Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Điểm tin văn bản trong lĩnh vực thuế đáng lưu ý tuần qua (01/12 - 06/12/2014)

Tác giả : AA005 | 07 - 12 - 2014 | 9:14 AM | 887 Lượt xem

Tài Việt điểm qua một số văn bản pháp luật trong lĩnh vực thuế cần lưu ý trong tuần qua (01/12 - 06/12/2014):

Công văn 5412/TCT-CS ngày 03/12/2014 - Hướng dẫn về chính sách thuế GTGT

Công văn này hướng dẫn về chính sách thuế GTGT. Theo đó, doanh nghiệp có chức năng kinh doanh trung tâm thương mại (Bên cho thuê) ký hợp đồng cho các tổ chức, cá nhân thuê mặt bằng (Bên đi thuê) để kinh doanh trong các trung tâm thương mại theo hình thức “tiền thuê tính theo Doanh số bán hàng”. Hợp đồng thuê quy định cuối ngày Bên đi thuê phải nộp toàn bộ doanh thu bán hàng bằng tiền mặt cho Bên cho thuê để Bên cho thuê giữ hộ (hoặc trường hợp khách hàng thanh toán qua thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ thì tiền bán hàng chuyển thẳng vào tài khoản của Bên cho thuê) nhằm mục đích để Bên cho thuê quản lý doanh thu bán hàng. Cuối tháng Bên cho thuê căn cứ số tiền giữ hộ (doanh thu bán hàng của Bên đi thuê) để xác định tiền thuê mặt bằng, chi phí điện, nước và các khoản phụ thu khác mà Bên đi thuê phải thanh toán để lập hóa đơn GTGT giao cho Bên đi thuê. Số tiền còn lại (chênh lệch giữa số tiền giữ hộ (doanh thu bán hàng của Bên đi thuê) và chi phí Bên đi thuê phải thanh toán), Bên cho thuê thực hiện chuyển khoản trả vào tài khoản của Bên đi thuê thì hình thức thanh toán bù trừ nêu trên là phù hợp với quy định thanh toán không dùng tiền mặt và Bên đi thuê được căn cứ hóa đơn GTGT của Bên cho thuê xuất giao để kê khai khấu trừ thuế, tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Công văn 5182/TCT-CS ngày 21/11/2014 - Hướng dẫn về miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với dự án đầu tư được giao đất trước ngày 1/7/2014

Công văn này hướng dẫn về miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với dự án đầu tư được giao đất trước ngày 1/7/2014. Theo đó, ngày 02/6/2014 Công ty được UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư vào để thực hiện dự án đầu tư trong đó quy định được hưởng ưu đãi đầu tư theo Nghị định số 44/2008/NĐ-CP ngày 09/4/2008 của Chính phủ, với mức giảm 50% tiền sử dụng đất phải nộp. Tuy nhiên sau ngày 01/7/2014 (ngày Nghị định số 45/2014/NĐ-CP có hiệu lực), Công ty đang thực hiện các thủ tục để được nhà nước giao đất và chưa xác định tiền sử dụng đất, thì Công ty không được hưởng giảm 50% tiền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận đầu tư đã cấp ngày 2/6/2014. Việc xác định tiền sử dụng đất của dự án được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 45/2014/NĐ-CP.

Công văn 5188/TCT-HTQT ngày 21/11/2014 - Áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Nhật Bản

Công văn này hướng dẫn về hiệp định tránh đánh thuế 2 lần giữa Việt Nam và Nhật Bản. Theo đó, hai nhà thầu Nhật Bản thực hiện việc thi công 04 cầu và các đường dẫn lên cầu; và cung cấp các dịch vụ tư vấn, giám sát cho Ban Quản lý dự án để thực hiện Dự án. Hai hợp đồng giữa hai nhà thầu Nhật Bản và Ban Quản lý dự án đều có thời hạn trên 6 tháng nên việc thực hiện hợp đồng với Ban Quản lý dự án sẽ tạo thành cơ sở thường trú của hai nhà thầu Nhật Bản tại Việt Nam.

Do đó, hai nhà thầu Nhật Bản có nghĩa vụ nộp thuế TNDN tại Việt Nam đối với thu nhập thu được từ việc thực hiện hợp đồng với Ban Quản lý dự án 2 theo quy định tại Khoản 1, Điều 7 của Hiệp định.

Công văn 17709/BTC-TCT ngày 04/12/2014 - Áp dụng thuế GTGT từ ngày 01/01/2015 đối với một số mặt hàng

Công văn này hướng dẫn về việc áp dụng thuế GTGT từ ngày 01/01/2015. Theo đó, căn cứ quy định tại Điều 3 Luật số 71/2014/QH13, từ ngày 01/01/2015 các mặt hàng: Phân bón; máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp; tàu đánh bắt xa bờ; thức ăn gia súc, gia cầm và thức ăn cho vật nuôi khác thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT từ khâu nhập khẩu đến khâu sản xuất, thương mại bán ra.

Để kịp thời thực hiện thống nhất từ ngày 01/01/2015, trong đó có việc bán hàng và xuất hóa đơn từ 01/01/2015, Cục thuế các tỉnh thành phố phối hợp cùng với các cơ quan có liên quan thực hiện rà soát toàn bộ các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh, hộ kinh doanh có sản xuất, kinh doanh các mặt hàng nêu trên trên địa bàn để thực hiện phổ biến, tuyên truyền đến từng doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh, hộ kinh doanh biết nội dung từ ngày 01/01/2015 các mặt hàng nêu trên thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT từ khâu nhập khẩu đến khâu sản xuất, thương mại bán ra (bao gồm cả bán buôn, bán lẻ). Cơ quan thuế hướng dẫn doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ khi xuất hóa đơn GTGT bán các mặt hàng nêu trên từ ngày 01/01/2015 thì không ghi thuế GTGT trên hóa đơn (gạch chéo dòng tiền thuế, thuế suất thuế GTGT) theo đúng quy định tại Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 hướng dẫn về hóa đơn.

Công văn 5233/TCT-DNL ngày 24/11/2014 - Hướng dẫn kê khai, nộp thuế GTGT đối với Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn 1

Công văn này hướng dẫn kê khai, nộp thuế của Công ty Nhiệt điện. Theo đó, Tập đoàn điện lực thực hiện hạch toán tập trung đối với hoạt động sản xuất kinh doanh điện của các đơn vị hạch toán phụ thuộc. Sản phẩm điện là sản phẩm đặc thù, Tập đoàn thực hiện bán điện cho các Tổng công ty Điện lực đối với sản lượng điện của toàn hệ thống (bao gồm sản lượng do Tập đoàn sản xuất trong đó có sản lượng điện của Nhà máy Nhiệt điện và sản lượng điện mua ngoài), Công ty Nhiệt điện không trực tiếp bán điện. Giá bán điện của Tập đoàn được xác định trên cơ sở giá bình quân các nguồn điện, không xác định riêng theo từng Nhà máy.

Để phù hợp với mô hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn, giảm thủ tục hành chính cho doanh nghiệp, Tổng cục Thuế cho phép Công ty Nhiệt điện thực hiện kê khai, nộp thuế GTGT đối với hoạt động sản xuất kinh doanh điện tại Cục thuế tỉnh theo Tờ khai thuế GTGT mẫu số 05/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC theo tỷ lệ 2 % trên doanh thu tương ứng sản lượng điện của nhà máy Nhiệt điện.

Người đọc có thể tham khảo thêm các văn bản mới khác tại:

Bản tin thuế số 4714

Nguồn: taiviet.net 


Share: 

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]