Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Điểm mới Thông tư 103/2014/TT-BTC ngày 06/08/2014 hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam

Tác giả : AA003 | 03 - 09 - 2014 | 8:49 AM | 1168 Lượt xem

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 103/2014/TT-BTC hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam. Thông tư này thay thế cho Thông tư 60/2012/TT-BTC, theo đó Tài Việt điểm qua một số điểm mới nổi bật của Thông tư như sau:

 1. Về đối tượng áp dụng:

Theo quy định đối tượng áp dụng của Thông tư là tổ chức, cá nhân nước ngoài cung cấp hàng hoá theo điều kiện giao hàng DDP, DAT, DAP sửa đổi thành tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện phân phối hàng hóa tại Việt Nam hoặc cung cấp hàng hóa theo điều kiện giao hàng của các điều khoản thương mại quốc tế - Incoterms mà người bán chịu rủi ro liên quan đến hàng hóa vào đến lãnh thổ Việt Nam.

2. Bổ sung thêm 03 đối tượng áp dụng mới như sau:

- Tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện một phần hoặc toàn bộ hoạt động kinh doanh phân phối hàng hóa, cung cấp dịch vụ tại Việt Nam trong đó tổ chức, cá nhân nước ngoài vẫn là chủ sở hữu đối với hàng hóa giao cho tổ chức Việt Nam hoặc chịu trách nhiệm về chi phí phân phối, quảng cáo, tiếp thị, chất lượng dịch vụ, chất lượng hàng hóa giao cho tổ chức Việt Nam hoặc ấn định giá bán hàng hóa hoặc giá cung ứng dịch vụ; bao gồm cả trường hợp uỷ quyền hoặc thuê một số tổ chức Việt Nam thực hiện một phần dịch vụ phân phối, dịch vụ khác liên quan đến việc bán hàng hóa tại Việt Nam.

- Tổ chức, cá nhân nước ngoài thông qua tổ chức, cá nhân Việt Nam để thực hiện việc đàm phán, ký kết các hợp đồng đứng tên tổ chức, cá nhân nước ngoài.

- Tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, phân phối tại thị trường Việt Nam, mua hàng hóa để xuất khẩu, bán hàng hóa cho thương nhân Việt Nam theo pháp luật về thương mại”

3. Bổ sung thêm 01 đối tượng không áp dụng:

Ngoài 04 đối tượng không áp dụng theo quy định cũ, Thông tư bổ sung thêm 1 đối tượng không áp dụng là: "Tổ chức, cá nhân nước ngoài sử dụng kho ngoại quan, cảng nội địa (ICD) làm kho hàng hóa để phụ trợ cho hoạt động vận tải quốc tế, quá cảnh, chuyển khẩu, lưu trữ hàng hoặc để cho doanh nghiệp khác gia công".

4. Bổ sung thêm thu nhập chịu thuế TNDN:

Ngoài thu nhập từ chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản như quy định cũ, Thông tư bổ sung thêm thu nhập từ chuyển nhượng quyền tham gia hợp đồng kinh tế/dự án tại Việt Nam, chuyển nhượng quyền tài sản tại Việt Nam cũng chịu thuế TNDN.

Các khoản thu nhập từ bản quyền theo quy định cũ, Thông tư bổ sung thêm thu nhập từ bản quyền phần mềm.

5. Thay đổi căn cứ và công thức tính thuế GTGT

Căn cứ tính thuế GTGT theo Thông tư mới là doanh thu tính thuế GTGT và tỷ lệ % để tính GTGT trên doanh thu thay vì GTGT và thuế suất thuế GTGT theo quy định cũ.

Theo đó công thức tính thuế GTGT phải nộp như sau:

Số thuế GTGT phải nộp = Doanh thu tính thuế GTGT x tỷ lệ % để tính GTGT trên doanh thu

Trong đó:

Doanh thu tính thuế GTGT là toàn bộ doanh thu do cung cấp dịch vụ, dịch vụ gắn với hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế GTGTmà Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài nhận được,chưa trừ các khoản thuế phải nộp,kể cả các khoản chi phí do Bên Việt Nam trả thay Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài (nếu có).

Trường hợp theo thỏa thuận tại hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ, doanh thu Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài nhận được không bao gồm thuế GTGT phải nộp thì doanh thu tính thuế GTGT phải được quy đổi thành doanh thu có thuế GTGT và được xác định theo công thức sau:

Doanh thu tính thuế GTGT

=

 

Doanh thu chưa bao gồm thuế GTGT


1 - Tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên doanh thu

Tỷ lệ % để tính GTGT trên doanh thu chi tiết theo bảng sau:

STT

Ngành kinh doanh

Tỷ lệ % để tính thuế GTGT

1

Dịch vụ, cho thuê máy móc thiết bị, bảo hiểm; xây dựng, lắp đặt không bao thầu nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị

5

2

Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa; xây dựng, lắp đặt có bao thầu nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị

3

3

Hoạt động kinh doanh khác

2

Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT không được khấu trừ thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào để thực hiện hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ.

Thông tư có hiệu lực từ 01/10/2014. 

Nguồn: Tài Việt.


Share: 

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]