa bờ, thức ăn gia súc, gia cầm, thủy sản và thức ăn cho vật nuôi khác tiêu thụ trong nước không được kê khai, khấu trừ mà tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp, trừ số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ tài sản cố định mua vào thể hiện trên hóa đơn GTGT, chứng từ nộp thuế GTGT nhập khẩu phát sinh trước ngày 01/01/2015 đáp ứng điều kiện khấu trừ, hoàn thuế và thuộc diện hoàn thuế theo quy định tại Điều18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 và Thông tư này.

Công văn 5382/BTC-CST ngày 23/04/2015 - Chính sách thuế GTGT đối với phần mềm camera

Công văn này hướng dẫn về thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với phần mềm camera. Theo đó, trường hợp phần mềm được đóng gói, hoặc được sản xuất theo một modun độc lập với thiết bị và có thể cài đặt vào thiết bị bởi một bên thứ ba (không phải nhà sản xuất) thì phần mềm đó được coi là phần mềm độc lập và nếu giá trị phần mềm có thể tách khỏi giá trị của thiết bị thì phần giá trị phần mềm thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng theo quy định tại khoản 21 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 nêu trên.

Trường hợp phần mềm được nhúng, tích hợp sẵn trong thiết bị thì được coi là một phần của thiết bị đó. Trong trường hợp này, việc tính thuế giá trị gia tăng đối với phần mềm được tính theo mức thuế suất thuế giá trị gia tăng của thiết bị chứa phần mềm.

Công văn 1633/TCT-CS ngày 27/04/2015 - Giải đáp vướng mắc về thuế GTGT

Công văn này giải đáp thắc mắc vướng mắc về thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với mặt hàng thức ăn chăn nuôi. Theo đó đối với thức ăn cho gia súc, gia cầm, thủy sản và thức ăn cho vật nuôi khác thực hiện theo hướng dẫn tại Khoản 2 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính. Đối với các sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, hải sản chưa chế biến thành sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường, thực phẩm tươi sống thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 7062/BTC-TCT ngày 29/05/2014 của Bộ Tài chính.

Trường hợp doanh nghiệp đã xuất hóa đơn GTGT thuế suất 5% đối với các sản phẩm thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT nêu trên thì thực hiện điều chỉnh lại theo hướng dẫn tại Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính. Trường hợp có sự vướng mắc trong việc xác định mặt hàng thuộc nhóm: (i) sản phẩm thức ăn cho gia súc, gia cầm, thủy sản và thức ăn cho vật nuôi khác; hay (ii) sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản hải sản chưa chế biến thành sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường, thực phẩm tươi sống thì đề nghị các Cục thuế báo cáo rõ và nêu kiến nghị xử lý để Tổng cục Thuế báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét để kịp thời xử lý vướng mắc, tạo thuận lợi cho người nộp thuế thực hiện theo quy định của pháp luật.

Nguồn: taiviet.net

Người đọc có thể tham khảo thêm các văn bản mới khác tại:

Bản tin thuế số 1715


Share: 

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]