Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Bản tin thuế từ ngày 19/10 - 31/10/2020

Tác giả : admin | 01 - 11 - 2020 | 5:53 PM | 243 Lượt xem

 

A. Văn bản pháp luật: 

1. Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ. 

Theo đó, thời hạn chuyển tiếp sang hóa đơn điện tử được kéo dài đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2022. Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2022, khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân đáp ứng đầy đủ điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin áp dụng quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử của Nghị định này trước ngày 01/7/2022. 

2. Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn. 

3. Nghị định 126/2020/NĐ-CP về hướng dẫn Luật Quản lý thuế.

Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế áp dụng đối với việc quản lý các loại thuế, các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước (trừ quy định về quản lý thuế giao dịch liên kết, hóa đơn, chứng từ, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực về thuế và hóa đơn, vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan). Theo đó: 

- Người nộp thuế tự xác định thuộc đối tượng khai thuế theo quý để thực hiện khai thuế, nếu đáp ứng tiêu chí khai thuế theo quý thì được lựa chọn khai thuế theo tháng hoặc quý ổn định trọn năm dương lịch.

- Người nộp thuế đang thực hiện khai thuế theo tháng nếu đủ điều kiện khai thuế theo quý và lựa chọn chuyển sang khai thuế theo quý thì gửi văn bản đề nghị thay đổi kỳ tính thuế đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là 31 tháng 1 của năm bắt đầu khai thuế theo quý. Nếu sau thời hạn này người nộp thuế không gửi văn bản đến cơ quan thuế thì người nộp thuế tiếp tục thực hiện khai thuế theo tháng ổn định trọn năm dương lịch.

- Người nộp thuế tự phát hiện không đủ điều kiện khai thuế theo quý thì người nộp thuế phải thực hiện khai thuế theo tháng kể từ tháng đầu của quý tiếp theo. Người nộp thuế không phải nộp lại hồ sơ khai thuế theo tháng của các quý trước đó nhưng phải nộp Bản xác định số tiền thuế phải nộp theo tháng tăng thêm so với số đã kê khai theo quý và phải tính tiền chậm nộp theo quy định. 

4. Nghị định 130/2020/NĐ-CP về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị

 

B. Công văn:

5. Công văn 91496/CT-TTHT năm 2020 về sử dụng hóa đơn, chứng từ đối với dịch vụ rà phá bom mìn vật nổ do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành.

6. Công văn 91159/CT-TTHT năm 2020 về hóa đơn điện tử có ngày lập khác ngày ký do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành.

(*) Lưu ý: Tài Việt tổng hợp


Share: 

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]