Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Bản tin thuế tuần từ 20/7 - 31/7/2020

Tác giả : AA006 | 24 - 07 - 2020 | 8:47 AM | 212 Lượt xem

Tài Việt điểm qua một số văn bản pháp luật đáng chú ý trong lĩnh vực Thuế thời gian vừa qua (20/7 - 31/7/2020), cụ thể như sau:

1. CÔNG VĂN SỐ 2854/TCT-KK CỦA TỔNG CỤC THUẾ NGÀY 16/07/2020 VỀ VIỆC HOÀN THUẾ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Theo đó, căn cứ Điều 7 Luật đầu tư 2014 và phụ lục 4 đình kèm, Khoản 3 Điều 1 Luật số 106/2016/QH13, Khoản 2 Điều 13 Luật thuế GTGT, Khoản 3 Điều 1 Thông tư 130/2016/TT-BTC, Thông tư 28/2017/TT-BTC thì:

- Việc phân bổ hoặc hạch toán riêng phần giá trị của nhà hỗn hợp theo từng mục đích sử dụng do DN tự xác định và chịu trách nhiệm thì thực hiện theo Thông tư 28/2017.

- Trường hợp DN có căn cứ xác định dự án đầu tư của DN có hình thành tài sản cố định, đã hạch toán đầy đủ thì xử lý theo Luật 106/2016, Nghị định 100/2016, Thông tư 130/2016/TT-BTC.

2. CÔNG VĂN SỐ 2841/TCT-KK NGÀY 15/7/2020 BỞI TỔNG CỤC THUẾ VỀ HOÀN THUẾ GTGT DỰ ÁN ĐẦU TƯ.

Theo đó, Công ty có trụ sở tại thành phố A, do cục thuế thành phố A quản lý. Công ty lập chi nhánh tại thành phố B để quản lý dự án đầu tư tại thành phố B, đăng ký thuế tại thành phố B. Tuy nhiên việc hạch toán hợp đồng, hóa đơn, khai thuế GTGT đầu vào của dự án trên thực tế hoạt động lại tính theo Công ty mẹ. Công ty lập hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT của dự án đầu tư tại Cục thuế thành phố A. Tham khảo CV 3808/TCT-CS ngày 08/10/2018, CV 4760/TCT-KK.

3. CÔNG VĂN SỐ 2838/TCT-DNNCN NGÀY 15/7/2020 VỀ QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN 2019

Theo đó, trường hợp NLĐ thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên tại Chi nhánh và có đi làm vào ngày ủy quyền quyết toán thuế, đồng thời có thu nhập vãng lai tại Công ty mẹ thì:

- Trường hợp thu nhập vãng lai nêu trên bình quân tháng trong năm ko quá 10 triệu đồng đã được Công ty mẹ khấu trừ thuế 10% mà không có yêu cầu quyết toán đối với phần thu nhập này thì có thể ủy quyền cho Chi nhánh quyết toán thuế.

- Trường hợp khác cá nhân có trách nhiệm khai quyết toán thuế trực tiếp với cơ quan thuế.

4. CÔNG VĂN SỐ 2881/TCT-DNNCN NGÀY 20/7/2020 VỀ HƯỚNG DẪN CHÍNH SÁCH THUẾ TNCN

Theo đó, nếu cá nhân người nước ngoài có nhà ở thường xuyên tại Việt Nam nhưng thực tế có mặt tại Việt Nam dưới 183 ngày trong năm tính thuế mà cá nhân không chứng minh được là cá nhân cư trú của nước nào thì cá nhân đó là cư trú tại Việt Nam.

Các cá nhân người nước ngoài là cá nhân cư trú khi có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên tính trong năm dương lịch hoặc trong 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam hoặc có nơi ở thường xuyên theo quy định của pháp luật cư trú hoặc cá nhân thuê để ở với thời hạn của các hợp đồng thuê tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên trong năm tính thuế.

5. CÔNG VĂN SÔ 66768/CT-TTHT VỀ KÊ KHAI THUẾ NHÀ THẦU ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG  CHUYỂN NHƯỢNG VỐN CỦA TỔ CHỨC NƯỚC NGOÀI

Theo đó, trường hợp Công ty A là nhà thầu nước ngoài có hoạt động chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty B cho một cá nhân nước ngoài thì:

- Về thuế GTGT: Hoạt động chuyển nhượng vốn thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT căn cứ tiết d khoản 8 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC nêu trên.

 

- Về thuế TNDN: Việc kê khai thuế TNDN đối với hoạt động chuyển nhượng vốn của nhà thầu nước ngoài được thực hiện theo tiết c khoản 2 Điều 14 Thông tư số 78/2014/TT-BTC và khoản 2, tiết b khoản 7 Điều 16 Thông tư số 151/2014/TT-BTC nêu trên.

(*) Lưu ý: Tài Việt tổng hợp


Share: 

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]