Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Điểm tin văn bản trong lĩnh vực thuế đáng lưu ý tuần qua (02/02 - 07/02/2015)

Tác giả : AA006 | 08 - 02 - 2015 | 8:44 AM | 891 Lượt xem

Tài Việt điểm qua một số văn bản pháp luật trong lĩnh vực thuế cần lưu ý trong tuần qua (02/02 -07/02/2015):

Công văn 332/TCT-CS ngày 28/01/2015 - Hướng dẫn về hóa đơn thương mại

Công văn này hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn. Theo đó, với hành vi vi phạm về nộp thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế, trừ thông báo phát hành hóa đơn:

-  Phạt cảnh cáo đối với hành vi nộp thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế, trừ thông báo phát hành hóa đơn từ ngày thứ 1 đến hết ngày thứ 5 kể từ ngày hết thời hạn theo quy định.

-  Trường hợp nộp thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế, trừ thông báo phát hành hóa đơn, từ ngày thứ 6 đến hết ngày thứ 10 kể từ ngày hết thời hạn theo quy định và có tình tiết giảm nhẹ thì xử phạt cảnh cáo.

-  Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng, trừ thông báo phát hành hóa đơn, chậm sau 10 ngày kể từ ngày hết thời hạn theo quy định.

-  Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng với hành vi không nộp thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế. Hành vi không nộp thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế, trừ thông báo phát hành hóa đơn, được tính sau 20 ngày kể từ ngày hết thời hạn theo quy định.

Công văn 1713/BTC-TCT ngày 03/02/2015 - Hướng dẫn về chứng từ xác định chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN của doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm

Công văn này hướng dẫn về chứng từ xác định chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN của doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm. Theo đó, từ ngày 01/01/2015 đến hết năm 2019, các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm có các khoản đóng góp trực tiếp cho Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm - Bộ Tài chính thì khoản đóng góp này được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp trong kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Chứng từ để tính vào chi phí được trừ là: Phiếu chi của doanh nghiệp bảo hiểm; Phiếu thu của Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm; Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với các khoản chi có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên theo quy định.

Công văn 350/TCT-CS ngày 29/01/2015 - Trả lời vướng mắc về chính sách thuế đối với hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng kho số viễn thông, tên miền internet

Công văn này giải đáp vướng mắc về chính sách thuế GTGT, thuế TNDN đối với doanh nghiệp chuyển nhượng quyền sử dụng kho số viễn thông, tên miền intemet. Theo đó, trường hợp doanh nghiệp thực hiện bán/chuyển nhượng quyền sử dụng kho số viễn thông, tên miền intemet thì doanh nghiệp phải lập hóa đơn GTGT và kê khai, nộp thuế GTGT với thuế suất thuế GTGT là 10% theo quy định. Khoản tiền mà doanh nghiệp được hưởng từ hoạt động này được tính vào doanh thu để tính thu nhập chịu thuế TNDN theo quy định.

Công văn 351/TCT-CS ngày 29/01/2015 - Trả lời vướng mắc về thuế GTGT đối với dịch vụ sơ chế, bảo quản sản phẩm nông nghiệp

Công văn này trả lời vướng mắc về thuế GTGT đối với dịch vụ sơ chế, bảo quản sản phẩm nông nghiệp.Theo đó, khi doanh nghiệp ký hợp đồng thuê cơ sở kinh doanh khác thực hiện dịch vụ sơ chế, bảo quản sản phẩm nông nghiệp (bóc vỏ tôm, bỏ đầu tôm, rút chỉ lưng, đóng gói, cấp đông) thì cơ sở kinh doanh nhận sơ chế, bảo quản sản phẩm nông nghiệp kê khai, nộp thuế GTGT với thuế suất 5% trên doanh thu dịch vụ thu được (không bao gồm giá trị nguyên vật liệu của cơ sở kinh doanh thuê sơ chế giao), cơ sở kinh doanh thuê sơ chế được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo quy định.

Công văn 378/TCT-KK ngày 30/01/2015 - Hướng dẫn về kiểm toán báo cáo tài chính đối với nhà thầu nước ngoài nộp thuế theo phương pháp hỗn hợp

Công văn này hướng dẫn về kiểm toán báo cáo tài chính đối với nhà thầu nước ngoài nộp thuế theo phương pháp hỗn hợp. Theo đó, trường hợp Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài đã đăng ký với cơ quan thuế và được thực hiện việc nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ và nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu tính thuế (theo Điều 14, Mục 4 Thông tư số 60/2012/TT-BTC), thì phải lập báo cáo tài chính kèm theo Bảng Cân đối tài khoản và Bản thuyết minh báo cáo tài chính gửi các cơ quan chức năng. 

Công văn 299/TCT-CS ngày 26/01/2015 - Hướng dẫn về hoàn thuế GTGT

Công văn này hướng dẫn đối với hàng hóa, dịch vụ áp dụng hình thức chiết khấu thương mại dành cho khách hàng. Theo đó, khách hàng thanh toán tiền mua hàng cho các nhà cung cấp thấp hơn so với giá ghi trên hóa đơn (do chính sách các nhà cung cấp giảm giá hàng hóa khi khách hàng mua với số lượng đạt mức nhất định) thì nhà cung cấp thực hiện lập hóa đơn điều chỉnh giảm số tiền chiết khấu thương mại kèm bảng kê các số hóa đơn phải điều chỉnh, số tiền, tiền thuế điều chỉnh. Căn cứ vào các hóa đơn điều chỉnh, nhà cung cấp và khách hàng kê khai điều chỉnh doanh thu mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào theo quy định.

Nguồn: taiviet.net

Người đọc có thể tham khảo thêm các văn bản mới khác tại:

Bản tin thuế số 0515


Share: 

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]