Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

BẢN TIN THUẾ TUẦN TỪ 01/09-07/09

Tác giả : AA006 | 13 - 09 - 2019 | 5:53 PM | 449 Lượt xem

1. Công văn 68923/CT-TTHT ngày 03 tháng 09 năm 2019 ban hành bởi Cục Thuế thành phố Hà Nội về việc thuế TNCN đối với thu nhập của cá nhân không cư trú:

Trường hợp Doanh nghiệp mở Văn phòng đại diện tại nước ngoài và sử dụng lao động bản địa làm việc cho Văn phòng đại diện, nếu các cá nhân này không phải là đối tượng cư trú tại Việt Nam thì thu nhập có được do làm việc cho Văn phòng đại diện tại nước ngoài không chịu thuế TNCN tại Việt Nam.

Trường hợp Doanh nghiệp chi trả chi phí ăn ở, đi lại ... cho người lao động nước ngoài sang làm việc tại Việt Nam (là các cá nhân không cư trú) thì khoản chi phí ăn ở, đi lại cho người lao động, nước ngoài tại Việt Nam là thu nhập chịu thuế TNCN; Doanh nghiệp có trách nhiệm khấu trừ 20% trước khi chi trả cho cá nhân theo quy định.

Khoản tiền lương, tiền công Doanh nghiệp chi trả cho người lao động nước ngoài (là cá nhân không cư trú tại Việt Nam) khi thực hiện phần việc tại Việt Nam được xác định là thu nhập chịu thuế TNCN tại Việt Nam. Doanh nghiệp có trách nhiệm khấu trừ 20% thuế TNCN trước khi chi trả cho cá nhân theo quy định.

 

2. Công văn 69252/CT-TTHT ngày 04 tháng 09 năm 2019 ban hành bởi Cục Thuế thành phố Hà Nội về việc hướng dẫn xác định thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân:

Trường hợp lao động là người nước ngoài cư trú tại Việt Nam thì thu nhập chịu thuế của người lao động là thu nhập phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam, không phân biệt nơi trả và nhận thu nhập.

Trường hợp cá nhân đó trong kỳ tính thuế nhận hai nguồn thu nhập là tiền lương, tiền công không bao gồm thuế tại Việt Nam và tiền lương, tiền công bao gồm thuế và bảo hiểm bắt buộc tại nước ngoài thì:

- Đối với khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công không bao gồm thuế tại Việt Nam thì phải quy đổi nguồn thu nhập không bao gồm thuế thành thu nhập tính thuế theo Phụ lục số 02/PL-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 111/2013/TT-BTC để xác định thu nhập chịu thuế. Sau đó, Công ty tổng hợp khoản tiền lương, tiền công không bao gồm thuế của cá nhân nhận tại Việt Nam cùng với khoản tiền lương, tiền công bao gồm thuế và bảo hiểm mà người lao động nhận được tại nước ngoài để tính ra thu nhập chịu thuế TNCN mà người lao động phải nộp trong kỳ.

- Đối với khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công bao gồm thuế và bảo hiểm bắt buộc nhận ở nước ngoài thì Công ty không phải thực hiện quy đổi.

 

Nguồn: Tài Việt Tổng Hợp

 

Bạn đọc có thể cập nhật thêm tin tức về văn bản pháp luật lĩnh vực thuế ở link dưới đây:

 
BẢN TIN THUẾ TUẦN TỪ 01/09 - 07/09/2019

Share: 

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]