Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

BẢN TIN THUẾ TUẦN TỪ 23/09 - 30/09/2019

Tác giả : AA006 | 29 - 10 - 2019 | 5:44 PM | 329 Lượt xem

1. Công văn 73973/CT-TTHT ngày 24/09/2019 do Cục Thuế TP Hà Nội ban hành quy định về chính sách thuế TNCN đối với hợp đồng thuê chuyên gia:

Trường hợp Công ty ký hợp đồng dịch vụ với các chuyên gia để tham mưu, tư vấn phát triển công ty thì:
- Trường hợp Chuyên gia đăng ký kinh doanh hành nghề độc lập hoặc đăng ký thuế theo hình thức hộ kinh doanh cùng ngành nghề với hợp đồng dịch vụ thì Chuyên gia phải tự kê khai, nộp thuế TNCN và cấp hóa đơn về Công ty (nếu Chuyên gia có doanh thu trên 100 triệu đồng/năm); hoặc Công ty lập bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ mua vào không có hóa đơn mẫu số 01/TNDN (nếu Chuyên gia có doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống).
- Trường hợp Chuyên gia không có đăng ký kinh doanh hành nghề độc lập hoặc đăng ký thuế theo hình thức hộ kinh doanh thì Công ty thực hiện khấu trừ thuế TNCN theo mức 10% trên thu nhập với tổng mức trả thu nhập từ 2 triệu/lần trở lên.

2. Công văn số 74660/CT-TTHT ngày 24/09/2019 do Cục Thuế TP Hà Nội quy định về thuế đối với hợp đồng cung cấp dịch vụ ở nước ngoài:

- Trường hợp Công ty cung cấp các dịch vụ được thực hiện và tiêu dùng ngoài Việt Nam theo quy định của pháp luật thì thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% nếu đáp ứng điều kiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC. Khi xuất khẩu ra nước ngoài, Công ty sử dụng hóa đơn thương mại phù hợp với thông lệ quốc tế theo quy định tại Khoản 7 Điều 3 Thông tư số 119/2014/TT-BTC.
- Trường hợp nếu khoản thu nhập từ hợp đồng dịch vụ cho dự án tại nước đã ký kết hiệp định tránh đánh thuế hai lần với Việt Nam đã chịu thuế TNDN (hoặc một loại thuế có bản chất tương tự như thuế TNDN) ở nước ngoài, số thuế đã nộp đúng theo quy định của luật nước ngoài và quy định tại Hiệp định thì số tiền thuế đã nộp (hoặc được coi như đã nộp) tại nước ngoài sẽ được khấu trừ vào số thuế phải nộp tại Việt Nam nếu đảm bảo các điều kiện và thực hiện theo nguyên tắc quy định tại Điều 48 Thông tư số 205/2013/TT-BTC nêu trên.

3. Công văn số 3812/TCT-KK ngày 24/09/2019 do Tổng cục Thuế quy định về việc cấp MST, kê khai thuế GTGT đối với địa điểm KD của DN khác tỉnh với đơn vị chủ quản

Trường hợp đơn vị chủ quản của địa điểm kinh doanh là DN hoặc chi nhánh của DN thành lập địa điểm kinh doanh tại địa phương cấp tỉnh khác với địa phương cấp tỉnh nơi DN, hoặc nơi chi nhánh đóng trụ sở (trường hợp chi nhánh được giao quản lý địa điểm kinh doanh, có thực hiện khai thuế, nộp thuế riêng với cơ quan thuế quản lý trực tiếp chi nhánh) từ ngày 10/10/2018 thì cơ quan thuế căn cứ vào thông tin đăng ký địa điểm kinh doanh của cơ quan đăng ký kinh doanh để cấp mã số thuế 13 số cho địa điểm kinh doanh. Đơn vị chủ quản địa điểm kinh doanh thực hiện kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng của địa điểm kinh doanh theo hướng dẫn tại Điểm 2 và Điểm 4 công văn số 3200/TCT-KK ngày 12/8/2019 của Tổng cục Thuế cho đến khi Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 có hiệu lực thi hành.

Nguồn: Bản tin do Tài Việt tổng hợp.

Bạn đọc có thể tham khảo thêm các văn bản khác tại link dưới đây:

BẢN TIN THUẾ TUẦN TỪ 23.09 - 30.09.2019

Share: 

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]