Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Bản tin thuế tuần từ ngày 11/10 - 18/10/2020

Tác giả : admin | 19 - 10 - 2020 | 7:13 AM | 70 Lượt xem

Công văn 89924/CT-TTHT năm 2020 về chi phí tiền lương và chi phí khác do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành. Theo đó: 

Công ty có chi trả tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công cho người lao động nghỉ trong thời gian giãn cách xã hội, thời gian chờ việc do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và các khoản chi khác có tính chất phúc lợi trực tiếp cho người lao động thì Công ty được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.   

 (*) Lưu ý: Tài Việt tổng hợp


Share: 

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]