Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

BẢN TIN THUẾ TUẦN TỪ 24/07-30/07

Tác giả : aa006 | 05 - 08 - 2019 | 12:07 PM | 451 Lượt xem

1. Công văn 58611/CT-TTHT ngày 25 tháng 07 năm 2019 ban hành bởi Cục thuế thành phố Hà Nội về việc chính sách thuế đối với hoạt động cho thuê nhà là chung cư thuộc sở hữu của Công ty:

Trường hợp doanh nghiệp phát sinh hoạt động cho thuê bất động sản phù hợp với các quy định của Luật Kinh doanh bất động sản thì doanh nghiệp có trách nhiệm lập hóa đơn GTGT và kê khai, nộp thuế GTGT, TNDN theo quy định. Giá tính thuế GTGT trên hóa đơn đối với hoạt động cho thuê tài sản được xác định theo quy định tại Khoản 6 Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT-BTC nêu trên.

Việc xác định doanh nghiệp có được phép cho thuê bất động sản là nhà chung cư thuộc sở hữu của doanh nghiệp trong trường hợp doanh nghiệp không đăng ký hoạt động kinh doanh bất động sản không thuộc thẩm quyền, chức năng hướng dẫn của cơ quan thuế, đề nghị doanh nghiệp liên hệ với cơ quan có thẩm quyền liên quan để được hướng dẫn cụ thể.

2. Công văn 58607/CT-TTHT ngày 25 tháng 07 năm 2019 ban hành bởi Cục thuế thành phố Hà Nội về việc thời điểm lập hóa đơn GTGT dịch vụ gia công:

Trường hợp doanh nghiệp cung cấp dịch vụ gia công hàng hóa cho khách hàng thì ngày lập hóa đơn là ngày hoàn thành việc cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền theo quy định tại Khoản 2 Điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính.

Trường hợp sau khi lập hóa đơn, doanh nghiệp và khách hàng đối chiếu lại số lượng hàng hóa đã gia công trong tháng nếu phát hiện sai sót thì doanh nghiệp xử lý đối với hóa đơn đã lập theo quy định tại Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính nêu trên.

Trường hợp doanh nghiệp lập hóa đơn cho khách hàng sai thời điểm quy định, doanh nghiệp bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, bị xử phạt vi phạm lập hóa đơn không đúng thời điểm theo quy định tại Thông tư số 10/2014/TT-BTC.

3. Công văn 58604/CT-TTHT ngày 25 tháng 07 năm 2019 ban hành bởi Cục thuế thành phố Hà Nội về việc chính sách thuế GTGT đối với dịch vụ cung cấp cho doanh nghiệp nước ngoài:

Trường hợp doanh nghiệp cung cấp dịch vụ giao nhận, vận chuyển trọn gói cho doanh nghiệp nước ngoài theo chiều từ cảng nước ngoài về địa điểm giao nhận tại Việt Nam và theo chiều từ kho của doanh nghiệp Việt Nam đến cảng nước ngoài, bao gồm các công đoạn vận tải trong nước và quốc tế, bốc xếp nội địa, dịch vụ hải quan, nâng hạ, bốc xếp tại cảng, các chi phí liên quan như phí chứng từ, điện giao hàng, phí niêm chì, phí lưu cont, thì Cục Thuế TP Hà Nội hướng dẫn về nguyên tắc như sau:

- Các dịch vụ giao nhận, kiểm đếm, nâng hạ, bốc xếp thực hiện tại khu vực cảng theo quy định về dịch vụ hàng hải cung cấp cho doanh nghiệp nước ngoài, đáp ứng các điều kiện quy định tại tiết d khoản 2 Điều 9 Thông tư số 219/TT-BTC thì thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% .

- Với các khoản chi liên quan như phí chứng từ, điện giao hàng, phí niêm chì, phí lưu cont nếu là khoản doanh nghiệp thu hộ, trả hộ các hãng tàu cho các đối tác nước ngoài thì doanh nghiệp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT. Trường hợp đây là khoản doanh thu do doanh nghiệp cung cấp các dịch vụ như phát hành chứng từ, làm điện giao hàng, niêm chì, cho lưu cont, lưu bãi... nếu đáp ứng các điều kiện hướng dẫn tại khoản 1, khoản 2 Điều 9, Điều 16 Thông tư số 219/TT-BTC và không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC thì chịu thuế suất thuế GTGT 0% và đủ điều kiện được khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu. Trường hợp nếu không đáp ứng các quy định trên thì chịu thuế GTGT với thuế suất 10%.

 

Nguồn: Tài Việt Tổng Hợp

 

Bạn đọc có thể cập nhật thêm tin tức về văn bản pháp luật lĩnh vực thuế ở link dưới đây:

 
BẢN TIN THUẾ TUẦN TỪ 24/07 - 30/07/2019

Share: 

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]