Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13

Tác giả : Ms Thoa | 10 - 12 - 2014 | 2:35 PM | 1754 Lượt xem

Quốc hội vừa ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13, theo đó Tài Việt điểm qua một số điểm mới nổi bật  như sau:

1. Về thuế TNDN:

a. Sửa đổi về thu nhập chịu thuế TNDN:

Bổ sung thêm các thu nhập sau vào thu nhập chịu thuế TNDN: Thu nhập từ chuyển nhượng quyền góp vốn; chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản.

b. Sửa đổi, bổ sung về các khoản chi phí được trừ và không được trừ khi tính thuế TNDN:

Theo đó, ngoài các khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp theo quy định cũ nay bổ sung thêm khoản chi cho hoạt động giáo dục nghề nghiệp; khoản chi thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật là khoản chi được trừ khi tính TNDN.

Bỏ khoản chi Thuế giá trị gia tăng đầu vào đã được khấu trừ, thuế giá trị gia tăng nộp theo phương pháp khấu trừ, thuế thu nhập doanh nghiệp khỏi khoản chi không được trừ khi tính thuế TNDN.

2. Về thuế TNCN:

a. Sửa đổi thu nhập chịu thuế TNCN:

Theo đó, bổ sung thêm quy định các khoản thu nhập từ kinh doanh phải chịu thuế sẽ không bao gồm thu nhập của cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống.

Bỏ trúng thưởng trong casino khỏi thu nhập chịu thuế từ trúng thưởng.

b. Bổ sung thêm 02 thu nhập được miễn thuế TNCN:

- Thu nhập từ tiền lương, tiền công của thuyền viên là người Việt Nam làm việc cho các hãng tàu nước ngoài hoặc các hãng tàu Việt Nam vận tải quốc tế.

- Thu nhập của cá nhân là chủ tàu, cá nhân có quyền sử dụng tàu và cá nhân làm việc trên tàu từ hoạt động cung cấp hàng hóa, dịch vụ trực tiếp phục vụ hoạt động khai thác, đánh bắt thủy sản xa bờ.

c. Sửa đổi thuế đối với cá nhân kinh doanh

Theo đó, cá nhân kinh doanh nộp thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ trên doanh thu đối với từng lĩnh vực, ngành nghề sản xuất, kinh doanh (quy định của Luật thuế TNCN 2007 là Thu nhập chịu thuế từ kinh doanh được xác định bằng doanh thu trừ các khoản chi phí hợp lý liên quan đến việc tạo ra thu nhập chịu thuế từ kinh doanh trong kỳ tính thuế)

Thuế suất để tính TNCN với cá nhân kinh doanh được quy định như sau:

- Phân phối, cung cấp hàng hoá: 0,5%;

- Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu: 2% .

Riêng hoạt động cho thuê tài sản, đại lý bảo hiểm, đại lý xổ số, đại lý bán hàng đa cấp: 5%;

- Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hoá, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu: 1,5%;

- Hoạt động kinh doanh khác: 1%.

d. Sửa đổi về thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản:

Thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng bất động sản được xác định là giá chuyển nhượng từng lần thay vì chia thành 2 trường hợp xác định như quy định cũ. Theo đó, biểu thuế toàn phần để tính thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản chỉ có mức thuế suất 2% thay vì hai mức thuế suất 25% và 2% theo quy định cũ.

3. Về Luật quản lý thuế:

a. Sửa đổi về đồng tiền xác định doanh thu, chi phí, giá tính thuế và các khoản thuế nộp ngân sách nhà nước

Theo đó, Trường hợp phát sinh doanh thu, chi phí, giá tính thuế bằng ngoại tệ hoặc người nộp thuế có nghĩa vụ phải nộp bằng ngoại tệ nhưng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép nộp thuế bằng đồng Việt Nam thì phải quy đổi ngoại tệ ra đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm phát sinh.

b. Bổ sung, sửa đổi quy định về hành vi chậm nộp tiền thuế:

Theo đó, người nộp thuế chậm nộp tiền thuế so với thời hạn quy định, thời hạn gia hạn nộp thuế, thời hạn ghi trong thông báo của cơ quan quản lý thuế, thời hạn trong quyết định xử lý của cơ quan quản lý thuế thì phải nộp đủ tiền thuế và tiền chậm nộp theo mức 0,05%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp.

