Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Điểm mới về hóa đơn theo Thông tư số 37/2017/TT-BTC ngày 27/04/2017

Tác giả : Admin | 10 - 10 - 2017 | 3:09 PM | 675 Lượt xem

  Thông tư số 37/2017/TT-BTC Thông tư số 26/2015/TT-BTC Thông tư số 39/2014/TT-BTC
  ngày 27/04/2017 ngày 27/02/2015 ngày 31/03/2014
Đối tượng được tạo hóa đơn tự in - Thời gian Cơ quan thuế xử lí đề nghị của doanh nghiệp: 2 ngày - Thời gian Cơ quan thuế xử lí đề nghị của doanh nghiệp: 5 ngày - Thời gian Cơ quan thuế xử lí đề nghị của doanh nghiệp: 5 ngày
  - Sau 2 ngày không có phản hồi từ cơ quan thuế thì doanh nghiệp được tự in hóa đơn - Sau 5 ngày không có phản hồi từ cơ quan thuế thì doanh nghiệp được tự in hóa đơn  
Đối tượng được tạo hóa đơn đặt in - Thời gian Cơ quan thuế xử lí đề nghị của doanh nghiệp: 2 ngày - Thời gian Cơ quan thuế xử lí đề nghị của doanh nghiệp: 5 ngày - Thời gian Cơ quan thuế xử lí đề nghị của doanh nghiệp: 5 ngày
  - Sau 2 ngày không có phản hồi từ cơ quan thuế thì doanh nghiệp được sử dụng hóa đơn đặt in - Sau 5 ngày không có phản hồi từ cơ quan thuế thì doanh nghiệp được sử dụng hóa đơn đặt in  
Phát hành hóa đơn của tổ chức kinh doanh - Thời gian nộp Thông báo phát hành hóa đơn và hóa đơn mẫu cho cơ quan thuế: 2 ngày trước khi doanh nghiệp sử dụng hóa đơn.
- Cơ quan quản lý thuế có trách nhiệm hướng dẫn tổ chức kinh doanh thanh lý hợp đồng in khi đã lập tờ Thông báo phát hành hóa đơn đối với hợp đồng đặt in hóa đơn không quy định thời hạn thanh lý hợp đồng (đối với hóa đơn đặt in) và không bị xử phạt.
- Thời gian Cơ quan Thuế soát xét Thông báo phát hành và thông báo cho doanh nghiệp biết: 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Thông báo.
- Thời gian nộp Thông báo phát hành hóa đơn và hóa đơn mẫu cho cơ quan thuế: 2 ngày trước khi doanh nghiệp sử dụng hóa đơn; 10 ngày sau ngày ký thông báo phát hành.
- Thời gian Cơ quan Thuế soát xét Thông báo phát hành và thông báo cho doanh nghiệp biết: 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Thông báo.
 
Trách nhiệm của cơ quan thuế Đối với các lần mua hóa đơn sau, căn cứ đề nghị mua hóa đơn trong đơn đề nghị mua hóa đơn, cơ quan thuế giải quyết bán hóa đơn cho tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh trong ngày, số lượng hóa đơn bán cho tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh không quá số lượng hóa đơn đã sử dụng của tháng mua trước đó. Đối với các lần mua hóa đơn sau, sau khi kiểm tra tình hình sử dụng hóa đơn, tình hình kê khai nộp thuế và đề nghị mua hóa đơn trong đơn đề nghị mua hóa đơn, cơ quan thuế giải quyết bán hóa đơn cho tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh trong ngày. Số lượng hóa đơn bán cho tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh không quá số lượng hóa đơn đã sử dụng của tháng mua trước đó.  

Thông tin được tổng hợp bởi Tài Việt.


Share: 

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]