Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Bản tin thuế tuần từ 24/05 - 31/05/2020

Tác giả : AA006 | 01 - 06 - 2020 | 2:06 PM | 331 Lượt xem

Tài Việt điểm qua một số văn bản pháp luật đáng chú ý trong lĩnh vực Thuế thời gian vừa qua (24/5 - 31/5/2020), cụ thể như sau:

1. QUYẾT ĐỊNH SỐ 683/QĐ-BTC NGÀY 28/04/2020 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH VỀ VIỆC CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA NĂM 2020.

Theo đó, Cổng Dịch vụ công quốc gia (DVCQG) https://dichvucong.gov.vn được thiết lập nhằm cung cấp cho các doanh nghiệp, cá nhân thêm 1 kênh để thực hiện các dịch vụ công online bao gồm khai thuế, nộp thuế, nộp giấy đề nghị gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất, và các dịch vụ công khác của các tỉnh thành phố và các bộ ngành, đồng thời có thể giám sát, đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính.

Danh sách các thủ tục hành chính thuế đã tích hợp, tài liệu hướng dẫn đăng ký tài khoản và thực hiện các dịch vụ công, tài liệu hướng dẫn nộp giấy đề nghị gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền thuê đất trên Cổng DVCQG đặt tại đường dẫn: ftp://ftp.tct.vn/Public/VPTCT/tai lieu tich hop DVCQG.

2. CÔNG VĂN SỐ 2033/TCT-KK CỦA TỔNG CỤC THUẾ NGÀY 18/05/2020 VỀ CHÍNH SÁCH THUẾ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP CÓ CƠ SỞ SẢN XUẤT THỦY ĐIỆN

Theo đó, Doanh nghiệp sở hữu Cơ sở sản xuất thủy điện A thực hiện bán điện cho Cơ sở sản xuất điện B không trực tiếp bán điện. Trong đó, Doanh nghiệp trụ sở tại thành phố A, Cơ sở sản xuất thủy điện A tại thành phố B, và được áp dụng ưu đãi thuế TNDN. Việc khai thuế, nộp thuế thực hiện như sau:

1. Về thuế GTGT:

Tham khảo trường hợp tương tự tại CV 1653/TCT-DNL ngày 27/4/2020 về hướng dẫn kê khai, nộp thuế.

2. Về thuế TNDN:

- Cơ sở sản xuất thủy điện A hạch toán độc lập: kê khai, nộp thuế riêng tại thành phố B.

- Cơ sở sản xuất thủy điện A hạch toán phụ thuộc: Doanh nghiệp kê khai thuế (không bao gồm các đơn vị hạch toán kế toán độc lập với Doanh nghiệp) cho trụ sở chính thành phố A; xác định số thuế TNDN tại thành phố A và các tỉnh khác có cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc (bao gồm Cơ sở A).

Nếu Cơ sở A đang được hưởng ưu đãi thuế TNDN thì Doanh nghiệp phải tính riêng phần thu nhập chịu thuế để xác định số thuế Doanh nghiệp A phải nộp tại thành phố B.

3. CÁC VĂN BẢN KHÁC

Công văn số 2059/TCT-CS của Tổng cục Thuế ngày 19/05/2020 về hóa đơn.

Công văn số 2058/TCT-CS của Tổng cục Thuế ngày 19/05/2020 về ngành kinh tế thuộc diện gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất.

Công văn số 2078/TCT-DNNCN của Tổng cục Thuế ngày 20/05/2020
về hướng dẫn chính sách thuế.

Công văn số 2061/TCT-CS của Tổng cục Thuế ngày 19/05/2020 về hóa đơn.

(*) Nguồn: Tài Việt tổng hợp


Share: 

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]