Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Bản tin thuế tuần từ 06/7 - 12/7/2020

Tác giả : AA006 | 10 - 07 - 2020 | 8:22 AM | 198 Lượt xem

Tài Việt điểm qua một số văn bản pháp luật đáng chú ý trong lĩnh vực Thuế thời gian vừa qua (06/7 - 12/7/2020), cụ thể như sau:

1. CÔNG VĂN SỐ 2576/TCT-CS NGÀY 23/6/2020 BỞI TỔNG CỤC THUẾ VỀ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

2. CÔNG VĂN SỐ 2577/TCT-CS NGÀY 23/6/2020 BỞI TỔNG CỤC THUẾ VỀ HÓA ĐƠN

3. CÔNG VĂN SỐ 2578/TCT-CS NGÀY 23/6/2020 VỀ HÓA ĐƠN

4. CÔNG VĂN SỐ 2580/TCTC-CS NGÀY 23/06/2020 BỞI TỔNG CỤC THUẾ VỀ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

5. CÔNG VĂN SỐ 2601/TCT-DNL NGÀY 24/6/2020 BỞI TỔNG CỤC THUẾ VỀ ÁP DỤNG CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Theo các công văn trên, Nghị định số 119/2018/NĐ-CP và Thông tư hướng dẫn số 68/2019/TT-BTC còn tồn tại những lổ hổng gây vướng mắc cho cả doanh nghiệp lẫn cơ quan thuế khi thực hiện các quy định trong Nghị định 119/CP. Do đó, hiện nay, Nghị định về hóa đơn, chứng từ theo Luật Quản lý thuế số 38/QH14/2019 thay thế Nghị định 119 đang được Tổng cục thuế xây dựng.

Nếu trong thời gian từ ngày 01/11/2018 đến ngày 31/10/2020, Cơ quan thuế chưa thông báo Công ty chuyển đổi sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP và Thông tư hướng dẫn số 68/2019/TT-BTC, thì Công ty vẫn áp dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP, Thông tư số 34/2014/TT-BTC và Thông tư số 32/2011/TT-BTC và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Từ ngày 01/11/2020, việc áp dụng hóa đơn điện tử thực hiện theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP và Thông tư số 68/2019/TT-BTC.

(*) Lưu ý: Tài Việt tổng hợp


Share: 

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]