Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Bản tin Thuế số 1618 (13/08-27/08/2018)

Tác giả : TÀI VIỆT | 07 - 09 - 2018 | 7:56 PM | 520 Lượt xem

Tài Việt xin điểm qua một số văn bản pháp luật đáng chú ý trong lĩnh vực thuế thời gian vừa qua (13/08 - 27/08):

1. Công văn 3065/TCT-KK ngày 09 tháng 08 năm 2018 do Bộ Tài Chính ban hành

Trường hợp Doanh nghiệp là cơ sở thường trú tại Việt Nam của thì khoản chi phí quản lý kinh doanh do Doanh nghiệp mẹ phân bổ cho được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN không vượt quá mức chi phí tính theo công thức quy định tại Khoản 2.27 Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính nêu trên.

- Trường hợp chi phí quản lý kinh doanh phân bổ thực tế nhỏ hơn chi phí phân bổ xác định theo công thức quy định của pháp luật Việt Nam thì phần chi phí phân bổ thực tế được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN nếu có đầy đủ hồ sơ, chứng từ chứng minh.

- Trường hợp chi phí quản lý kinh doanh phân bổ thực tế lớn hơn chi phí phân bổ xác định theo công thức quy định của pháp luật Việt Nam thì phần chi phí vượt mức theo quy định sẽ không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

   Hồ sơ, chứng từ chứng minh phần chi phí quản lý kinh doanh do công ty ở nước ngoài phân bổ cho cơ sở thường trú tại Việt Nam:

Về nguyên tắc, căn cứ để xác định chi phí và doanh thu của công ty ở nước ngoài là báo cáo tài chính của công ty ở nước ngoài đã được kiểm toán bởi một công ty kiểm toán độc lập trong đó thể hiện rõ doanh thu của công ty ở nước ngoài, chi phí quản lý của công ty ở nước ngoài, phần chi phí quản lý công ty ở nước ngoài phân bổ cho cơ sở thường trú tại Việt Nam.

2. Công văn 57072/CT-TTHT ngày 15 tháng 08 năm 2018 do Tổng cục Thuế ban hành

   Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty thuê Nhà thầu nước ngoài vận chuyển hàng hóa bằng đường sắt từ ga Đông Anh đến cửa khẩu Hữu Nghị và đến Ba Lan (với tổng chi phí toàn chặng là 292.350,37 USD) thì hoạt động vận chuyển hàng hóa bằng đường sắt nêu trên của Nhà thầu nước ngoài phải nộp thuế nhà thầu toàn chặng tại Việt Nam. Trường hợp nhà thầu nước ngoài không đáp ứng điều kiện khai thuế tại Việt Nam thì Công ty có trách nhiệm khấu trừ và kê khai, nộp thuế nhà thầu thay cho Nhà thầu nước ngoài theo hướng dẫn tại Điều 12, Điều 13 Thông tư số 103/TT-BTC ngày 06/08/2014 của Bộ Tài chính nêu trên. Cụ thể:

- Về thuế TNDN: Áp dụng tỷ lệ thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế 2%.

- Về thuế GTGT: Áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% nếu đáp ứng là vận tải quốc tế theo quy định tại Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính. Nếu Công ty không đáp ứng điều kiện để áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% thì áp dụng tỷ lệ % thuế GTGT tính trên doanh thu tính thuế là 3%.

Thông tin tổng hợp bởi Tài Việt

Người đọc có thể tham khảo thêm các văn bản khác tại:

BẢN TIN THUẾ 1618 (13/08 - 27/08/2018)

Share: 

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]