Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Bản tin thuế tuần từ 29/6 - 05/7/2020

Tác giả : AA006 | 01 - 07 - 2020 | 10:36 AM | 213 Lượt xem

Tài Việt điểm qua một số văn bản pháp luật đáng chú ý trong lĩnh vực Thuế thời gian vừa qua (29/6 - 05/7/2020), cụ thể như sau:

1. CÔNG VĂN SỐ 4375/CT-TTHT NGÀY 05/05/2220 BỞI CỤC THUẾ TP.HCM VỀ CHÍNH SÁCH THUẾ

Theo đó, trường hợp Công ty ký hợp đồng lao động với cá nhân đã nghỉ hưu phù hợp theo quy định của Bộ Luật Lao động thì tiền lương hưu do Quỹ bảo hiểm xã hội trả cho người lao động theo quy định của Luật Bảo hiểm xã họi là khoản được miễn thuế TNCN. Đối với khoản tiền lương tiền công do Công ty chi trả sẽ vẫn được khấu trừ thuế TNCN của người lao động theo Điều 25.1 Thông tư 111/2013/TT-BTC.

2. CÔNG VĂN SỐ 4376/CT-TTHT NGÀY 05/05/2020 BỞI CỤC THUẾ TPHCM VỀ THUẾ TNDN

Theo đó, Công ty trình bày phát sinh khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động (chi nghỉ mát bằng tiền mặt cho người lao động không tham gia hằng năm theo Thỏa ước lao động tập thể do dịch bệnh), nếu tổng số chi có tính chất phúc lợi của Công ty không vượt quá 1 tháng lương bình quân thực hiện trong năm tính thuế của Công ty thì Công ty được tính chi phí được trừ khi tính thuế TNDN, chỉ khi Công ty cung cấp được chứng từ chi tiền cho người lao động, danh sách người lao động được nhận tiền có chữ ký của người lao động.

3. CÔNG VĂN SỐ 4377/CT-TTHT NGÀY 05/5/2020 BỞI CỤC THUẾ TPHCM VỀ HÓA ĐƠN

Theo đó, trường hợp Công ty có các hoạt động xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ ra nước ngoài thì Công ty sử dụng hóa đơn thương mại khi xuất khẩu theo quy định.

Trường hợp Công ty có các hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trong nội địa thì Công ty sử dụng hóa đơn theo Khoản 1 Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC.

4. CÔNG VĂN SỐ 4383/CT-TTHT NGÀY 05/5/2020 BỞI CỤC THUẾ TPHCM VỀ THANH TOÁN QUA NGÂN HÀNG

Theo đó, trường hợp Công ty mua hàng hóa nhiều lần trong 1 ngày của một nhà cung cấp có giá trị dưới 20 triệu đồng/lần, nhưng cộng lại thì trên 20 triệu đồng/ngày thì Công ty được khấu trừ thuế GTGT đầu vào và tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN khi có chứng từ thanh toán qua ngân hàng.

5. CÔNG VĂN SỐ 4385/CT-TTHT NGÀY 05/5/2020 BỞI CỤC THUẾ TPHCM VỀ THUẾ TNCN CỦA VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

Theo đó, việc xác định thu nhập chịu thuế TNCN từ tiền lương, tiền công tại Việt nam trong trường hợp cá nhân không cư trú làm việc đồng thời ở Việt Nam và nước ngoài nhưng không tách riêng được phần thu nhập phát sinh tại Việt Nam được thực hiện theo công thức quy định tại Khoản 2 Điều 18 Thông tư 111/2013/TT-BTC.

6. CÔNG VĂN SỐ 4386/CT-TTHT NGÀY 05/5/2020 BỞI CỤC THUẾ TPHCM VỀ THUẾ TNCN

Theo đó, trường hợp Công ty thuê các nhân viên bán hàng (không phải người lao động của Công ty) thực hiện tư vấn giới thiệu khách hàng mua sản phẩm, dịch vụ tại Đại lý. Căn cứ danh sách nhân viên bán hàng của đại lý đạt chỉ tiêu, Công ty chi trả tiền thù lao cho các nhân viên dưới hình thức Phiếu mua hàng, thì khoản thu nhập này có tính chất như tiền lương tiền công. Khi chi trả, nếu tổng mức trả từ 2 triệu đồng/lần trở lên (không phân biệt phiếu của Công ty hay đối tác khác) thì phải khấu trừ thuế 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.

