Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

BẢN TIN THUẾ TUẦN TỪ 08/07-15/07

Tác giả : aa006 | 27 - 07 - 2019 | 12:10 PM | 411 Lượt xem

1. Công văn 55254/CT-TTHT ngày 15 tháng 07 năm 2019 ban hành bởi Cục thuế thành phố Hà Nội về việc xuất hóa đơn đối với hàng trả lại:

Trường hợp các doanh nghiệp kinh doanh dược liệu có ký hợp đồng bán thuốc tân dược và xuất hóa đơn GTGT cho Bệnh viện. Sau đó, Bệnh viện phát hiện hàng hóa không đúng quy cách phải trả lại toàn bộ hay một phần hàng hóa thì khi xuất hàng trả lại hàng, Bệnh viện lập hóa đơn giao cho Công ty. Trên hóa đơn, Bệnh viện ghi rõ hàng hóa trả lại người bán do không đúng quy cách, chất lượng. Công ty không phải thu hồi hóa đơn đã lập cho Bệnh viện trước đó

 

2. Công văn 54019/CT-TTHT ngày 15 tháng 07 năm 2019 ban hành bởi Cục thuế thành phố Hà Nội về việc miễn tiêu thức dấu trên phiếu xuất kho:

Trường hợp Chi nhánh Công ty đáp ứng các điều kiện chuyển đổi PXK kiêm vận chuyển nội bộ điện tử sang PXKKVCNB giấy theo quy định tại Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính và hệ thống lập PXKKVCNB điện tử cho phép kiểm soát chặt chẽ việc chuyển đổi PXKKVCNB điện tử sang PXKKVCNB giấy để chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa trong quá trình lưu thông và chỉ được chuyển đổi một (01) lần thì trên PXKKVCNB điện tử chuyển đổi sang giấy của Chi nhánh Công ty phải thực hiện đóng dấu của đơn vị lên trên PXKKVCNB chuyển đổi theo quy định tại Khoản 1 Điều 12 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính.

 

3. Công văn 53586/CT-TTHT ngày 15 tháng 07 năm 2019 ban hành bởi Cục thuế thành phố Hà Nội về việc thuế GTGT đối với dịch vụ cung cấp cho DN chế xuất, vướng mắc về HĐĐT:

Trường hợp Công ty cung cấp một số dịch vụ cho doanh nghiệp chế xuất để phục vụ hoạt động kinh doanh hàng hóa xuất khẩu của doanh nghiệp chế xuất thì được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% của dịch vụ xuất khẩu nếu không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 9 Thông tư 219/2013/TT- BTC đã được sửa đổi tại Khoản 2 Điều 1 Thông tư 130/2016/TT-BTC nêu trên và đáp ứng các điều kiện quy định tại Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính. Đề nghị Công ty căn cứ tình hình thực tế đáp ứng của Công ty để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Đối với vướng mắc liên quan đến việc ngày lập và ngày ký hóa đơn điện tử khác nhau: Cục Thuế TP Hà Nội đã có văn bản báo cáo Tổng cục Thuế. Khi có văn bản trả lời của Tổng cục Thuế, Cục Thuế TP Hà Nội sẽ hướng dẫn Công ty thực hiện.

 

4. Công văn /CT-TTHT ngày 15 tháng 07 năm 2019 ban hành bởi Cục thuế thành phố Hà Nội về việc thuế GTGT đối với dịch vụ cung cấp cho DN chế xuất, vướng mắc về HĐĐT:

4.1. Về chữ ký của người mua trên hóa đơn điện tử (HĐĐT):

Trường hợp người mua không phải là đơn vị kế toán hoặc là đơn vị kế toán nếu có các hồ sơ, chứng từ chứng minh việc cung cấp hàng hóa, dịch vụ giữa Chi nhánh Công ty với người mua như: hợp đồng kinh tế, phiếu xuất kho, biên bản giao nhận hàng hóa, biên nhận thanh toán, phiếu thu, hồ sơ, chứng từ liên quan khác... thì Chi nhánh Công ty lập HĐĐT theo quy định, trên HĐĐT không nhất thiết phải có chữ ký điện tử của người mua (trừ trường hợp người mua là đơn vị kế toán yêu cầu phải có chữ ký điện tử của người mua trên hóa đơn).

