Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Bản tin thuế sô 3017 (31/07-05/08)

Tác giả : AA006 | 09 - 08 - 2017 | 5:06 PM | 674 Lượt xem

Công văn Số: 3396/TCT-CS ngày 31/07/2017 của Tổng cục Thuế hướng dẫn xử lí viết sai hóa đơn GTGT. Theo đó:

Công ty lập hoá đơn GTGT, đã ghi đầy đủ các tiêu thức, đã ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu tại tiêu thức “người bán hàng” nhưng sau đó phát hiện có nội dung bị lập sai và chưa giao hóa đơn cho người mua thì thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014.

Bạn đọc cập nhật thêm các văn bản thuế khác tại link sau:

bantinthue3017

Share: 

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]