Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Bản tin Thuế số 1418 (16/07-28/07)

Tác giả : TÀI VIỆT | 07 - 09 - 2018 | 8:01 PM | 494 Lượt xem

Tài Việt xin điểm qua một số văn bản pháp luật đáng chú ý trong lĩnh vực thuế thời gian vừa qua (16/07 - 28/07):

1. Công văn 51692/CT-TTHT ngày 25 tháng 07 năm 2018 do Tổng Cục Thuế ban hành

Căn cứ các quy định về thuế thu nhập cá nhân, trường hợp Công ty ký hợp đồng dịch vụ với cá nhân cư trú (không đăng ký kinh doanh) thực hiện dịch vụ tư vấn thi công khoán thì khi chi trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên, Doanh nghiệp phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân theo hướng dẫn tại Điều 25 Thông tư số 111/2013/TT-BTC nêu trên.

Kết thúc năm dương lịch, cá nhân có trách nhiệm tổng hợp toàn bộ thu nhập từ tiền lương, tiền công để quyết toán thuế TNCN (theo Biểu thuế lũy tiến từng phần) nếu thuộc đối tượng phải quyết toán thuế TNCN theo quy định.

2. Công văn 51693/CT-TTHT ngày 25 tháng 07 năm 2018 do Tổng Cục Thuế ban hành

Căn cứ quy định trên, trường hợp doanh nghiệp chia tách theo đúng quy định của pháp luật về chia tách doanh nghiệp thì khi điều chuyển tài sản theo quyết định tách doanh nghiệp, Đơn vị có tài sản điều chuyển phải có lệnh điều chuyển tài sản, kèm theo bộ hồ sơ nguồn gốc tài sản và không phải xuất hóa đơn.

Trường hợp tài sản điều chuyển giữa các đơn vị hạch toán độc lập hoặc giữa các đơn vị thành viên có tư cách pháp nhân đầy đủ trong cùng một tổ chức, cá nhân thì tổ chức, cá nhân có tài sản điều chuyển phải lập hoá đơn GTGT theo quy định.

3. Công văn 51503/CT-TTHT ngày 24 tháng 07 năm 2018 do Tổng Cục Thuế ban hành

Căn cứ các quy định hiện hành, trường hợp Doanh nghiệp sử dụng, lưu trữ chứng từ điện tử (hóa đơn điện tử) được xuất bởi các nhà cung cấp ở nước ngoài và được quản lý qua hệ thống mua hàng điện tử của nội bộ nhưng không có chữ ký điện tử của người bán thì Doanh nghiệp không được sử dụng các chứng từ này cho mục đích kê khai và nộp thuế theo quy định.

Thông tin tổng hợp bởi Tài Việt

Người đọc có thể tham khảo thêm các văn bản khác tại:

BẢN TIN THUẾ 1418 (16/07- 28/07)

Share: 

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]