Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Bản tin thuế tuần từ 17/8 - 23/8/2020

Tác giả : AA006 | 21 - 08 - 2020 | 2:39 PM | 184 Lượt xem

Tài Việt điểm qua một số văn bản pháp luật đáng chú ý trong lĩnh vực Thuế thời gian vừa qua (17/8 - 23/8/2020), cụ thể như sau:

1. CÔNG VĂN SỐ 71943/CT-TTHT NGÀY 03/8/2020 BỞI CỤC THUẾ TP HÀ NỘI VỀ THUẾ TNCN ĐỐI VỚI KHOẢN PHỤ CẤP ĐỘC HẢI, NGUY HIỂM

Theo đó, căn cứ Danh mục ngành nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm ban hành kèm theo Quyết định số 915/LĐTBXH-QĐ ngày 30/7/1996, các công việc kiểm ngân, thủ quỹ ngân hàng thuộc danh mục ngành nghề độc hại, nặng nhọc (công việc bận rộn, căng thẳng thị giác, tiếp xúc bụi nồng độ cao), cho nên Ngân hàng chi phụ cấp độc hại, nguy hiểm cho người lao động.

Căn cứ Điểm b Khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC, khoản chi phụ cấp này không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN từ tiền lương tiền công.

Mức phụ cấp, trợ cấp được trừ xác định theo Thông tư 17/2015/TT-BLĐTBXH ngày 22/4/2015. Nếu mức phụ cấp nhận được cao hơn mức hướng dẫn nên trên thì phần vượt sẽ tính vào thu nhập chịu thuế.

2. CÔNG VĂN SỐ 71942/CT-TTHT NGÀY 03/8/2020 VỀ LẬP HÓA ĐƠN ĐỐI VỚI GIAO DỊCH MUA BÁN CHỨNG CHỈ TIỀN GỬI GIỮA CÁC CÔNG TY CHỨNG KHOÁN

Theo đó, Công ty chứng khoán (CTCK) thực hiện bán các chứng chỉ tiền gửi cho các CTCK khác.

- Về thuế GTGT: Trong trường hợp này, Công ty xác định liệu có phải là hoạt động kinh doanh chứng khoán hay không: nếu có thì chịu thuế suất GTGT 10%, nếu không thì không chịu thuế GTGT.

- Về lập hóa đơn:

+ Trường hợp phải nộp thuế GTGT theo pp khấu trừ, Công ty lập hóa đơn rõ giá bán chưa thuế, phụ thu và phí tính ngoài giá bán, thuế VAT, tổng giá thanh toán có thuế.

+ Trường hợp không phải nộp thuế VAT: trên hóa đơn chỉ ghi dòng giá bán là giá thanh toán, dòng thuế suất, số thuế GTGT không ghi và gạch bỏ.

3. CÔNG VĂN SỐ 71769/CT-TTHT NGÀY 03/8/2020 BỞI CỤC THUẾ TP HÀ NỘI VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ NGƯỜI PHỤ THUỘC

Theo đó, người nộp thuế không thể đăng ký giảm trừ cho người phụ thuộc là em ruột, cháu ruột, em dâu mà bố mẹ của người phụ thuộc còn sống, không phải là cá nhân không nơi nương tựa.(*) Lưu ý: Tài Việt tổng hợp


Share: 

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]