Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

BẢN TIN THUẾ TUẦN TỪ 24/08-30/08

Tác giả : AA006 | 31 - 08 - 2019 | 5:55 PM | 378 Lượt xem

1. Công văn 67620/CT-TTHT ngày 27 tháng 08 năm 2019 ban hành bởi Cục Thuế thành phố Hà Nội về việc chính sách thuế GTGT đối với hoạt động vận chuyển hàng hóa quốc tế:

Trường hợp Chi nhánh doanh nghiệp tại Hà Nội cung cấp dịch vụ vận tải hàng hóa theo chặng quốc tế từ Việt Nam ra nước ngoài hoặc từ nước ngoài đến Việt Nam, hoặc cả điểm đi và đến ở nước ngoài, bao gồm cả chặng vận tải nội địa thì vận tải quốc tế bao gồm cả chặng nội địa, thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% nếu đáp ứng điều kiện quy định tại tiết c khoản 2 Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC. Để được khấu trừ thuế GTGT đầu vào của dịch vụ xuất khẩu thì Chi nhánh phải đáp ứng theo hướng dẫn tại Điều 16 Thông tư số 219/2013/TT-BTC (được sửa đổi bổ sung tại khoản 7 Điều 3 Thông tư số 119/2014/TT-BTC và khoản 11 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC).

Các dịch vụ bổ sung khác liên quan đến hoạt động gom hàng và vận tải quốc tế nếu không đáp ứng điều kiện để xác định là dịch vụ xuất khẩu theo quy định tại tiết b khoản 1, tiết b khoản 2 Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC thì thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%. Trường hợp Chi nhánh kinh doanh nhiều loại hàng hóa, dịch vụ có mức thuế suất GTGT khác nhau phải khai thuế GTGT theo từng mức thuế suất quy định đối với từng loại hàng hóa, dịch vụ; nếu Chi nhánh không xác định theo từng mức thuế suất thì phải tính và nộp thuế theo mức thuế suất cao nhất của hàng hóa, dịch vụ mà Chi nhánh cung cấp.

 

2. Công văn 67068/CT-TTHT ngày 26 tháng 08 năm 2019 ban hành bởi Cục Thuế thành phố Hà Nội về việc nghĩa vụ thuế TNCN đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản hình thành trong tương lai:

Trường hợp cá nhân chuyển nhượng lại quyền và nghĩa vụ trong Hợp đồng mua bán bất động sản hình thành trong trong tương lai (được sử dụng cho mục đích thương mại dịch vụ; nhà ở...) trước khi bất động sản hoàn thành và việc chuyển nhượng theo đúng quy định pháp luật thì cá nhân có nghĩa vụ kê khai nộp thuế TNCN như đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản theo quy định. Cá nhân xác định thuế TNCN phải nộp theo quy định tại Điều 17 Thông tư số 92/2015/TT-BTC với thuế suất 2%. Cá nhân thực hiện nộp hồ sơ khai thuế theo quy định tại Khoản 4, Khoản 5 Điều 21 Thông tư số 92/2015/TT-BTC nêu trên.

 Nguồn: Tài Việt tổng hợp

 Tham khảo thêm văn bản pháp luật lĩnh vực thuế ở link dưới đây:

 
BẢN TIN THUẾ TUẦN TỪ 24/08 - 30/08/2019

Share: 

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]