4.2. Về việc miễn chữ ký của người đại diện theo pháp luật và miễn dấu của người bán trên hóa đơn chuyển đổi từ HĐĐT sang giấy:

Trường hợp Công ty đáp ứng các điều kiện chuyển đổi HĐĐT sang hóa đơn giấy theo quy định tại Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính và hệ thống HĐĐT cho phép kiểm soát chặt chẽ việc chuyển đổi HĐĐT sang hóa đơn giấy để chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa trong quá trình lưu thông và chỉ được chuyển đổi một (01) lần thì trên HĐĐT chuyển đổi sang hóa đơn giấy của Chi nhánh Công ty phải có chữ ký người đại diện theo pháp luật của người bán và không nhất thiết phải có dấu của người bán (Trường hợp người đại diện theo pháp luật của Chi nhánh Công ty không trực tiếp ký vào tiêu thức người bán hàng thì thực hiện ủy quyền theo quy định của pháp luật về ủy quyền cho người trực tiếp bán hàng ký và ghi rõ họ tên trên HĐĐT chuyển đổi). Chi nhánh Công ty phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc chuyển đổi HĐĐT sang hóa đơn giấy.

4.3. Về việc ký bằng tay trên văn bản thỏa thuận khi phát hiện sai sót trong quá trình lập hóa đơn điện tử:

Để tạo điều kiện thuận lợi cho Chi nhánh Công ty trong quá trình lập HĐĐT khi bán hàng hóa, trường hợp Chi nhánh Công ty phát hiện HĐĐT đã lập và gửi cho người mua có sai sót thì người bán và người mua được phép lập văn bản xác nhận sai sót bằng giấy có chữ ký của người mua và người bán. Chi nhánh Công ty (Người bán) thực hiện lập HĐĐT thay thế hoặc HĐĐT điều chỉnh sai sót theo quy định tại Điều 9 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính.

5. Công văn 53588/CT-TTHT ngày 08 tháng 07 năm 2019 ban hành bởi Cục thuế thành phố Hà Nội về việc thuế suất thuế GTGT dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế:

- Trường hợp Công ty phát sinh dịch vụ bưu chính, chuyển phát theo chiều từ Việt Nam ra nước ngoài thì không áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/08/2016 của Bộ Tài chính. Công ty áp dụng thuế suất thuế GTGT 10% theo quy định tại Điều 11 Thông tư số 219/2013/TT-BTC.

- Trường hợp Công ty phát sinh dịch vụ bưu chính, chuyển phát theo chiều từ nước ngoài vào Việt Nam thì thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT theo quy định tại Khoản 10 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC .

- Trường hợp Công ty phát sinh dịch vụ vận tải hàng hóa không thuộc dịch vụ bưu chính theo quy định của pháp luật liên quan thì:

    + Đối với dịch vụ vận tải quốc tế theo quy định tại Tiết c Khoản 1 Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 thì được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% nếu đáp ứng điều kiện quy định tại Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC .

     + Đối với dịch vụ vận tải nội địa áp dụng thuế suất thuế GTGT 10% theo quy định tại Điều 11 Thông tư số 219/2013/TT-BTC .

Công ty phải xác định riêng từng loại hình dịch vụ có mức thuế suất thuế GTGT khác nhau để kê khai thuế GTGT theo từng mức thuế suất quy định với từng loại dịch vụ. Trường hợp Công ty không xác định được theo từng mức thuế suất thì phải tính và nộp thuế GTGT theo mức thuế suất cao nhất của hàng hóa, dịch vụ mà Công ty sản xuất, kinh doanh.

 

Bản tin do Tài Việt tổng hợp từ những nguồn đáng tin cậy

 
BẢN TIN THUẾ TUẦN TỪ 08/07 - 0/07/2019

Share: 

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]