Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Bản tin thuế tuần từ 10/5 - 17/5/2020

Tác giả : AA006 | 17 - 05 - 2020 | 6:03 PM | 260 Lượt xem

Tài Việt điểm qua một số văn bản pháp luật đáng chú ý trong lĩnh vực Thuế thời gian vừa qua (10/05 - 17/05/2020):

1. CÔNG VĂN SỐ 34368/CT-TTHT BAN HÀNH BỞI CỤC THUẾ TP HÀ NỘI NGÀY 12/05/2020 VỀ VIỆC KHẤU TRỪ THUẾ VÀ QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Theo đó, trường hợp Công ty khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thì thực hiện như sau:

+ Công ty ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên với cá nhân cư trú: thực hiện khấu trừ thuế theo Biểu thuế lũy tiến từng phần theo hướng dẫn tại điểm b khoản 1 Điều 25 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính khi chi trả thu nhập từ tiền lương, tiền công.

+ Công ty không ký hợp đồng lao động hoặc hợp đồng lao động dưới 3 tháng với cá nhân cư trú (bao gồm cả trường hợp ký hợp đồng với sinh viên, người lao động phổ thông nhưng không phải là hợp đồng lao động): 

     - Tiền công/thù lao/chi khác trả theo từng lần phát sinh từ 2.000.000 đồng/lần trở lên: thực hiện khấu trừ thuế TNCN theo tỷ lệ 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân theo hướng dẫn tại điểm i khoản 1 Điều 25 Thông tư số 111/2013/TT-BTC.

     - Nếu người lao động chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10% nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi giảm trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế: Công ty hướng dẫn cá nhân đăng ký MST và làm cam kết theo mẫu 02/CK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC để Công ty tạm thời chưa khấu trừ thuế TNCN.

     Cuối năm, cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công thuộc đối tượng phải quyết toán thuế có trách nhiệm tự quyết toán thuế TNCN trực tiếp với cơ quan thuế hoặc ủy quyền theo mẫu số 02/UQ-QTT-TNCN để Công ty quyết toán thuế thay nếu thuộc đối tượng được ủy quyền.

2. DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT QUỐC HỘI NĂM 2020 VỀ ĐIỀU CHỈNH MỨC GIẢM TRỪ GIA CẢNH CỦA THUẾ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Theo đó, mức giảm trừ gia cảnh Luật thuế thu nhập cá nhân năm 2012 được chỉnh sửa như sau:

+ Mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là 11 triệu đồng/tháng (132 triệu đồng/năm) (Mức cũ là 9 triệu đồng/tháng).

+ Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/tháng (Mức cũ là 3,6 triệu đồng/tháng).

Dự kiến cách tính này áp dụng cho kỳ tính thuế năm 2020. Các trường hợp đã tạm nộp thuế theo mức giảm trừ gia cảnh theo mức cũ sẽ được xác định số thuế TNCN phải nộp theo mức giảm trừ gia cảnh mới khi quyết toán thuế TNCN năm 2020.

Nguồn: Tài Việt tổng hợp


Share: 

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]