Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Bản tin thuế tuần từ 10/8 - 16/8/2020

Tác giả : AA006 | 15 - 08 - 2020 | 8:42 AM | 117 Lượt xem

Tài Việt điểm qua một số văn bản pháp luật đáng chú ý trong lĩnh vực Thuế thời gian vừa qua (10/8 - 16/8/2020), cụ thể như sau:

1. CÔNG VĂN SỐ 74447/CT-TTHT NGÀY 11/8/2020  BỞI CỤC THUẾ TP HÀ NỘI VỀ XỬ LÝ HÓA ĐƠN ĐÃ LẬP DO THỎA THUẬN LẠI TIỀN THUÊ VÀ PHÍ DỊCH VỤ

Theo đó, trường hợp Công ty có hoạt động cung cấp dịch vụ cho thuê mặt bằng, Công ty đã xuất hóa đơn và hai Bên đã kê khai thuế GTGT, sau đó 2 bên có thỏa thuận điều chỉnh giảm giá tiền thuê và phí dịch vụ cho thời gian thuê đã xuất hóa đơn thì 2 bên lập biên bản/ thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ nội dung điều chỉnh, Công ty thì lập hóa đơn điều chỉnh ghi rõ điều chỉnh (tăng, giảm) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế GTGT, số hóa đơn, vv và trên hóa đơn không được ghi số âm.

2. CÔNG VĂN SỐ 75032/CT-TTHT NGÀY 13/8/2020 BỞI CỤC THUẾ TP HÀ NỘI VỀ SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Theo đó, Công ty sử dụng hóa đơn mua của Cơ quan thuế từ 10/2018 (đến nay là hết hạn 12 tháng). Trường hợp Công ty đáp ứng các điều kiện của tổ chức khởi tạo HDDT theo quy định tại Khoản 2 Điều 4, Khoản 1 Điều 7 Thông tư 32/2011/TT-BTC thì được sử dụng hóa đơn điện tử. Công ty gửi Thông báo phát hành HDDT trước khi sử dụng hóa đơn. Kể từ ngày bắt đầu sử dụng HDDT, Công ty dừng sử dụng hóa đơn mua và hủy hóa đơn mua của Cơ quan thuế. Công ty nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng từ ngày đầu tháng đến hết ngày sử dụng hóa đơn mua của Cơ quan thuế, và chuyển sang nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo Quý kể từ ngày tiếp theo.

3. CÔNG VĂN SỐ 3275/TCT-DNNCN NGÀY 11/8/2020 VỀ CHÍNH SÁCH THUẾ TNCN

Theo đó, nếu CBNV làm việc tại các tổ chức có đóng góp vào Quỹ phòng chống thiên tai được thành lập theo quy định tại Nghị định 94/2014/NĐ-CP thì sẽ được giảm trừ các khoản đóng góp vào thu nhập chịu thuế TNCN từ tiền lương tiền công.

4. CÔNG VĂN 3287/TCT-DNNCN NGÀY 12/8/2020 VỀ HOÀN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN NỘP THỪA ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP BÁN HÀNG ĐA CẤP

Trường hợp Công ty đã khấu trừ, khai và nộp thuế vào NSNN cho các cá nhân bán hàng đa cấp theo mức thuế suất lớn hơn mức hiện hành (nộp thừa), Công ty chưa cấp chứng từ khấu trừ thuế cho các cá nhân bán hàng đa cấp thì Công ty sẽ được hoàn tiền thuế TNCN nộp thừa theo quy định như đã được hướng dẫn tại CV 73/TCT-DNNCN ngày 05/01/2019. Công ty thông báo và chi trả tiền thuế được hoàn cho các cá nhân bán hàng đa cấp bị khấu trừ thuế sai.

Hồ sơ đề nghị hoàn thuế nộp thừa làm theo quy định tại Điều 57 Thông tư 156/2013/TT-BTC.

5. CÔNG VĂN 3292/TCT-KK NGÀY 12/8/2020 VỀ KÊ KHAI NỘP THUẾ GTGT, TNDN

trường hợp Công ty kinh doanh bất động sản có trụ sở chính tại Đà Nẵng, thành lập Chi nhánh hạch toán phụ thuộc tại Quảng Nam, Chi nhánh hoạt động cho thuê lại đất được quản lý bởi công ty tại Khu công nghiệp thì:

- Về thuế GTGT: thực hiện theo Điều 11 TT 156/2013/TT-BTC

- Về thuế TNDN: Chi nhánh tạm nộp thuế TNDN theo Khoản 4 Điều 16 TT 151/2014/TT-BTC. Kết thúc năm tính thuế, Công ty quyết toán thuế TNDN cho cả hoạt động của Chi nhánh và Trụ sở. Nếu số thuế tạm nộp < số thuế phải nộp theo tờ khai quyết toán thuế TNDN thì Công ty nộp bù số thuế còn thiếu tại NSNN trụ sở chính.

6. CÁC VĂN BẢN KHÁC

CÔNG VĂN SỐ 3276/TCT-DNNCN NGÀY 11/8/2020 VỀ XÁC ĐỊNH TÌNH TRẠNG CƯ TRÚ CỦA CÁ NHÂN

CÔNG VĂN SỐ 3295/TCT-DNL NGÀY 12/8/2020 VỀ CHÍNH SÁCH THUẾ

(*) Lưu ý: Tài Việt tổng hợp


Share: 

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]