Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Bản tin Thuế số 1718 (03/09-15/09/2018)

Tác giả : TÀI VIỆT | 23 - 10 - 2018 | 7:29 PM | 479 Lượt xem

Một số văn bản đáng chú ý trong lĩnh vực Thuế thời gian vừa qua (03/09/2018 đến 15/09/2018):

1. Công văn 3494/TCT-KK ngày 14 tháng 09 năm 2018 do Tổng cục Thuế ban hành

Căn cứ điều 15 thông tư số 151/2014/TT-BTC, sửa đổi bổ sung khoản 2 điều 11 thông tư 156/2013/TT-BTC, trường hợp các Doanh nghiệp đủ điều kiện và thuộc đối tượng khai thuế GTGT theo quý thì Công ty thực hiện khai thuế theo quý ổn định trọn năm dương lịch và ổn định theo chu kỳ 3 nămTrường hợp Công ty muốn chuyển sang khai thuế theo tháng thì gửi thông báo (theo Mẫu số 07/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính) cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là cùng với thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT của tháng đầu tiên của năm bắt đầu khai thuế GTGT theo tháng.

2. Công văn 3386/TCT-KK ngày 04 tháng 09 năm 2018 do Tổng cục Thuế ban hành

 Căn cứ Khoản 2 Điều 19 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính, và công văn số 373/TCT-KK về việc về việc hoàn thuế giá trị gia tăng:

Trường hợp Doanh nghiệp tại kỳ tính thuế tháng 6/2016 không kê khai đề nghị hoàn số thuế giá trị gia tăng đầu vào lũy kế chưa khấu trừ hết, đã chuyển kỳ sau khấu trừ. Sau đó, đến thời điểm hiện tại Doanh nghiệp kê khai bổ sung điều chỉnh chỉ tiêu 42 (Tổng số thuế GTGT đề nghị hoàn) kỳ tính thuế tháng 06/2016 và lập Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước theo Khoản 1 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính cho kỳ hoàn thuế từ tháng trước tháng 06/2016 thì doanh nghiệp không đủ điều kiện xem xét giải quyết hoàn thuế theo quy định tại Khoản 3 Điều 1 Luật số 106/2016/QH13 ngày 06/4/2016. Công ty được bù trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào lũy kế chưa khấu trừ hết với số thuế giá trị gia tăng phải nộp của các kỳ tiếp theo.

3. Công văn 3387/TCT-CS ngày 04 tháng 09 năm 2018 do Tổng cục Thuế ban hành

Căn cứ các quy định hiện hành, trường hợp Công ty TNHH một thành viên (Công ty) do một cá nhân làm chủ sở hữu thành lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp đáp ứng điều kiện ưu đãi thuế TNDN, thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ và nộp thuế theo kê khai thì được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo quy định. Lợi nhuận còn lại của Công ty sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế TNDN theo quy định thì được xác định là thu nhập sau khi đã nộp thuế TNDN của Công ty.

   Từ ngày 01/01/2015 lợi nhuận được chia của cá nhân là chủ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sau khi đã nộp thuế thu nhập doanh nghiệp không phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

TÀI VIỆT

Người đọc có thể tham khảo thêm các văn bản khác tại:

BẢN TIN THUẾ 1718 (03/09- 15/09/2018)

Share: 

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]