Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Bản tin thuế từ ngày 16 - 31/12/2020

Tác giả : admin | 04 - 01 - 2021 | 8:41 AM | 57 Lượt xem

Tài Việt điểm qua một số văn bản pháp luật thuế đáng chú ý như sau:

1. Thông tư 112/2020/TT-BTC quy định về mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19 do Bộ Tài chính ban hành.

Theo đó, hàng loạt các loại phí được giảm xuống phổ biến chỉ bằng 50% mức cũ, ví dụ các loại phí thẩm định (trừ thẩm định các dịch vụ đặc thù như hàng không, kiểm định an toàn kỹ thuật ...), phí giao dịch chứng khoán ...  

2. Công văn 5235/TCT-DNNCN năm 2020 về tăng cường công tác quản lý thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản do Tổng cục Thuế ban hành. Theo đó, Tổng Cục thuê yêu cầu:

"Khi tiếp nhận và xử lý hồ sơ chuyển nhượng bất động sản từ cơ quan tiếp nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa liên thông hoặc từ người nộp thuế, bộ phận xử lý hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính thực hiện kiểm tra về lịch sử giao dịch của bất động sản chuyển nhượng. Trường hợp thông tin về đất và tài sản gắn liền trên đất của cùng một bất động sản giữa các lần chuyển nhượng không giống nhau, đề nghị gửi công văn yêu cầu văn phòng đăng ký đất đai xác định lại hoặc bổ sung thông tin. Trường hợp thông tin xác định nghĩa vụ tài chính đầy đủ và không sai sót thực hiện so sánh giá chuyển nhượng và thời gian giữa các lần chuyển nhượng, so sánh giá chuyển nhượng của các bất động sản có đặc điểm tương đồng để xác định tính trung thực, chính xác trong hồ sơ khai thuế của người nộp thuế."

*Tài Việt tổng hợp.


Share: 

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]