Trường hợp người nộp thuế cung ứng hàng hoá, dịch vụ được thanh toán bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước nhưng chưa được thanh toán nên không nộp kịp thời các khoản thuế dẫn đến nợ thuế thì không phải nộp tiền chậm nộp tính trên số tiền thuế còn nợ nhưng không vượt quá số tiền ngân sách nhà nước chưa thanh toán phát sinh trong thời gian ngân sách nhà nước chưa thanh toán

 Quốc hội vừa ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13 ,theo đó Tài Việt điểm qua một số điểm mới nổi bật  như sau:

1. Về thuế TNDN:

a. Sửa đổi về thu nhập chịu thuế TNDN:

Theo đó, bổ sung thêm các thu nhập sau vào thu nhập chịu thuế TNDN: Thu nhập từ chuyển nhượng quyền góp vốn; chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản.

b. Sửa đổi, bổ sung về các khoản chi phí được trừ và không được trừ khi tính thuế TNDN:

Theo đó, các được trừ ngoài các khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp theo quy định cũ nay bổ sung thêm khoản chi cho hoạt động giáo dục nghề nghiệp; khoản chi thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Bỏ khoản chi Thuế giá trị gia tăng đầu vào đã được khấu trừ, thuế giá trị gia tăng nộp theo phương pháp khấu trừ, thuế thu nhập doanh nghiệp khỏi khoản chi không được trừ khi tính thuế TNDN.

2. Về thuế TNCN:

a. Sửa đổi thu nhập chịu thuế TNCN:

Theo đó, bổ sung thêm quy định các khoản thu nhập từ kinh doanh phải chịu thuế sẽ không bao gồm thu nhập của cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống.

Bỏ trúng thưởng trong casino khỏi thu nhập chịu thuế từ trúng thưởng.

b. Bổ sung thêm 02 thu nhập được miễn thuế TNCN:

- Thu nhập từ tiền lương, tiền công của thuyền viên là người Việt Nam làm việc cho các hãng tàu nước ngoài hoặc các hãng tàu Việt Nam vận tải quốc tế.

- Thu nhập của cá nhân là chủ tàu, cá nhân có quyền sử dụng tàu và cá nhân làm việc trên tàu từ hoạt động cung cấp hàng hóa, dịch vụ trực tiếp phục vụ hoạt động khai thác, đánh bắt thủy sản xa bờ.

c. Sửa đổi thuế đối với cá nhân kinh doanh

Theo đó, cá nhân kinh doanh nộp thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ trên doanh thu đối với từng lĩnh vực, ngành nghề sản xuất, kinh doanh (quy định của Luật thuế TNCN 2007 là Thu nhập chịu thuế từ kinh doanh được xác định bằng doanh thu trừ các khoản chi phí hợp lý liên quan đến việc tạo ra thu nhập chịu thuế từ kinh doanh trong kỳ tính thuế)

Thuế suất để tính TNCN với cá nhân kinh doanh được quy định như sau:

- Phân phối, cung cấp hàng hoá: 0,5%;

- Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu: 2% .

Riêng hoạt động cho thuê tài sản, đại lý bảo hiểm, đại lý xổ số, đại lý bán hàng đa cấp: 5%;

- Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hoá, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu: 1,5%;

- Hoạt động kinh doanh khác: 1%.

d. Sửa đổi về thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản:

Thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng bất động sản được xác định là giá chuyển nhượng từng lần thay vì chia thành 2 trường hợp xác định như quy định cũ. Theo đó, biểu thuế toàn phần để tính thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản chỉ có mức thuế suất 2% thay vì hai mức thuế suất 25% và 2% theo quy định cũ.

3. Về Luật quản lý thuế:

a. Sửa đổi về đồng tiền xác định doanh thu, chi phí, giá tính thuế và các khoản thuế nộp ngân sách nhà nước

Theo đó, trường hợp phát sinh doanh thu, chi phí, giá tính thuế bằng ngoại tệ hoặc người nộp thuế có nghĩa vụ phải nộp bằng ngoại tệ nhưng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép nộp thuế bằng đồng Việt Nam thì phải quy đổi ngoại tệ ra đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm phát sinh.

b. Bổ sung, sửa đổi quy định về hành vi chậm nộp tiền thuế:

Theo đó, người nộp thuế chậm nộp tiền thuế so với thời hạn quy định, thời hạn gia hạn nộp thuế, thời hạn ghi trong thông báo của cơ quan quản lý thuế, thời hạn trong quyết định xử lý của cơ quan quản lý thuế thì phải nộp đủ tiền thuế và tiền chậm nộp theo mức 0,05%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp.

Trường hợp người nộp thuế cung ứng hàng hoá, dịch vụ được thanh toán bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước nhưng chưa được thanh toán nên không nộp kịp thời các khoản thuế dẫn đến nợ thuế thì không phải nộp tiền chậm nộp tính trên số tiền thuế còn nợ nhưng không vượt quá số tiền ngân sách nhà nước chưa thanh toán phát sinh trong thời gian ngân sách nhà nước chưa thanh toán.

 Luật này có hiệu lực từ 01/01/2015.

Theo Tài Việt


Share: 

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]