7. CÔNG VĂN SỐ 4441/CT-TTHT NGÀY 06/5/2020 BỞI CỤC THUẾ TPHCM VỀ HÓA ĐƠN GTGT ĐIỆN TỬ VỚI TRƯỜNG HỢP CHIẾT KHẤU THƯƠNG MẠI

Theo đó, Công ty thực hiện chiết khấu thương mại cho khách hàng căn cứ vào số lượng hàng hóa khách hàng mua và doanh số bán hàng thì giá tính thuế GTGT và lập hóa đơn, hóa đơn điều chỉnh được thực hiện theo hướng dẫn tại Khoản 22 Điều 7 Thông tư 219/2013/TT-BTC về thuế GTGT và Điểm 2.5 phụ lục 4 Thông tư 39/2014/TT-BTC về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

8. CÔNG VĂN SỐ 4443/CT-TTHT NGÀY 06/5/2020 BỞI CỤC THUẾ TPHCM VỀ CHÍNH SÁCH THUẾ

Theo đó, trường hợp 2 công ty A và B cùng thuộc một tập đoàn, bây giờ sáp nhập thành Công ty C, người lao động của 2 công ty cũ được điều chuyển sang làm việc tại Công ty C thì: Nếu trong năm, người lao động không có thêm thu nhập từ tiền lương tiền công tại một nơi nào khác thì được ủy quyền quyết toán thuế cho Công ty C đối với cả phần thu nhập tại tổ chức cũ.

Việc cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN cho người lao động khi tổ chức lại doanh nghiệp và quyết toán thay trường hợp người lao động được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới thì được thực hiện thao Điểm 2 mục I công văn số 801/TCT-TNCN ngày 02/3/2016 của Tổng cục Thuế.

9. CÔNG VĂN SỐ 4447/CT-TTHT NGÀY 06/5/2020 BỞI CỤC THUẾ TP.HCM VỀ CHÍNH SÁCH THUẾ

Theo đó, về nguyên tắc, nếu chứng từ điện tử được lập và sử dụng theo đúng quy định tại Luật Giao dịch điện tử, các văn bản pháp luật hướng dẫn Luật giao dịch điện tử và các văn bản pháp luật khác liên quan thì các chứng từ điện tử đó là chứng từ hợp pháp để làm cơ sở ghi nhận chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

10. CÔNG VĂN SỐ 4463/CT-TTHT NGÀY 06/5/2020 BỞI CỤC THUẾ TP.HCM VỀ CHÍNH SÁCH THUẾ

Theo đó, trường hợp Công ty thực hiện chương trình khuyến mãi phù hợp với pháp luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại theo hình thức tặng phiếu quà tặng thì khi khuyesn mãi bằng phiếu quà tặng thì Công ty không phải lập hóa đơn. Khoản chi khuyến mại có hóa đơn, chứng tư hợp pháp thì Công ty được kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào (nếu đáp ứng đủ điều kiện khấu trừ) và được tính vào chi phí được trừ khi xác định thuế TNDN.

Trường hợp Công ty phát sinh hoạt động tặng quà cho khách hàng thì Công ty phải thực hiện hóa đơn và kê khai, tính nộp thuế GTGT như hàng hóa, dịch vụ bán ra cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh hoạt động tặng quà. Nếu các khoản chi phí này đáp ứng điều kiện về chi phí được trừ theo quy định tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC thì khoản chi phí này được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập Công ty.

11. CÔNG VĂN SỐ 4547/CT-TTHT NGÀY 07/5/2020 BỞI CỤC THUẾ TP.HCM VỀ CHÍNH SÁCH THUẾ

Trường hợp Công ty vay vốn của Công ty mẹ (trụ sở ở nước ngoài) để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty, tuy nhiên Công ty tạm thời chưa hoạt động sản xuất kinh doanh nên đã sử dụng nguồn vốn nhàn rỗi vay của Công ty mẹ để gửi ngân hàng thì Công ty xác định chi phí lãi vay được trừ khi tính thuế TNDN theo hướng dẫn tại Khoản 3 ĐIều 8 Nghị định 20/2017/NĐ-CP và Khoản 2 Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC. Đối với khoản thu từ lãi tiền gửi ngân hàng thì Công ty hạch toán vào thu nhập khác theo quy định tại Khoản 7 Điều 7 Thông tư 78/2014/TT-BTC.

12. CÔNG VĂN SỐ 59706/CT-TTHT NGÀY 30/6/2020 BỞI CỤC THUẾ TP HÀ NỘI VỀ GHI NHẬN CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA VPĐD

Theo đó, trường hợp Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc thực hiện chức năng văn phòng liên lạc, tìm hiểu thị trường, xúc tiến thúc đẩy cơ hội đầu tư của Công ty, được Công ty ủy quyền ký kết và chi trả theo điều khoản thanh toán hợp đồng tư vấn với khách hàng thì khoản chi cho hợp đồng trên thuộc chi phí của Công ty, không phải là chi phí hoạt động của Văn phòng đại diện.

(*) Lưu ý: bản tin tổng hợp bởi Tài Việt


Share: 

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]