Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Điểm tin văn bản trong lĩnh vực thuế đáng lưu ý trong tuần (10/03-15/03/2014)

Tác giả : AA005 | 15 - 03 - 2014 | 8:51 AM | 1004 Lượt xem

Công văn số 623/TCT-CS ngày 28/02/2014 hướng dẫn về hồ sơ giảm trừ gia cành của người phụ thuộc khi chuyển đến nơi làm việc mới

Khi chuyển nơi làm việc, cá nhân  nộp cho đơn vị làm việc mới bản chụp (photo) hồ sơ chứng minh người phụ thuộc có xác nhận của đơn vị nơi làm việc trước đó để làm cơ sở tính giảm trừ gia cảnh.

Cơ quan thuế chỉ nhận bản đăng ký người phụ thuộc được giảm trừ gia cảnh theo mẫu số 16/ĐK-TNCN qua đơn vị nơi làm việc trước, hồ sơ chứng minh người phụ thuộc chỉ được lưu giữ tại đơn vị nơi làm việc trước nên Chi cục thuế trực tiếp quản lý cơ quan trả thu nhập không lưu giữ hồ sơ chứng minh người phụ thuộc của cá nhân. Cá nhân vẫn được tính giảm trừ cho người phụ thuộc mà không cần bổ sung thêm hồ sơ cho Cục Thuế tại nơi làm việc mới.

Công văn số 631/TCT-KK ngày 03/03/2014 hướng dẫn về kê khai thuế GTGT và xuất hóa đơn đối với hoạt động chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu

- Trường hợp hợp đồng chuyển giao công nghệ, chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ kèm theo chuyển giao máy móc, thiết bị thì đối tượng không chịu thuế GTGT tính trên phần giá trị công nghệ, quyền sở hữu trí tuệ chuyển giao, chuyển nhượng.

- Trường hợp không tách riêng được thì thuế GTGT được tính trên cả phần giá trị công nghệ, quyền sở hữu trí tuệ chuyển giao, chuyển nhượng cùng với máy móc, thiết bị.

Công văn số 636/TCT-CS ngày 03/03/2014 hướng dẫn về xử lý mất hóa đơn

Công ty lập hóa đơn mới thay thế cho hóa đơn bị mất; trên hóa đơn mới ghi rõ là thay thế cho hóa đơn bị mất có số ký hiệu mẫu hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số hóa đơn, ngày, tháng, năm lập hóa đơn, tên người mua, hóa đơn bị mất đã được kê khai trên bảng kê 01-1/GTGT của kỳ tính thuế tháng, năm nào, lý do mất hóa đơn. Công ty không phải kê khai, nộp thuế GTGT, thuế TNDN đối với hóa đơn mới thay thế hóa đơn bị mất nhưng phải kê khai vào chỉ tiêu số 5 (Hàng hóa, dịch vụ không phải tổng hợp trên tờ khai 01/GTGT) trên Bảng kê 01-1/GTGT của kỳ lập hóa đơn mới.

Nguồn: taiviet.net


Tag:
  • ,
  • Share: 

    Hotline:

    (84) 2253 250 250

    Email:

    [email protected]