Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Bản tin Thuế số 1918 (01/10 - 15/10/2018)

Tác giả : TÀI VIỆT | 20 - 12 - 2018 | 7:38 PM | 442 Lượt xem

1. Công văn 3945/TCT-CS ngày 15 tháng 10 năm 2018 - Tổng cục Thuế

Về vấn đề xin hoàn thuế của các cơ sở kinh doanh có hoạt động xuất khẩu:

Căn cứ quy định hiện hành, từ ngày 01/7/2016 đến trước ngày 01/2/2018 cơ sở kinh doanh không được hoàn thuế đối với trường hợp hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu. Số thuế GTGT không được hoàn được khấu trừ vào kỳ tiếp theo.

 

Từ ngày 01/2/2018, cơ sở kinh doanh thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều 1 Nghị định số 146/2017/NĐ-CP, cụ thể là cơ sở kinh doanh được hoàn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu

2. Công văn 68980/CT-TTHT ngày 15 tháng 10 năm 2018 - Tổng cục Thuế

Trường hợp Công ty có giám đốc là người nước ngoài trong năm tính thuế không đáp ứng điều kiện là cá nhân cư trú tại Việt Nam theo quy định của Luật Thuế TNCN, phát sinh thu nhập từ tiền lương, tiền công do công ty mẹ ở nước ngoài chi trả thì thuộc đối tượng nộp thuế TNCN với thuế suất 20% tại Việt Nam. Cá nhân thực hiện kê khai thuế TNCN theo hướng dẫn tại Khoản 8, Điều 16 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính và Khoản 7, Điều 24 Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính

 

Về Hiệp định tránh đánh Thuế hai lần, khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công nàykhông được miễn thuế TNCN tại Việt Nam.

3. Công văn 68983/CT-TTHT ngày 15 tháng 10 năm 2018 - Tổng cục Thuế

Đối với hoạt động bảo hành, cơ sở kinh doanh thực hiện theo nguyên tắc sau đây:

- Công ty được hạch toán phần chi phí khác về bảo hành sản phẩm, hàng hóa cho khách hàng thuộc trách nhiệm chi trả của công ty phục vụ cho việc bán hàng hóa và nằm ngoài trách nhiệm bảo hành của nhà sản xuất vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN nếu đáp ứng các điều kiện khoản chi được trừ quy định tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính.

 

- Giá trị linh kiện, phụ tùng nhập khẩu do nhà sản xuất chi trả để công ty xuất bảo hành miễn phí cho khách hàng, không phải là thu nhập của công ty, do đó không phải kê khai nộp thuế TNDN.

4. Công văn 68814/CT-TTHT ngày 12 tháng 10 năm 2018 - Tổng cục Thuế

Trường hợp khoản tiền tạm ứng hợp đồng xây dựng do bên giao thầu ứng trước không lãi suất cho bên nhận thầu để thực hiện các công tác chuẩn bị cần thiết trước khi triển khai thực hiện các công việc theo hợp đồng thì khi nhận được khoản tiền tạm ứng nêu trên Công ty lập chứng từ thu theo quy định, chưa phải lập hóa đơn GTGT. Khoản tin tạm ứng Công ty nhận được chưa xác định là doanh thu chịu thuế TNDN nên chưa phải kê khai để tính thuế TNDN.

5. Công văn 5826/TCHQ-TXNK ngày 05 tháng 10 năm 2018 - Tổng cục Hải quan

Căn cứ quy định nêu trên, từ ngày 01/9/2016, trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu, vật tư để sản xuất hàng hóa xuất khẩu sau đó bán sản phẩm được sản xuất từ nguyên liệu, vật tư nhập khẩu cho thương nhân nước ngoài nhưng được thương nhân nước ngoài chỉ định giao hàng cho doanh nghiệp khác tại Việt Nam (xuất khẩu sản phẩm theo loại hình xuất khẩu tại chỗ) thì không được miễn thuế theo quy định.

 

Trường hợp doanh nghiệp đã được miễn thuế đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu theo loại hình sản xuất xuất khẩu nhưng sau đó xuất khẩu sản phẩm theo loại hình xuất nhập khẩu tại chỗ thì cơ quan hải quan thực hiện ấn định thuế, tính tiền chậm nộp và xử lý phạt vi phạm hành chính theo quy định. Căn cứ tính thuế, thời điểm tính thuế và biểu thuế thực hiện theo quy định tại Chương II Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13.

6. Công văn 3790/TCT-DNL ngày 05 tháng 10 năm 2018 - Tổng cục Thuế

Tổng mức chi phí lãi vay của người nộp thuế được trừ theo quy định tại Khoản 3 Điều 8 Nghị định số 20 được tính trên tổng chi phí lãi vay phát sinh trong kỳ, không phân biệt lãi vay phát sinh với bên liên kết hay bên độc lập.

Đối với những vướng mắc phát sinh có liên quan tới quy định xác định chi phí lãi vay được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN được đề cập tại các công văn nêu trên (như thời điểm có hiệu lực thi hành của Nghị định số 20, hay trường hợp tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh cộng chi phí lãi vay cộng chi phí khấu hao trong kỳ (EBITDA) nhỏ hơn hoặc bằng không (0) v.v.), đây là những nội dung vượt thẩm quyền giải quyết của Tổng cục Thuế. Do đó, Tổng cục Thuế ghi nhận kiến nghị của các đơn vị để báo cáo Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét giải quyết và có hướng dẫn chung để cộng đồng doanh nghiệp biết và thực hiện.

BẢN TIN THUẾ 1918 (01/10- 15/10/2018)

Share: 

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]