Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

BẢN TIN THUẾ SỐ 1319 (ngày 01/04/2019 - 13/04/2019)

Tác giả : AA006 | 15 - 04 - 2019 | 4:46 PM | 411 Lượt xem

1. Công văn số 11233/CT-TTHT ngày 25 tháng 03 năm 2019 về khấu trừ thuế TNDN đã nộp tại nước ngoài bởi Cục thuế thành phố Hà Nội. Theo đó:

Trường hợp Công ty Việt Nam ký hợp đồng cho thuê khô trực thăng với Công ty ở Ấn Độ để khai thác bay tại Ấn Độ, nếu khoản thu nhập từ việc cho thuê máy bay tại Ấn Độ (nước đã ký kết hiệp định tránh đánh thuế hai lần với Việt Nam) đã chịu thuế thu nhập doanh nghiệp (hoặc một loại thuế có bản chất tương tự như thuế thu nhập doanh nghiệp) ở Ấn Độ thì Công ty Việt Nam căn cứ vào hồ sơ, chứng từ chứng minh số thuế thu nhập đã nộp ở nước ngoài và khấu trừ vào số thuế TNDN phải nộp tại Việt Nam tương ứng phần doanh thu cho thuê máy bay đã hạch toán tại Việt Nam trong năm đó.

Trường hợp Công ty không xác định được số thuế TNDN đã nộp ở nước ngoài được khấu trừ tại Việt Nam thì toàn bộ số thuế TNDN đã nộp ở nước ngoài được xác định là khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

2. Công văn số 11335/CT-TTHT ban hành ngày 25/03/2019  bởi Cục thuế TP Hà Nộivề khấu trừ thuế GTGT đầu vào và hạch toán chi phí trường hợp đơn vị bán hàng thay đổi tên. Theo đó:

Công ty/Bên Mua có giao dịch mua hàng hóa nhưng chưa thanh toán cho Bên Bán, Bên Bán đã xuất hóa đơn GTGT theo quy định. Sau đó Bên Bán đổi tên, mẫu dấu (theo quy định của pháp luật, đã thông báo cho Bên Mua) thì: - Về thuế GTGT: Bên Mua được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào cho hóa đơn đáp ứng Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC. - Về thuế TNDN: Bên Mua được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế nếu đáp ứng Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC. Bên Mua phải lưu tại đơn vị các thông báo của Bên Bán về sự thay đổi thông tin đăng ký kinh doanh và xuất trình khi bị kiểm tra thuế.

Tài Việt mời Quý bạn đọc cập nhật các văn bản khác thuộc lĩnh vực hải quan ở link dưới đây:

Bản tin thuế 1319

Share: 

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]