Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

BẢN TIN THUẾ TUẦN TỪ 15/07-23/07

Tác giả : aa006 | 05 - 08 - 2019 | 12:08 PM | 501 Lượt xem

1. Công văn 55952/CT-TTHT ngày 17 tháng 07 năm 2019 ban hành bởi Cục thuế thành phố Hà Nội về việc chính sách thuế khi góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê để thành lập doanh nghiệp:

Trường hợp doanh nghiệp theo trình bày thực hiện góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê đã có đăng ký quyền sở hữu tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thành lập doanh nghiệp nếu đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật thì:

- Về thuế GTGT: Góp vốn bằng tài sản để thành lập doanh nghiệp thuộc trường hợp không phải kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định tại Điểm a Khoản 7 Điều 5 Thông tư số219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính.

- Về lệ phí trước bạ: Tài sản góp vốn của công ty nếu đã nộp lệ phí trước bạ, sau đó công ty đem tài sản này góp vốn vào doanh nghiệp khác, khi doanh nghiệp khác đăng ký quyền sở hữu, sử dụng theo quy định của pháp luật thì thuộc trường hợp được miễn nộp lệ phí trước bạ theo quy định tại Điểm a Khoản 17 Điều 9 Nghị định số 140/2016/NĐ-CPngày 10/10/2016 của Chính phủ.

- Về thuế TNDN: Trường hợp Công ty có phát sinh chênh lệch do đánh giá lại tài sản để góp vốn thì hạch toán khoản chênh lệch này vào thu nhập khác khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính.

2. Công văn 57086/CT-TTHT ngày 22 tháng 07 năm 2019 ban hành bởi Cục thuế thành phố Hà Nội về việc viết tắt địa chỉ doanh nghiệp:

Trường hợp doanh nghiệp có địa chỉ trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp quá dài gây khó khăn trong việc hiển thị đầy đủ địa chỉ trên các chứng từ giao dịch và hóa đơn đầu vào, hóa đơn đầu ra thì đơn vị được phép viết ngắn gọn một số danh từ thông dụng đảm bảo đúng, đầy đủ và phù hợp với đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế của doanh nghiệp và vẫn xác định được đúng địa chỉ của người mua và địa chỉ của người bán và các tiêu thức khác trên hóa đơn vẫn đảm bảo đủ, đúng theo quy định thì được coi là hóa đơn hợp lệ để sử dụng kê khai, hạch toán theo quy định tại Điểm b Khoản 7 Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính.

3. Công văn 57082/CT-TTHT ngày 22 tháng 07 năm 2019 ban hành bởi Cục thuế thành phố Hà Nội về việc hóa đơn chứng từ khi bán phiếu quà tặng:

Trường hợp doanh nghiệp mua voucher (phiếu quà tặng) của các nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ để bán lại cho các đối tác khác là các doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng hoặc cho, biếu, tặng... thì khi thu tiền, bên bán voucher (phiếu quà tặng) lập chứng từ thu. Khi các đối tác sử dụng voucher (phiếu quà tặng) để mua hàng hóa, dịch vụ là thời điểm bên bán (các nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ) lập hóa đơn, kê khai thuế theo quy định.

Khi doanh nghiệp bán các voucher (phiếu quà tặng) này cho các đối tác, doanh nghiệp không phải lập hóa đơn mà lập phiếu thu, các đối tác mua voucher (phiếu quà tặng) lập phiếu chi theo quy định. Các đối tác mua voucher (phiếu quà tặng) từ doanh nghiệp căn cứ vào chứng từ thu tiền của doanh nghiệp, chứng từ chi tiền của đơn vị mình và các hồ sơ tài liệu có liên quan đến việc sử dụng voucher (phiếu quà tặng) phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị để tính chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN của đơn vị nếu đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC nêu trên.

4. Công văn 57082/CT-TTHT ngày 22 tháng 07 năm 2019 ban hành bởi Cục thuế thành phố Hà Nội về việc thuế GTGT đối với dự án ODA viện trợ không hoàn lại:

 

Trường hợp doang nghiệp nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài bán cho Ban quản lý dự án Quỹ toàn cầu Bệnh viện Phổi Trung ương (dự án sử dụng nguồn vốn ODA viện trợ không hoàn lại theo Quyết định số 4920/QĐ-BYT ngày 18/11/2015 của Bộ Y tế) thì doang nghiệp lập hóa đơn, kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định.

Trường hợp Ban quản lý dự án Quỹ toàn cầu Bệnh viện Phổi Trung ương được giao nhiệm vụ là đại diện chủ dự án ODA viện trợ không hoàn lại, dự án không được Ngân sách nhà nước cấp vốn đối ứng để trả thuế GTGT và hợp đồng ký giữa chủ dự án với doanh nghiệp được phê duyệt không bao gồm thuế GTGT thì khi Công ty lập hóa đơn giao cho chủ dự án dòng thuế suất thuế GTGT, tiền thuế GTGT không ghi và gạch bỏ. Công ty được hoàn lại số thuế GTGT đầu vào đã trả khi mua hàng hóa, dịch vụ ở Việt Nam để thực hiện hợp đồng ký với Chủ dự án.

Trường hợp doang nghiệp ký hợp đồng cung cấp hàng hóa dịch vụ cho chủ dự án ODA viện trợ không hoàn lại, chủ dự án được Ngân sách nhà nước cấp vốn đối ứng để trả thuế GTGT thì doanh nghiệp phải lập hóa đơn, tính thuế GTGT theo quy định. Công ty được khấu trừ thuế GTGT đầu vào nếu đáp ứng điều kiện quy định tại Khoản 10 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 và Điều 1 Thông tư số 173/2016/TT-BTC ngày 28/10/2016.

Đề nghị Công ty liên hệ với Cơ quan Hải quan để xác định đúng đối tượng nộp thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu để thực hiện dự án ODA viện trợ không hoàn lại.

 

Nguồn: Tài Việt Tổng Hợp

 

Bạn đọc có thể cập nhật thêm tin tức về văn bản pháp luật lĩnh vực thuế ở link dưới đây:

 
BẢN TIN THUẾ TUẦN TỪ 15/07 - 23/07/2019

Share: 

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]