Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

BẢN TIN THUẾ TUẦN TỪ 18/08-24/08

Tác giả : AA006 | 31 - 08 - 2019 | 5:57 PM | 463 Lượt xem

1. Công văn 66715/CT-TTHT ngày 23 tháng 08 năm 2019 ban hành bởi Cục Thuế thành phố Hà Nội về hướng dẫn về hóa đơn điện tử:

- Về HĐĐT có ngày lập khác ngày chuyển đổi sang giấy:

Trường hợp doanh nghiệp nay thực hiện chuyển đổi HĐĐT sang giấy có ngày chuyển đổi không trùng (sau) ngày ký điện tử nhưng các nguyên tắc, điều kiện chuyển đổi HĐĐT sang hóa đơn giấy đảm bảo theo quy định tại Điều 12 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính và hệ thống HĐĐT cho phép kiểm soát chặt chẽ việc chuyển đổi HĐĐT sang hóa đơn giấy để chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa trong quá trình lưu thông và chỉ được chuyển đổi một (01) lần thì hóa đơn chuyển đổi sang giấy được coi là phù hợp theo quy định.

- Về HĐĐT có ngày lập khác ngày ký điện tử:

Vấn đề này, Cục Thuế TP Hà Nội đang có công văn báo cáo Tổng Cục Thuế. Sau khi có hướng dẫn của Tổng cục Thuế, Cục Thuế TP Hà Nội sẽ hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện.

 

2. Công văn 66098/CT-TTHT ngày 21 tháng 08 năm 2019 ban hành bởi Cục Thuế thành phố Hà Nội về thuế thu nhập cá nhân:

- Về thuế GTGT tại Chi nhánh:

Trường hợp doang nghiệp có trụ sở chính Công ty mẹ là đơn vị hạch toán phụ thuộc, không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thì thực hiện khai thuế GTGT tập trung tại trụ sở chính.

- Về thuế TNCN của Chi nhánh:

Trường hợp Chi nhánh có phát sinh chi trả thu nhập cho các cá nhân thì Chi nhánh nộp hồ sơ khai thuế TNCN tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý Chi nhánh (Cục Thuế TP Hà Nội) theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 16 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 và Điều 19 Thông tư 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính.

 

3. Công văn 3293/TCT-CS ngày 19 tháng 08 năm 2019 ban hành bởi Tổng Cục Thuế về việc chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp:

Trường hợp doanh nghiệp hoạt động theo quy định tại Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện, hoạt động vì mục đích từ thiện, nhân đạo, khuyến học, không nhằm mục đích lợi nhuận và quy định tại các văn bản khác có liên quan đến việc quản lý, sử dụng các nguồn tài trợ và các cá nhân cư trú tại Việt nam có tài liệu chứng minh đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học theo quy định tại Khoản 3 Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC thì được giảm trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNCN.

Trường hợp các doanh nghiệp thực hiện tài trợ giáo dục cho Trường học, trong đó các khoản tài trợ được triển khai theo đúng quy định của pháp luật về giáo dục, đào tạo thì khoản tài trợ nêu trên của các doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN nếu có đủ chứng từ và hồ sơ tài trợ theo quy định tại Điểm 2.22 Khoản 2 Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC nêu trên. 

                                                                                                       Nguồn: Tài Việt tổng hợp

Tham khảo thêm văn bản pháp luật lĩnh vực thuế ở link dưới đây:

 
BẢN TIN THUẾ TUẦN TỪ 18/08 - 24/08/2019

Share: 

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]