Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Bản tin thuế tuần từ 24/8 - 30/8/2020

Tác giả : AA006 | 28 - 08 - 2020 | 3:52 PM | 133 Lượt xem

Tài Việt điểm qua một số văn bản pháp luật đáng chú ý trong lĩnh vực Thuế thời gian vừa qua (24/8 - 30/8/2020), cụ thể như sau:

1. Công văn số 3479/TCT-DNNCN của Tổng cục Thuế ngày 24/08/2020 v/v khôi phục mã số thuế

Theo đó, Công ty đã hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực MST với cục thuế, không có thông tin doanh nghiệp trên cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, thì không đủ điều kiện khôi phục MST căn cứ theo Điều 20 Thông tư 95/2016/TT-BTC.

2. Công văn số 3486, 3487, 3488/TCT-DNNCN của Tổng cục Thuế ngày 25/08/2020 v/v chính sách thuế TNCN

Theo đó, các trường hợp chưa tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc trong năm 2019 thì được tính giảm trừ cho người phụ thuộc kể từ tháng phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng khi người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế TNCN.

Trường hợp người nộp thuế thay đổi nơi làm việc thì thực hiện đăng ký và nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc như trường hợp đăng ký người phụ thuộc lần đầu.

(*) Lưu ý: Tài Việt tổng hợp


Share: 

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]