Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Bản tin thuế sô 2217 (05/06 - 10/06)

Tác giả : AA006 | 14 - 06 - 2017 | 12:03 PM | 679 Lượt xem

1. Công văn số 2465/TCT-TTHT ngày 06 tháng 6 năm 2017 do Tổng cục Thuế ban hành hướng dẫn hành nghề làm thủ tục về thuế.

Theo đó:

-       Hồ sơ, thủ tục đăng ký: bỏ quy định giấy chứng nhận đăng ký thuế trong mẫu số 01A

-       Thời hạn xác nhận hồ sơ: năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

-       Điều kiện dự thi: Cho phép các chuyên ngành khác, có tổng số đơn vị học trình (hoặc tiết học) các môn học về tài chính kế toán, kiểm toán, phân tích hoạt động tài chính, thuế từ 7% trên tổng số học trình (hoặc tiết học) cả khóa học trở lên; có thời gian làm việc trong lĩnh vực này từ đủ hai (02) năm trở lên tính từ thời gian tốt nghiệp 

-       Tổ chức thi

Thời gian: Mỗi năm ít nhất hai (02) kỳ thi; Trước ngày thi ít nhất sáu mươi (60) ngày, thông báo về thông tin liên quan đến kỳ thi.

Địa điểm: Có thể thi theo các vùng, theo địa phương 

Phí dự thi: phải nộp phí

-       Miễn môn thi:

Pháp luật về thuế:  Có thể miễn đối với giảng viên thuế; Thời gian công tác trong ngành thuế từ năm (03) năm trở lên khi thôi công tác trong ngành thuế

Pháp luật về thuế và Kế toán: Miễn đổi với người có Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kế toán; Thời gian công tác liên tục trong ngành thuế từ năm (05) năm trở lên.

2. Công văn 2420/TCT-CS năm 2017 do Tổng cục Thuế ban hành hướng dẫn Áp dụng phương pháp tính thuế giá trị gia tăng.

Theo đó, trường hợp doanh nghiệp thành lập năm 2016, đã nộp Thông báo áp dụng phương pháp tính thuế GTGT (mẫu số 06/GTGT) tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp để đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế và được chấp thuận cho phép áp dụng tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ năm 2016 thì doanh nghiệp được tiếp tục áp dụng tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ năm 2017 và không phải nộp lại mẫu 06/GTGT để đăng ký tiếp cho năm 2017.

Bạn đọc cập nhật thêm các văn bản thuế khác tại link sau:

Bản tin thuế 2217 (05/06 - 10/06)

Share: 

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]