Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Bản tin thuế tháng 4/2020

Tác giả : AA006 | 04 - 05 - 2020 | 8:46 AM | 260 Lượt xem

1. Công văn số 454/KTNN-TH năm 2020 ban hành bởi Kiểm toán nhà nước về việc không thực hiện đối chiếu thuế của các doanh nghiệp khi thực hiện KHKT năm 2020.

Theo đó, để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có thời gian tập trung khắc phục khó khăn sau dịch Covid-19, sớm ổn định sản xuất kinh doanh, góp phần duy trì tăng trưởng kinh tế, Tổng Kiểm toán nhà nước yêu cầu các Đoàn kiểm toán thuộc Kế hoạch kiểm toán năm 2020 (bao gồm cả các Đoàn kiểm toán đã triển khai nhưng chưa thực hiện đối chiếu thuế) không thực hiện đối chiếu việc thực hiện nghĩa vụ thuế với NSNN của các DN. Trường hợp kiểm toán tại cơ quan Thuế phát hiện DN có dấu hiệu sai phạm, gian lận thuế nghiêm trọng, thủ trưởng đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán báo cáo Lãnh đạo Kiểm toán nhà nước phụ trách xem xét, quyết định việc thực hiện đối chiếu thuế.

2. Công văn số 26514/CT-TTHT năm 2020 về việc nộp thay lệ phí môn bài cho nhà thầu nước ngoài

Theo đó, Công ty được cấp một mã số thuế để sử dụng cho việc kê khai, nộp thuế thay thuế cho nhà thầu nước ngoài (nhà thầu nước ngoài có phát sinh thu nhập tại Việt Nam nhưng không có cơ sở thường trú, không hiện diện tại Việt Nam). Như vậy, theo hướng dẫn tại Điều 12, Điều 13 Thông tư số 103/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính, khi thanh toán nhà thầu nước ngoài, Công ty có trách nhiệm nộp thay thuế GTGT, thuế TNDN cho nhà thầu nước ngoài; lệ phí môn bài không có quy định về việc nộp thay.

3. Công văn số 25221/CT-TTHT ngày 20/04/2020 về việc xuất hóa đơn đối với đơn vị kê khai theo phương pháp trực tiếp.

Theo đó, theo quy định tại Khoản 2 Điều 13 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bọ Tài chính, nếu Công ty áp dụng khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên giá trị gia tăng, có cung cấp dịch vụ cho khách hàng thì khi cung cấp dịch vụ, Công ty thực hiện xuất hóa đơn bán hàng, kê khai và nộp thuế GTGT theo tỷ lệ 5% trên doanh thu của dịch vụ.

4. Công văn số 25222/CT-TTHT ngày 29/4/2020 do Cục thuế TP Hà Nội ban hành về việc chính sách thuế GTGT.

Theo đó, Công ty có sử dụng dịch vụ vận chuyển hàng hóa bằng đường biển của các hãng tàu trong và ngoài nước và có phát sinh khoản phụ phí giảm thải lưu huỳnh (sau đây gọi tắt là khoản phụ phí) phải nộp cho các hãng tàu thì cách xác định thuế GTGT đối với khoản phụ phí này như sau:

- Trường hợp Công ty sử dụng dịch vụ của các hãng tàu nước ngoài:

+ Nếu khoản phụ phí này được xác định là khoản phụ thu theo giá dịch vụ vận chuyển bằng đường biển của hãng tàu nước ngoài thì thuộc đối tượng không phải kê khai tính nộp thuế GTGT.

+ Trường hợp khoản phụ phí này được xác định là khoản phụ thu khác ngoài giá dịch vụ vận chuyển bằng đường biển mà hãng tàu nước ngoài được hưởng từ dịch vụ được thực hiện ngoài Việt Nam thì không thuộc đối tượng nộp thuế nhà thầu (thuế GTGT, thuế TNDN) tại Việt Nam, trường hợp được hưởng từ dịch vụ thực hiện tại Việt Nam thì thuộc đối tượng áp dụng thuế nhà thầu tại Việt Nam (nộp thuế GTGT theo tỷ lệ 5% trên doanh thu, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ 5% trên doanh thu).

- Trường hợp Công ty sử dụng dịch vụ của các hãng tàu Việt Nam:

+ Nếu khoản phụ phí này được xác định là khoản phụ thu theo giá dịch vụ vận chuyển bằng đường biển thì áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% đối với hoạt động vận tải quốc tế nếu đáp ứng các điều kiện quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC.

+ Nếu khoản phụ phí này được xác định là khoản phụ thu ngoài giá dịch vụ vận chuyển bằng đường biển, dịch vụ được thực hiện tại Việt Nam thì áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%. Việc xác định khoản phụ phí này là khoản phụ thu theo hay nằm ngoài giá dịch vụ vận chuyển bằng đường biển không thuộc thẩm quyền xác định của cơ quan thuế.

(*) Lưu ý: Bản tin do Tài Việt tổng hợp từ những nguồn tin đáng tin cậy.

Bạn đọc cập nhật đầy đủ những văn bản pháp luật mới trong lĩnh vực thuế tại link dưới đây:

Bản tin thuế tháng 4/2020

Share: 

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]