Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Bản tin thuế tuần từ 17/05 - 23/05/2020

Tác giả : AA006 | 21 - 05 - 2020 | 7:36 AM | 187 Lượt xem

Tài Việt điểm qua một số văn bản pháp luật đáng chú ý trong lĩnh vực Thuế thời gian vừa qua (17/05 - 23/05/2020), cụ thể như sau:

1. BÁO CÁO 237/BC-CP CỦA CHÍNH PHỦ NGÀY 19/05/2020 VỀ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 VÀ NHỮNG NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM PHỤC HỒI, PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI.

Theo đó, Chính phủ trân trọng để nghị Quốc hội xem xét, thông qua chủ trương về một số cơ chế, chính sách đặc thù trong tình hình mới, trong đó đặc biệt miễn, giảm một số nghĩa vụ thuế, nộp ngân sách của các lĩnh vực, đối tượng chịu thiệt hại nặng nề do đại dịch Covid-19, trong đó giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ.

Mô hình doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ được quy định tại Nghị định số 39/2018/NĐ-CP như sau:

- Doanh nghiệp siêu nhỏ: số lao động tham gia BHXH bình quân năm không quá 10 người; tổng doanh thu của năm không quá 10 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 3 tỷ đồng.

- Doanh nghiệp nhỏ: số lao động tham gia BHXH bình quân năm không quá 50 người; tổng doanh thu của năm không quá 100 tỷ đồng/ tổng nguồn vốn không quá 50 tỷ đồng, nhưng không phải là doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định ở trên.

2. CÔNG VĂN 37026/CT-TTHT VỀ THUẾ NHÀ THẦU ĐỐI VỚI DỊCH VỤ CUNG CẤP VÀ TIÊU DÙNG NGOÀI VIỆT NAM

Theo đó, trường họp Công ty Việt Nam ký hp đồng với tổ chức tại nước ngoài (không có cơ sở thường trú ở Việt Nam) để thực hiện các dịch vụ được cung cấp và tiêu dùng tại nước ngoài hoặc thực hiện các dịch vụ giao nhận, kho vận quốc tế từ nước ngoài về Việt Nam thì không thuộc đối tượng phải tính thuế nhà thầu theo quy định tại Điều 2, Điều 12 và Điều 13 Thông tư số 103/2014/TT-BTC.

 Nguồn: Tài Việt tổng hợp


Share: 

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]